Na stavební část Dukovan jsme připravení, ale ocenili bychom větší předvídatelnost

Lukáš Zedník Lukáš Zedník

Divize 8 Metrostavu se dlouhodobě zaměřuje na energetické projekty napříč trhem a za českou stavební jedničku zastřešuje i potenciální výstavbu nového bloku v Dukovanech. Zeptali jsme se proto technického náměstka divize Lukáše Zedníka, jaké má Metrostav v jádru dlouhodobé ambice, kde vidí v rámci celé energetiky další příležitosti a jak se podařilo rozjet nová střediska Teplovodů a Potrubních montáží.

Když se řekne Metrostav a energetika, co vše se pod tím stavebně i byznysově skrývá?
V rámci skupiny Metrostav existuje několik jednotek, které se úspěšně podílejí na realizacích části projektů v rámci téměř celého spektra energetického sektoru. Pokud bych se měl pokusit alespoň průřezově definovat, v jakých oblastech Metrostav působí, tak bych začal u výstavby plynovodů, teplovodů a horkovodů, kde nyní dokončujeme několik významných projektů a zároveň se chystáme na další. Působíme ve všech jaderných elektrárnách v rámci České republiky i Slovenska, ať se již jedná o novou výstavbu, modifikaci nebo vyřazování. Významnou část představují rovněž projekty na konvenčních elektrárnách, zejména jejich ekologizace, spalovnách či projekty vodní energetiky.

Jaké máte kompetence v jaderné energetice a co ještě plánujete v rámci budování jaderného know-how?
V současnosti nosnou část našich aktivit v jaderné oblasti představuje realizace stavebních prací, kterou postupně rozšiřujeme o související strojní montáže tak, abychom dokázali našim objednatelům nabídnout komplexnější služby, za které dokážeme zodpovídat vlastním personálem. Dlouhodobě si držíme status oprávněného dodavatele pro ČEZ a.s. i Slovenské elektrárne, a.s., který nám umožňuje provádět práce i v kontrolovaných pásmech jejich zařízení. Za stále se rozvíjející oblast považuji segment vyřazování jaderných zařízení. Minimálně region střední Evropy a Německa je v tomto pro nás zajímavým trhem, přičemž registrujeme, že z pohledu stavebního dodavatelství zde neexistuje příliš velká základna.

Vnímám to jako dlouhodobější aktivitu, ale chtěli bychom pokračovat v rozšiřování vlastních kapacit pro projekční práce a rozvíjet spolupráci s příslušnými fakultami vysokých škol.

Můžete vypíchnout některé zakázky pro investory v jádru?
Z pohledu technologických dodavatelů je to většinou běžné, ale z pohledu stavební firmy si cením zejména projektů Design&Build, kde, když pominu zvýšené nároky na schopnosti realizačního týmu, máme větší prostor uplatnit naše zkušenosti z předešlých realizací a promítnout zamýšlený způsob realizace přímo do projektových podkladů.

V současné době provádíme či dokončujeme tři balíčky v rámci vyřazování bloku V1 v JE Jaslovské Bohunice, konkrétně části D4.1 –Modification of the Plant and Installation of New Equipment, D4.4B –Dismantling of Systems in V1 NPP Controlled Area –Part 1 a D4.4C.01 –Disassembly of Systems in the Controlled Area of NPP V1. Souhrnná hodnota těchto balíčků přesahuje 35 mil. eur a věříme, že společně s již dokončenými realizacemi dokážeme získané know-how nejen v dané lokalitě dále uplatnit.

Tento rok bychom měli dokončit projekt dostavby budovy BAPP v rámci JE Temelín, kterou dojde k rozšíření jejího kontrolovaného pásma z čehož samozřejmě vyplývaly zvýšené nároky na design, konstrukci i provedení tohoto objektu.

Jak vnímáte situaci kolem výstavby nového bloku v Dukovanech?
Jestliže bych měl vyjádřit vlastní pocit, tak bych určitě jako první zmínil nejistotu. Přitom jsem přesvědčen o tom, že právě tyto významné komplexní projekty s mezinárodní účastí by měly být od začátku budovány s co největší mírou důvěry celého dodavatelského systému. Není to jen o tom, že příprava takovéto nabídky je nesmírně nákladná, že firmy tak mohou ztrácet případné další příležitosti, které opouštějí s určitou vidinou, ale bohužel zejména o ztrátě zájmu. Nemálo našich jednání s potenciálními partnery začíná otázkou, zda tomu skutečně věříme. Události poslední doby situaci neulehčují, ale z pohledu případného dodavatele bychom určitě ocenili lepší předvídatelnost.

Platí, že je Metrostav připraven na dodávku kompletní stavební části a co to v praxi přesně zahrnuje?
Definovat kompletní stavební část je vcelku složité, neboť každý z možných EPC dodavatelů přistupuje ke způsobu realizace a dodavatelskému řetězci odlišným způsobem. Obecně řečeno víme, že máme schopnosti být stavebním dodavatelem významné části projektu, kdy se nejvíce zaměřujeme na netechnologickou část jaderného a turbínového ostrova.

Minimálně mediálně rezonujícím tématem je podíl zapojení českého průmyslu do realizace projektu a někteří EPC dodavatelé se tímto rádi chlubí. I když se zatím nejeví, že by byl tento parametr v rámci hodnocení nabídek nějak zohledněn, přesto musím zmínit, že jsem zklamán přístupem některých těchto dodavatelů a jejich představě o tom, co by toto mělo znamenat. Blíže bych to ovšem nyní nechtěl komentovat vzhledem ke stále probíhajícím jednáním.

