Skupina ČEZ v roce 2020 kvůli jednorázovým vlivům vydělala o 9 mld. Kč méně než v roce 2019. Provozní zisk před odpisy však navzdory covidu-19 vzrostl o 5 mld. Kč na téměř 65 mld. Kč

Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) Skupiny ČEZ za rok 2020 dosáhl 64,8 mld. Kč a meziročně vzrostl o 8 %. Zvýšení je způsobeno zejména růstem realizačních cen vyrobené elektřiny díky víceletému předprodeji na velkoobchodním trhu a díky stabilnímu bezpečnému provozu jaderných zdrojů. Negativní dopad covidu-19 ve výši 3 mld. Kč se podařilo plně vykompenzovat zejména vyššími zisky z obchodování s komoditami a nižšími náklady oproti výchozímu očekávání. Čistý zisk očištěný o mimořádné nepeněžní vlivy meziročně vzrostl o 21 % a dosáhl úrovně 22,8 mld. Kč. Čistý zisk meziročně poklesl na 5,5 mld. Kč v důsledku vyšší tvorby opravných položek v souvislosti s prodejem rumunských aktiv a vlivem zhoršení podmínek pro uhelnou energetiku a rekordního růstu cen emisních povolenek.

„Skupina ČEZ prokázala i v období, kdy je většina sektorů hospodářství těžce zasažena důsledky pandemie covid-19, že je stabilní firmou, která dává jistotu svým akcionářům, dodavatelům a zaměstnancům. Navzdory negativním dopadům všech opatření proti covidu-19 vygenerovala Skupina ČEZ provozní zisk před odpisy, úroky a zdaněním téměř 65 mld. Kč, a tudíž naplnila roční ambici vyhlášenou před rozšířením pandemie covidu-19. Vyplatili jsme dividendy 18 mld. Kč, což akcionářům ČEZ zajistilo nejvyšší dividendový výnos za rok 2020 ze všech největších evropských energetických společností. Pomáhali jsme zmírnit negativní dopady covidu-19 na naše zákazníky, zaměstnance a na celou Českou republiku. Našim zákazníkům, například v podobě odkladů plateb, hygienickým stanicím s trasováním nakažených, dětem se vzděláváním z domova a také přímou finanční pomocí prostřednictvím Nadace ČEZ.“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a pokračoval: „Evropa stále rychleji směřuje k bezemisní energetice. Skupina ČEZ udělala v tomto další významný krok a snížila emisní intenzitu o 10 procent a v roce 2021 očekáváme další pokles o více než 12 procent.

Provozní výnosy dosáhly 213,7 mld. Kč a meziročně vzrostly o 7,5 mld. Kč, tj. o 4 %. Výroba elektřiny z tradičních zdrojů meziročně klesla celkem o 6 %. Výroba z uhlí v ČR klesla o 16 %, zejména v důsledku růstu cen emisních povolenek postupného útlumu dosluhujících uhelných elektráren, zejména uzavření elektrárny Prunéřov I. Výroba elektřiny ve zdrojích z oblasti nové energetiky vzrostla o 4 %, zejména díky lepším povětrnostním podmínkám v zahraničí. Investice do pořízení dlouhodobého majetku dosáhly 31,2 mld. Kč, meziročně o 1,4 mld. Kč více. Nejvíce investic směřovalo do distribuční sítě v České republice. I v době propadu české ekonomiky v důsledku covidu-19 zůstala Skupina ČEZ pro dodavatele jedním z mála stabilních a spolehlivých odběratelů.

„Výsledný zisk roku 2021 bude ovlivněn termíny vypořádání prodejů aktiv v Rumunsku, v Bulharsku a v Polsku. Celoroční provozní zisk před odpisy EBITDA z těchto aktiv se předpokládá na úrovni 6 mld. Kč, dopad do výsledků Skupiny ČEZ bude dán datem prodeje. EBITDA ze strategických aktiv očekáváme na úrovni 54 - 57 mld. Kč. Čistý zisk Skupiny ČEZ očekáváme na úrovni 17 – 20 mld. Kč. Meziročně dojde jednak nárůstu realizačních cen vyrobené elektřiny díky růstu cen na velkoobchodním trhu, dále předpokládáme vyšší výrobu v jaderných elektrárnách a věříme ve stabilizaci segmentu Prodej po negativních dopadech covidu-19 na firemní zákazníky. Negativně však bude působit zejména sílící tlak na uhelné elektrárny a růst nákladů na emisní povolenky,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize finance Martin Novák.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně poklesla o 3,3 %, především vlivem covidu-19. Spotřeba u velkých podniků klesla o 7,5 %, spotřeba domácností naopak vzrostla o 5,4 %.

Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