Na Akkuyu-2 byl usazen 2. prstenec ochranné obálky

publikováno:
autor:
Usazování druhého prstence vnitřního kontejnmentu na místo v JE Akkuyu Usazování druhého prstence vnitřního kontejnmentu na místo v JE Akkuyu

9. září 2021 byl smontován a usazen druhý prstenec reaktorové budovy 2. bloku turecké jaderné elektrárny Akkuyu. Budova zároveň tvoří ochrannou obálku, jeden z hlavních bezpečnostních systémů, a nyní ruská korporace pro atomovou energii Rosatom staví její vnitřní část.

Ochranná obálka reaktorů VVER-1200 generace III+ má dvě vrstvy a poskytuje ochranu pro reaktorový sál a je nosnou konstrukcí pro průchodky potrubí a polární jeřáb, který slouží k manipulaci s těžkými břemeny během výstavby i během provozu a údržby bloku.

Vnitřní kontejnment tvoří ocelová výstelka zajišťující těsnost reaktorového sálu a železobeton se speciální betonovou směsí. Druhý prstenec byl nejprve smontován vedle reaktorové budovy z 24 prefabrikovaných dílů (12 dílů ve dvou řadách nad sebou). Díly o hmotnosti od 5 do 7 tun a výšce 6 metrů byly přikládány a přivařovány k sobě, až vytvořily válcovou konstrukci vybavenou armaturami a dalším nezbytným zařízením. Celková hmotnost prstence dosahuje 321,9 tun, výška 12 metrů a obvod 138 metrů.

Usazení prstence na místo je technicky i časově náročná operace. Probíhá pomocí těžkotonážního jeřábu Liebherr LR 13000 a trvala 12 hodin.

Po usazení druhého prstence vzrostla výška reaktorové budovy o 12 metrů na 16,95 metru. Nyní dělníci oba prstence spojí svary do jednoho celku, doplní další výztuže a vybetonují další část ochranné obálky. Tloušťka betonových stěn bude 1,2 metru. Po dokončení celého kontejnmentu proběhne zkouška jeho těsnosti, která ověří kvalitu stavebních prací.

„Dosáhli jsme dalšího důležitého milníku roku 2021, usadili jsme na místo druhý prstenec vnitřní ochranné obálky druhého bloku. Odborníci několik měsíců sestavovali sekce do jedné konstrukce a před manipulací s ní otestovali kvalitu všech svarů pomocí ultrazvuku. Použitá technologie sestavování prstenců ochranné obálky se nám osvědčila už při výstavbě jaderné elektrárny Leningradská II. Stejnou metodu jsme použili i při montáži druhého a třetího prstence na 1. bloku elektrárny Akkuyu. Tato technologie nám umožňuje zvýšit přesnost montáže konstrukcí a optimalizovat délku výstavby bloků, a navíc odpovídá principům bezpečnosti práce, protože snižuje počet operací prováděných ve výšce. Na reaktorovém sále 2. bloku v současnosti probíhají práce na stavbě šachty reaktoru. V budově strojovny jsou nyní armovány stropní konstrukce,“ uvedl ředitel stavěné jaderné elektrárny Sergej Buckich.

Jednotlivé díly vnitřní ochranné obálky byly vyrobeny v továrně v Rusku a na staveniště byly z Petrohradu přepraveny po moři. Jejich montáž na staveništi začala v polovině dubna 2021.

Reaktorové budovy jaderné elektrárny Akkuyu mají dvojitou ochrannou obálku. Vnější obálku tvoří železobeton a je vyprojektována tak, aby vydržela jakákoliv extrémní vnější rizika: zemětřesení do 9. stupně, cunami, uragány i jejich souběh.

Do výstavby jaderné elektrárny Akkuyu jsou zapojeny české firmy podobně, jako je tomu i v případě ostatních bloků VVER-1200 stavěných Rosatomem v různých zemích světa. Společnost Sigma Group má dobré vyhlídky na vítězství v tendru na dodávku čerpací techniky v hodnotě cca 15 milionů eur. Dále společnost MICo dodá tlakové nádoby za asi 7,1 milionů eur a ŽĎAS výkovky pro výrobu hlavních cirkulačních čerpadel. Společnost ZPA Pečky vyrábí servopohony a společnost Arako armatury.