ROEZ pracuje na zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren Temelín a Dukovany

Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

V roce 2022 získala společnost ROEZ dva významné EPC projekty na obou českých jaderných elektrárnách. Oba jsou určené pro zvýšení bezpečnosti jaderných bloků při tzv. „těžkých“ haváriích, tedy takových, se kterými původní design elektrárny neuvažoval. Realizace těchto projektů souvisí se snahou provozovatele zajistit bezpečné zvládnutí havarijní události i v případech, kdy by došlo k celkové ztrátě elektrické energie pro napájení havarijních systémů, a to jak z vnější sítě, tak z vlastních zdrojů, které jsou součástí základního designu elektráren.

Účelem díla je zajištění dlouhodobého odvodu tepla z kontejnmentu (JE Temelín) a z boxu parogenerátorů (JE Dukovany) při těžké havárii. Cílem je zabránit růstu tlaku v těchto hermetických prostorech formou zajištění dodávky vody v dostatečném množství a čase podle modelového scénáře průběhu takové události.

Seizmická odolnost

Samotná realizace obou projektů formou dodávky „na klíč“ spočívá v návrhu, kvalifikaci, vlastní výrobě, dodávce a uvedení do provozu systému mobilních dieselových čerpacích stanic v kontejnerovém provedení vlastní konstrukce, speciálních trubkových výměníků vlastní konstrukce (pro JE Dukovany), spolu s kompletní strojně technologickou instalací potrubních rozvodů napříč celou elektrárnou až do primárního okruhu. Časový horizont pro dodávku celého kompletního díla je do roku 2024 (ETE) a do roku 2026 (EDU).

Základem pro návrh čerpacích kontejnerových setů jsou specializovaná čerpadla vyvinutá specificky pro tento projekt společností Sigma Group. Pro pohony čerpadel byly vybrány osvědčené motory řady C9 a C13 v provedení power-pack od firmy Caterpillar, které dodává společnost Zeppelin CZ. Společnost ROEZ využívá pro komplexní návrh mobilních čerpacích stanic svých vlastních zkušeností z oblasti vývoje a výroby dieselagregátů a specializovaných výměníků dodaných v minulosti pro jaderný průmysl na Slovensku pro JE Mochovce. Specifickým požadavkem pro tato zařízení je požadovaná seizmická odolnost, resp. požadavek zadání, aby po seizmické události byla tato zařízení plně funkční. Dále odolnost proti extrémním povětrnostním podmínkám, letícím předmětům a rázovým vlnám. Tyto vlivy mají zásadní dopad do konstrukce hlavních komponent mobilních čerpacích stanic.

Projekty s vlastním výzkumem

ROEZ se dlouhodobě strategicky zaměřuje na ne zcela standardní projekty s vysokou přidanou hodnotou vlastního know-how, kde lze uplatnit výsledky výzkumu a vývoje, které ve společnosti zajišťují divize Inženýring a divize Stress Analyses. Příkladem jsou historicky velmi úspěšné projekty, jako je komplexní rekonstrukce rychločinných armatur VELAN pro JE Dukovany a projekt R201 – rekonstrukce reaktoru pro výrobu čpavku pro zákazníka ORLEN UNIPETROL Litvínov, kde vlastní realizaci předchází rozsáhlá inženýrská příprava a vývoj zařízení. Tyto projekty využívají celý potenciál firmy a nutí nás stále zdokonalovat všechny interní procesy a přizpůsobovat se novým potřebám a výzvám u projektů, které se ne vždy budou opakovat. To s sebou nese i jisté riziko, kdy ty prvotní a originální technická řešení není vždy lehké dát na „první dobrou“. Realizace takto významných a komplexních projektů nás však posouvá mezi nejvýznamnější dodavatele investičních celků pro skupinu ČEZ a obecně v energetice v České republice.

Ing. Miloslav Provod
Ředitel realizace projektů ČR
ROEZ, s.r.o.