Odstávka je živý organismus. Když zařízení dáte, co potřebuje, vrátí vám to

publikováno:
Jan Kruml Jan Kruml

Přes tisíc lidí, nepřetržitá pohotovost nejužšího týmu a plány rozepsané do nejmenšího detailu. Tak vypadají pravidelné odstávky bloků v Jaderné elektrárně Temelín. „V průměru provádíme během odstávky 15 tisíc činností. Detailně musíme naplánovat, co budeme dělat, v jakém pořadí a kdo to bude dělat. Důležitou roli hrají náhradní díly nebo kapacity jeřábů. Vše má jasný řád, dopředu dané pořadí, čas zahájení i ukončení. Na improvizace není moc prostoru,“ říká v rozhovoru pro All for Power Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Jak probíhala letošní odstávka na Temelíně?

Každá odstávka je složitý projekt a platilo to i proto tuto druhoblokovou. Na provedení tisíců činností máme dva měsíce. I když za ty roky už máme zvládnuté plánování, organizaci i řízení odstávky, tak vždy musíte řešit věci, které vyplynou z kontrol. Jsem rád, že náš tým, ale i týmy zapojených dodavatelů i na někdy technicky složité situace umí reagovat a řešit je kvalitně a v podstatě bez dopadů do celkové délky odstávky.

Co vše se musí připravit, než se samotná odstávka provede?

Je to hodně náročná příprava. Poměrně detailně máme odstávky připraveny na pět let dopředu. Přesně víme, jaké investiční akce budeme dělat, které pravidelné kontroly a revize nás čekají. S ohledem na personální i technické kapacity dodavatelů musíme mít vše sladěné s elektrárnou Dukovany.

Jak dlouho probíhala a je důležité dodržovat přesné harmonogramy nebo den dva navíc nehrají roli?

S koncem jedné odstávky se začínáme naplno věnovat odstávce další. Je to opravdu hodně náročný projekt. V průměru musíme během odstávky provést 15 tisíc činností. Detailně musíme naplánovat, co budeme dělat, v jakém pořadí a kdo to bude dělat. Důležitou roli hrají náhradní díly nebo kapacity jeřábů. Vše má jasný řád, dopředu dané pořadí, čas zahájení i ukončení. Na improvizace není moc prostoru. Samozřejmě musíme být připraveni a umět řešit i neplánovanou údržbu a operativu.

Co znamená den odstávky ve výrobě elektřiny JETE?

Za den jeden blok vyrobí přes 25 tisíc MWh bezemisní elektřiny. To odpovídá roční spotřebě přibližně sedmi tisíců českých domácností. Plánovaným odstávkám se nemůžeme vyhnout, udělat je musíme, aby mohl být blok v provozu dalších deset měsíců. Je to jako s autem, také ho dáváte jednou ročně na pravidelnou kontrolu a pravidelně musíte tankovat.

Co vše letos procházelo údržbou či výměnou?

Bylo toho opravdu hodně, i když řekněme, že šlo o standardní odstávkový rozsah. Odstávka ale není jen o údržbě, kontrolách zařízení a výměně paliva. Pokud chceme elektrárnu udržet v dobré kondici dalších minimálně čtyřicet let, musíme ji postupně rekonstruovat a modernizovat. Konkrétně v této odstávce jsme měli 67 investičních akcí. Příkladem byla pokračující rozsáhlá výměna potrubí technické vody, náročná byla i výměna šesti hradidel na potrubí cirkulační chladicí vody za dálkově ovládaná a zahájili jsme s firmou Westinghouse záměnu blokového systému kontroly a řízení. I takovéto akce k odstávkám patří.

ODSTÁVKY JSME VYLADILI

Jak se změnila práce na odstávkách od spuštění JETE před více jak 20 lety?

Poměrně výrazně. První provozní dekádu se nám v odstávkách opravdu moc nedařilo. Před osmi lety jsme výrazně změnili jejich organizaci i způsob řízení. V praxi to znamenalo mimo jiné vytvoření speciálního řídícího týmu (OCC), dodržování začátku prací bez ohledu na dřívějšího ukončení předcházejících činností nebo vyčlenění jedné směny provozu do odstávkového týmu. Posledních jedenáct odstávek jsme zvládli v požadovaném termínu.

Změnil se výrazně i dodavatelský řetězec nebo je vějíř firem v jádru relativně stabilní?

Odstávka není jen o nás. Kvalitní výkon dodavatelů je klíčem k jejímu úspěšnému provedení. Proto jsem rád, že se nám za ta léta podařilo vybudovat stabilní dodavatelský systém, a především partnerský vztah s našimi dodavateli. Ono je to nutné, protože jaderné prostředí je opravdu hodně specifické a svázané řadou pravidel, kde bezpečnost a kvalita práce je vždy na prvním místě. To dělá práci na první pohled náročnější, na druhou stranu má to své opodstatnění. Máme tři hlavní dodavatele a desítky dalších. Ti znají naše potřeby a pravidla. A jejich práce si velmi vážím, protože odstávka je hlavně o kvalitě jejich výkonu.

Je složité sladit odstávku s pracemi, které potřebují kolegové na Dukovanech?

