Mise ENSREG obdržela všechny požadované dokumenty ohledně Běloruské JE

publikováno:
autor:
Mise ENSREG v Běloruské jaderné elektrárně (Zdroj: Gosatomnadzor) Mise ENSREG v Běloruské jaderné elektrárně (Zdroj: Gosatomnadzor)

Odborníci ze sdružení evropských jaderných regulátorů ENSREG provedli všechny plánované kontroly v rámci partnerské mise v Běloruské jaderné elektrárně. Dva bloky s reaktory VVER-1200 zde dokončuje ruská korporace pro atomovou energii Rosatom.

Partnerská prohlídka v Běloruské jaderné elektrárně probíhala ve dnech 9. až 10. února 2021 podle Národního akčního plánu vypracovaného na základě stress testů. Ty elektrárna dobrovolně podstoupila v letech 2016 až 2018 podle metodiky Evropské unie.

„Všechny dokumenty, o které jsme žádali, nám byly poskytnuty a dostali jsme odpovědi na všechny otázky, které nás zajímaly,“ uvedl vedoucí skupiny a generální ředitel finského jaderného dozoru STUK Petteri Tiippana.

Po skončení prohlídky jaderné elektrárny začala kontrolní skupina pracovat na návrhu předběžné zprávy. „Tento dokument předáme evropskému dozoru, který je partnerem tohoto návrhu, a na závěr jej předáme běloruské straně. Předpokládám, že pokud všechno půjde tak jako obvykle, budeme mít návrh předběžné zprávy hotový v březnu,“ doplnil Tiippana.

Cílem stress testů je sdílení zkušeností v posilování jaderné bezpečnosti mezi členskými zeměmi. Byly během nich zkoumány bezpečnostní rezervy nad rámec platné legislativy zejména pro případ živelních pohrom, jako je zemětřesení a povodeň, a havárií vyvolaných selháním techniky. Zkoumala se i připravenost elektrárny na případné selhání lidského faktoru. V závěru bylo konstatováno, že Běloruská jaderná elektrárna nemá nedostatky v oblasti jaderné bezpečnosti.

Na základě stress testů vypracoval běloruský jaderný dozor Gosatomnadzor národní akční plán, ve kterém jsou zakotvena doporučení zahraničních odborníků. Celkem obsahuje 23 bodů, které mají být realizovány v letech 2019 až 2025. Část z nich už byla splněna a týkala se dodatečných bezpečnostních systémů, například mobilních dieselgenerátorů nebo snadnějšího doplňování vody do chladicích nádrží pomocí hasičské techniky. Zbývající opatření jsou spíše analytického a výzkumného charakteru.

Běloruská JE

Poblíž obce Ostrovec probíhá výstavba dvou bloků VVER-1200 generace III+, kterou realizuje na základě mezivládní dohody Rosatom. První blok je ve fázi energetického spouštění a jeho výkon byl za průběžných kontrol zvýšen až na nominální hodnotu. Nyní pokračují jeho další zkoušky. Běloruské ministerstvo energetiky naposledy informovalo 5. února, že blok běží v běžném režimu a že fungují všechna cirkulační čerpadla.

Do Běloruské jaderné elektrárny směřovala produkce řady českých firem, ať už jde o armatury, čerpadla, potrubí, elektropohony, nebo laboratorní vybavení. Je to podobné jako i v případě dalších bloků VVER-1200. Například v jaderných elektrárnách Leningradská II, Novovoroněžská II a Ostrověcká je možné najít armatury od společností Arako, Armatury Group, I.B.C. Praha, L D M, Modřany Power, Mostro, MPower Engineering a MSA, potrubí od Lavimont Brno, čerpadla od Sigma Group, kabely a kabelové, průchodky od Kabelovny Kabex, servopohony od ZPA Pečky a další produkci vyrobenou v Česku. Celkem jde o zboží v hodnotě přes 2 miliardy korun.