Otevřený dopis premiérovi Babišovi a politickým špičkám: Český průmysl a občanská sdružení z Vysočiny apelují, aby vláda neodkládala jaderný tendr

publikováno:
autor:
JE Dukovany (zdroj: ČEZ, a.s.) JE Dukovany (zdroj: ČEZ, a.s.)

Vážený pane premiére,
vážená paní předsedkyně,
vážený pane předsedo,
vážení členové Stálého výboru,

S překvapením jsme přijali zprávu ze zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, že k vypsání tendru na výstavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech nedojde, jak bylo plánováno, do konce roku 2020, a že termín bude odložen. Dokonce se uvažuje o odložení vypsání tendru na dobu po parlamentních volbách na podzim tohoto roku.

EU i ostatní odpovědné instituce nám ukládají zásadní cíle v oblasti snižování produkce skleníkových plynů. Už v současné době jsou tato zadání pro naše průmyslové podniky, které reprezentujeme, obrovsky náročná. Naléhavost plnění původně deklarovaných termínů přitom dále vzrostla vzhledem k nedávnému odsouhlasení vyšších cílů EU při snižování emisí skleníkových plynů v rámci boje proti klimatickým změnám a návrhu Uhelné komise pro vládu ČR na ukončení používání uhlí pro výrobu elektrické energie v roce 2038. Úvaha o odkladu a samotný odklad vypsání tendru by nejen ohrozil dosažení cílů pro další rozvoj jaderné energetiky, uvedených ve vládou ČR již schválených dokumentech, tj. v Aktualizované státní energetické koncepci a Národním akčním plánu rozvoje jaderné energetiky, ale znamenal by i odsun termínů pro jednotlivé etapy projektu podle dosud podepsaných smluv mezi státem a společností ČEZ. Zejména se jedná o nedokončení výběrového řízení a vyhlášení výsledků tendru do konce roku 2022 a podpisu EPC kontraktu s vybraným dodavatelem do konce roku 2024. To, v konečném důsledku, může znamenat i ohrožení energetické bezpečnosti ČR po roce 2035.

Dovolujeme si Vás upozornit i na to, že spoléhat na udržení provozuschopnosti bloků VVER - 440 v Dukovanech po dobu 60 let, to znamená do roku 2045 až 2047, není i přes kvalitní údržbu, provozní kontroly a průběžné modernizace těchto bloků dostatečně bezpečným řešením z hlediska energetické nezávislosti naší země ve druhé polovině třicátých let tohoto století. Žádný z komerčně provozovaných bloků VVER - 440 totiž doposud v současné době nedosáhl ani 50 let provozu. V následujících letech může dojít ke snižování spolehlivosti v důsledku nárůstu poruch a s nimi spojených odstávek. Náklady na opravy, provozní kontroly nebo dokonce na nezbytnou výměnu některých komponent spolu s ekonomickými ztrátami s ohledem na možné snížení dodávek elektrické energie vlivem odstávek mohou způsobit, že provozovatel jaderné elektrárny bude nucen z ekonomických a bezpečnostních důvodů ukončit provoz. Ve světě již taková situace u jaderných elektráren nastala.

Jménem organizací, které zastupujeme, Vás tímto otevřeným dopisem vyzýváme k tomu, aby vláda ČR neodkládala rozhodnutí o vyhlášení tendru společností ČEZ na výstavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech až na dobu po volbách do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2021. Toto rozhodnutí nemusí znamenat odklad pouze o jeden rok, ale vysoce pravděpodobně o dobu ještě delší, což může výrazně ohrozit energetickou bezpečnost České republiky po roce 2035. Věříme, že výše uvedené argumenty zvážíte a k odsunu vyhlášení tendru až po příštích parlamentních volbách nedojde. Věříme naopak, že po prvotním zdržení dojde k akceleraci rozhodnutí o vypsání tendru tak, aby byl dodržen HMG výběru dodavatele a následně výstavby.

Tento dopis zasíláme se stejným apelem premiérovi vlády ČR, předsedům politických stran, zastoupených v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky, včetně členů Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů s cílem podpořit rozhodnutí o zahájení tendru v co nejkratší možné době s respektem k bezpečnostním zájmům České republiky. Dopis bude rovněž předán k dispozici médiím na vědomí a k využití.

V Praze 11.ledna 2021, s úctou níže podepsaní

Vladimír Dlouhý
Prezident HK

Vítězslav Jonáš
Předseda Energetické Třebíčsko

Jaroslav Hanák
Prezident SP

Milan Šimonovský
Předseda výboru Aliance české energetiky

Jan Wiesner
Prezident KZPS

Jiří Nouza

Prezident SPS

Celý dopis včetně podpisů naleznete ZDE.