Odvozy jaderného materiálu – český příspěvek k bezpečnější planetě

publikováno:
autor:
Výcvikové středisko v Ghaně Výcvikové středisko v Ghaně

ÚJV Řež je většině fandů české energetiky známá hlavně jako pracoviště, které podporuje provozy našich jaderných elektráren. Málokdo ale ví, že řežské know-how a speciální tým jsou už řadu let součástí i jedné z celosvětových bezpečnostních a protiteroristických iniciativ. Jedná se o transporty ozářeného jaderného paliva z výzkumných reaktorů – materiálu, který vyžaduje velmi specifické zacházení a bez mezinárodně koordinované spolupráce by mohl představovat velké riziko zneužití.

Know-how ze středočeského údolí

Vysoce obohacený uran (až 90% podílu izotopu U-235), který se dříve ve výzkumných reaktorech používal, se v rámci boje proti světovému terorismu postupně vrací zpět do zemí svého původu. Ve většině současných výzkumných reaktorů se už používá nízko obohacené palivo (

Začalo to v rámci GTRI

V květnu 2004 byla prezidenty USA a Ruské federace podepsána Iniciativa pro snížení globální hrozby – GTRI (Global Threat Reduction Initiative). Součástí Iniciativy byl i plán na převoz vysoko obohaceného jaderného paliva z výzkumných reaktorů ruského původu zpět do RF - projekt s názvem RRRFR (The Russian Research Reactor Fuel Return). Před zahájením vlastních transportů bylo nutné najít odpovídající zázemí – spolehlivé technické prostředky – „obalové soubory“ a také specialisty, kteří nakládání a manipulaci v různorodých podmínkách profesně zvládnou. V silně obsazeném výběrovém řízení, organizovaném Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE), tehdy zvítězil obalový soubor (OS) ŠKODA VPVR/M společnosti ŠKODA JS, vyvinutý v úzké kooperaci s ÚJV Řež. Ta zároveň disponovala i potřebnými odbornými kapacitami a certifikáty. Pilotní odvoz z výzkumného reaktoru v Řeži (ČR) proběhl v roce 2007. Průběh a výsledky, jak co do spolehlivosti, tak z hlediska bezpečnosti a kvality, přesvědčily americké Ministerstvo energetiky (US DOE) k tomu, že si specialisty z ÚJV Řež najalo na technické a inženýrské práce pro další odvozy ze střední a východní Evropy a Asie do Ruské federace. Přepravy do Ruska pak probíhaly po dobu devíti let, v letech 2007–2015 bylo celkem přepraveno 3325,8 kg uranu, z čehož bylo 711 kg vysoce obohaceného uranu.

Tajně přes hory a přes doly

Převoz ozářeného materiálu podléhá vždy přísným bezpečnostním pravidlům a samozřejmě probíhá v režimu utajení. O dokončení každého úkolu se veřejnost i nejbližší sousedé dozvídají až posléze. Všechny cesty paliva sice vedou do země jeho původu, ale vlastní transportní trasy jsou pestré. Obalové soubory se vkládají do kontejnerů na kamionech, oblékají se do speciálního „kožuchu“ pro leteckou dopravu, který musí ustát i pád letounu nebo se ukládají do upravených prostor dopravních lodí. Cestovní doprovod naplněných kontejnerů je ale jen viditelným vrcholkem celého procesu. Tým z Řeže se kromě toho stará o pronájem, údržbu, kontrolu a licencování kontejnerů (ÚJV Řež jich vlastní 16), zajištění přepravy prázdných kontejnerů na místo nakládky a po jejich použití zpět do ČR, zajištění potřebných povolení, výcvik místních operátorů pro nakládku, dohled nad nakládkou, vysoušením a uzavřením kontejnerů, kontrolu těsnosti obalových souborů.

Na řadě je Čína

Špičkový výkon v přepravách do Ruska otevřel ÚJV Řež cestu k dalším prestižním zakázkám. Nové přepravy jsou součástí mezinárodního projektu MNSR (Miniature Neutron Source Reactor), který reprezentuje plán odvozů ozářeného paliva z malých čínských reaktorů typu MNSR, umístěných v Africe a Asii zpět do Číny. V rámci tohoto programu už se ÚJV Řež úspěšně podílela na přepravě paliva z africké Ghany v roce 2016 a z Nigérie v loňském a letošním roce.

Učit se, učit se, učit se!

Do přeprav v Africe jsou zapojeni i místní specialisté, jejich detailní příprava je pro úspěch klíčová. V Ghaně bylo pod hlavičkou Mezinárodní agentury pro atomovou energii a z prostředků amerického Ministerstva energetiky vybudováno v roce 2017 speciální výcvikové středisko v areálu National Nuclear Research Institute, Accra. To je vybaveno i modely pro nácvik manipulace s jednotlivými zařízeními a slouží pro detailní proškolení místních odborníků. Tým z ÚJV Řež se na výuce samozřejmě také podílí. Nedávné přepravě předcházely v létě 2018 čtyři tréninky nigerijských pracovníků v manipulaci s obalovými soubory.

17 odvozů - a jede se dál

Letos dokončený odvoz Nigérie byl už 17. transportem od roku 2007. Celkové množství přepraveného vysoce obohaceného uranu se zatím zastavilo na váze 713 kg, z toho z reaktorů typu MNSR bylo 2,2 kg. Další plánované přepravy se týkají výzkumných zařízení v Pákistánu, Íránu a Sýrii. Reaktory typu MNSR budou následně provozovány se zónou s nízko obohaceným uranem.

Česká republika se tak prostřednictvím ÚJV Řež dlouhodobě podílí na snižování jaderné hrozby a zachování bezpečné planety pro nás všechny.