Máte pro dostavbu Dukovan připravený speciální tým odborníků, nebo je ještě příliš brzy vzhledem k dlouhému procesu od vyhlášení tendru po kopnutí do země?
Toto téma bych rozdělil na dvě části. Jednou je příprava nabídky, pro kterou máme sestaven jmenný organigram, a tento tým jsme připraveni aktivovat v řádu týdnů. Ostatně, málem jsme ho již aktivovali a přestěhovali do připravených prostor před zahájením tendru, které bylo původně plánováno na 18. 12. 2020. Druhou částí je případná participace na projekční fázi a fázi realizace. V rámci skupiny Metrostav dokážeme interními experty obsáhnout většinu klíčových stavebních aktivit na staveništi s uvážením rozsahu činností i jejich náročnosti, a to ať jde již o přípravu území, zakládání, náročné betonáže včetně předpínání, zvedání rozměrných prvků či vlastní časové a technologické plánování. Konečné složení realizačního týmu bychom ovšem sestavovali až v průběhu přípravy nabídky v souladu s požadavky na rozsah našich dodávek a na určení termínů plnění.

Máte ambice na stavební dodávky i na další jaderné zdroje mimo ČR a SR?
Je to pro nás určitě zajímavá možnost, ale zatím bych to z našeho pohledu nazval fází prověřování. Jaderný trh je minimálně na evropské úrovni dost provázaný a účast řady společností se prolíná skrze více evropských projektů. Nezřídka jsme tak oslovování pro možnou spolupráci mimo ČR a SR pramenící z úspěšné spolupráce v rámci našich domácích projektů. Přistupujeme k tomu zatím velmi opatrně, ale jsem si jistý, že k tomu určitě jednou dospějeme.

Je pro vás zajímavý potenciální decommissioning v Německu a dalších zemích, nebo spíš čekáte v Evropě jadernou renesanci?
Dotkli jsme se toho trochu již v předchozích otázkách. Za mě je vyřazování určitě zajímavou části trhu, kdy bychom chtěli zúročit naše nelehce nabyté know-how.

Odpovědět, jakým směrem se bude ubírat energetický trh v Evropě, bych si snad ani netroufal. Z pohledu přístupu k jaderné energetice budou ovšem určitě existovat geografické rozdíly. Některá rozhodnutí o ukončení provozu JE jsou již nezvratná a musí být dokončena. Zároveň bude probíhat výstavba nových bloků, například nově v Maďarsku, Finsku či Velké Británii. Trochu paradoxně tak vedle sebe může běžet jak vlna vyřazování, tak určitá drobná jaderná renesance.

Je zřejmé, že Českou republiku čeká v následujícím období z pohledu energetiky nelehký úkol. Je na stole plán ukončení uhelných zdrojů v roce 2038, nyní se dokonce začíná zmiňovat určitý zlom již od roku 2030. To nevyhnutelně povede k výstavbě řady nových zdrojů, myšleno i náhrad stávajících a z tohoto pohledu čekáme jistou formu renesance. Za sebe bych si přál, aby alespoň její část byla jaderná.

Můžete popsat hlavní reference v oblasti elektráren či tepláren a další akce, které vás čekají?
Zmíním jen ty nejvýznamnější, mezi které určitě patří účast na projektu hlavního výrobního bloku nového zdroje 660 MWe v Elektrárně Ledvice, rekonstrukce Elektrárny Prunéřov II či nové paroplynové elektrárny v Počeradech. Z pohledu nových projektů určitě jako divize vnímáme lokality Mělník, Litvínov či Počerady, samozřejmě mimo lokalitu Dukovan.

Plánujete i možné akvizice v rámci energetického sektoru?
Co se týče akvizic dalších společností, tak ty jsou řízeny na úrovni nejvyššího vedení společnosti a z pohledu divize toto nyní ani nijak neiniciujeme. Čemu se ale určitě věnujeme, jsou personální akvizice a tím zkvalitňování a rozšiřování našich kompetencí. Díky tomu jsme začátkem tohoto roku dokázali založit středisko Teplovodů a středisko Potrubních montáží. Zatím nás aktivity těchto středisek přesvědčují o tom, že jsme se vydali správným směrem.

Jaké máte ambice v rámci plynové infrastruktury a přechodu některých uhelných zdrojů na plyn?
Zcela jistě je to oblast, kde bychom chtěli působit a uplatnit nejen velikost a stabilitu naší společnosti, ale také získané zkušenosti. Od poslední vlny realizace nových zdrojů či jejich zásadních rekonstrukcí došlo ke značné změně trhu a řada technologických dodavatelů ukončila svou činnost. Při případných budoucích realizacích tak budeme muset očekávat užší spolupráci se zahraničními firmami.

Jsou pro vás stavebně zajímavé i obnovitelné zdroje nebo se zaměřujete primárně na velkou energetiku?
Záběr skupiny Metrostav je velmi široký, a i v rámci naší divize zajišťujeme projekty od úrovně nízkých jednotek milionů až po miliardové projekty. Z toho vyplývá i naše vcelku vysoká diverzifikace činností napříč trhem. Z pohledu obnovitelných zdrojů se však setkáváme spíše s projekty vodní energetiky a posledním dobou vnímáme i vzrůstající zájem investorů o budování infrastruktury zeleného vodíku. Naše zaměření musí do jisté míry kopírovat zájmy trhu a z naší strany musíme umět na tyto změny reagovat.