Rosatom vybral lokalitu pro první malý reaktor

publikováno:
autor:

Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom plánuje postavit jadernou elektrárnu malého výkonu s modulárním reaktorem RITM-200 poblíž obce Usť-Kujga v Jakutsku (jedna z republik Ruské federace). 11. listopadu 2020 o tom informoval web World Nuclear News patřící Světové jaderné asociaci WNA.

Pozemní malá jaderná elektrárna je určena k dodávkám elektřiny do izolované přenosové soustavy nebo pro odlehlé oblasti. Kromě elektřiny dodává okolním domácnostem a průmyslovým podnikům také teplo a může být spojena i s odsolovací stanicí na výrobu pitné vody.

Moderní reaktor RITM-200 je výsledkem vývoje malých reaktorů pro jaderné ledoborce, které Rosatom provozuje jako jediný na světě. S tímto typem reaktorů má roky zkušeností. Zatím bylo vyrobeno celkem 6 reaktorů série RITM, které byly namontovány do tří univerzálních ledoborců nové generace. 21. října 2020 úspěšně dokončil zkušební provoz pilotní ledoborec s názvem Arktika.

„Během předprojektového prací v lokalitě provedli odborníci Rosatomu různé terénní průzkumy s cílem zhodnotit vhodnost zvoleného místa, včetně hydrometeorologického, environmentálního, geodetického a geologického průzkumu. Z konkrétních činností můžeme jmenovat například odběr vzorků půdy a podloží za pomoci průzkumných vrtů, odběr vzorků vody, průzkum terénu a vytvoření referenční geodetické sítě. Další práce budou zahrnovat laboratorní analýzu odebraných vzorků a přípravu závěrečné zprávy, která bude obsahovat závěry předprojektového průzkumu a hodnocení vhodnosti lokality,“ uvedl Rosatom pro World Nuclear News.

Reaktory RITM-200 používají ledoborce, které nesou označení LK-60 nebo Projekt 22220. První tři lodě se jmenují Arktika, Sibir a Ural a budou mít dvojitý ponor, díky kterému mohou pracovat v mělkých zálivech moří a na sibiřských veletocích a zároveň využít plný výkon na volném moři. Lodě jsou schopny prolamovat až 3 metry tlustý led. Každá na své palubě nese dva reaktory RITM-200, které mají souhrnný tepelný výkon 350 MWt. Ten je pomocí turbosoustrojí přeměňován na elektřinu, která napájí tři lodní motory a palubní systémy. Na lodní šrouby je dodáván výkon 60 MW, což tyto lodě řadí mezi nejvýkonnější ledoborce na světě.

Arktika byla uvedena do provozu letos, Sibir zahájí provoz v roce 2021 a Ural v roce 2022. Samotné reaktory RITM-200 jsou kompaktnější a modernější verzí reaktorů KLT-40 a OK-900, které používají ruské jaderné ledoborce. Palivová vsázka v těchto reaktorech vydrží na 5-7 let provozu.

Zdroj: World Nuclear News