Je to především nutné, a to s ohledem na kapacity dodavatelů a zajištění výroby elektřiny. Práce, které dodavatelé dělají u nás, tak stejné týmy většinou dělají i na Dukovanech. A naší snahou také je, mít přes zimu, tedy období nejvyšší spotřeby, v provozu šest jaderných bloků. Jde totiž o výkonné, bezemisní a stabilní zdroje.

Kolik lidí na odstávce pracovalo, v jakém režimu a co je na práci nejsložitější?

I s dodavateli na odstávce pracuje přibližně tisícovka lidí. Pro nejužší tým dvaceti lidí, kteří odstávku řídí, jde opravdu o náročné období, kdy jsou k dispozici 24 hodin denně, řadu telefonátů musí řešit i uprostřed noci. Odstávka je totiž živý organismus, kde i přes nejlepší přípravu musíte reagovat na aktuální průběh. Z kontrol někdy vyplynou práce, se kterými nepočítáte a ani nemůžete, ale i přesto je musíte vyřešit. Prostě odstávka je od toho, abyste zařízení dali, co potřebuje. Pak nám to vrátí desetiměsíčním bezpečným a plynulým provozem do další odstávky.

Jakou roli máte při odstávce jako ředitel elektrárny?

Odstávka má svého vedoucího, který vše koordinuje, řídí a řeší běžné problémy. Pokud vše běží, jak má, není potřeba, aby ředitel do toho zasahoval. Role ředitele nastává tehdy, pokud dojde k nějaké závažnější odchylce od předem připraveného scénáře, pak například jednáním se svými partnery na straně dodavatelů se snaží dát řešením patřičnou prioritu.

Jaké další investice vás na Temelíně v nejbližší době čekají a na jak dlouho dopředu odstávky plánujete?

Investiční akce plánujeme řadu let dopředu. Je to hodně o posilování bezpečnosti, zvyšování efektivity a na významu nabývá i životní prostředí a energetické úspory. Z konkrétních příkladů lze uvést například modernizaci systému kontroly a řízení bloků, posilování požární ochrany strojovny, výměnu generátorů nebo třeba i další hledání cest, jak dále zvýšit výkon elektrárny nebo snížit vlastní spotřebu, ať už třeba zateplením budov nebo optimálním nastavením provozních podmínek. Je toho opravdu hodně.

V Německu možná nedojde k odstavení posledních tří jaderných elektráren, jak bude pro německé kolegy složité pokračovat v provozu?

S ruskou invazí na Ukrajinu se podmínky na energetickém trhu změnily. Jádro nabývá na významu a jestli je šance prodloužit provoz jedoucích bloků, tak je potřeba ji využít. Hrozba energetické nouze je reálná a je potřeba mít k dispozici čisté, stabilní a nezávislé zdroje. Nicméně, Lisabonská úmluva stanovuje, že každý stát má právo si určit svůj energetický mix a nám nepřísluší rozhodnutí kolegů v zahraničí hodnotit.

Předpokládám, že když se zdroje připravují na Decommissioning, investuje se do údržby a provozu jen minimálně. Co by je, v případě, že by se rozhodli ponechat elektrárny v provozu, čekalo, aby provoz dával smysl a byl bezpečný řekněme dalších 8-10 let?

Byla by to spousta práce, kontrol a analýz. Ale nepřísluší mi hodnotit jejich rozhodnutí a postup. Oni nejlépe ví, co by potřebovali pro to, aby blok bezpečně a plynule provozovali. Rozhodně jim držím palce.

PRŮKOPNÍCI SMR V EVROPĚ

V Temelíně jste vyčlenili lokalitu pro možný malý modulární reaktor, co si o vývoji malých jaderných zdrojů myslíte a je to budoucnost pro energetiku?

Energetika mění tvář. Aktuální situace ukazuje, jak je jádro nezastupitelné z hlediska energetické bezpečnosti země, bezemisní výroby a přiměřených cen elektrické energie. Těším se, že v Temelíně budeme s malými modulárními reaktory mezi průkopníky v Evropě. Malý modulární reaktor může být i potenciálně vhodná náhrada tepláren. V souvislosti s trendem snižování emisí i zvyšování energetické bezpečnosti vidím v modulárních reaktorech vhodný doplněk ke stávajícím i budoucím velkým jaderným elektrárnám a obnovitelným zdrojům energie.

Jaký máte letos plán výroby elektřiny v JETE?

Výrobní plány nezveřejňujeme, každopádně už máme vyrobeno přes 10 TWh. Této výroby jsme dosáhli o několik dní rychleji než loni. Na jakékoli veřejné predikce jsme ale velmi opatrní. Do konce roku jsou před námi ještě více než tři měsíce provozu. A naší snahou bude, aby ten provoz byl plynulý a byli jsme spolehlivým výrobcem elektřiny zvláště v současné, z energetického pohledu, velmi složité době.

Jak je daleko projekt horkovodu do Českých Budějovic?

V areálu elektrárny máme instalovány všechny čtyři potrubní mosty a pracujeme na úpravách strojovny vyvedení tepla. Práce běží na čerpacích stanicích Obora a v Českých Budějovicích a pokračuje instalace vlastního potrubí.