Skupina ÚJV se hlásí o slovo v nových Dukovanech

Schvalovací proces výstavby - ilustrační foto (Foto: archiv ÚJV Řež) Schvalovací proces výstavby - ilustrační foto (Foto: archiv ÚJV Řež)

ÚJV Řež, potažmo Skupina ÚJV, se jako nástupce Ústavu jaderného výzkumu v národní jaderné energetice pohybuje od samého začátku. Ve společnosti ÚJV Řež historicky vždy pracovali špičkoví experti v oboru a mohu konstatovat, že je tomu i doposud. Pro tendr dostavby v lokalitě Temelín, zrušený v roce 2014, připravovali naši specialisté řadu podkladů. Aktuální příprava projektu nového jaderného zdroje v Dukovanech (NJZ) pro nás představuje zajímavou příležitost využít naše mezinárodní zkušenosti s přípravou a provozem jaderných bloků.

V první linii budou projektanti

Služby, které pro Dukovany II můžeme nabídnout, se v zásadě týkají všech standardních částí projektu a také se většinově prolínají se specializacemi našich divizí a dceřiných společností. V úvodních fázích budou určitě nejvíce zaměstnaní naši projektanti se znalostí českého regulatorního prostředí a všeprofesním záběrem. Tady můžeme navazovat nejen na historické zkušenosti se stavbou v lokalitách Dukovany a Temelín, ale určitě zúročíme i naši aktuální pozici generálního projektanta na dostavbě slovenských bloků Mochovce 3 a 4. V porovnání s rokem 2014 jsme také cíleně pokročili v generační obměně a interním předávání know-how. Dnes disponujeme týmem více než dvou stovek projektantů všech klíčových profesí, kteří jsou koncentrováni v divizi ENERGOPROJEKT PRAHA. Naši experti jsou připraveni pro zastřešující role hlavního projektanta i zpracovatele povolovací a licenční dokumentace. S možnými technickými variantami bloků jsme se začali seznamovat již před několika lety, udržujeme kontakty se specialisty všech předních dodavatelů. Naše aktuální zkušenosti z vedení zahraničních projektů, např. ve Finsku a Turecku a dalších, jsme připraveni využít k řízení a koordinaci pracovní kapacity inženýrů, projektantů a technických odborníků.

Technologické puzzle musí dávat bezpečný celek

Jen samotná zadávací dokumentace na nový blok, vycházející z nejnovějších evropských požadavků na jaderné elektrárny III a III+ generace European Utility Requirements (EUR), bude mít řádově tisíce stran. Nabídky zvažovaných světových dodavatelů pak budou zahrnovat obrovské množství dílčích technologických okruhů a návrhů. Bude nutné detailně porovnat deklarované naplnění požadavků EUR s přístupy tzv. „nejlepší světové praxe“ (Best Practice). Zadavatel NJZ k tomu bude potřebovat řadu expertních posudků z oblastí, které opravdu umíme. Určitě bychom se rádi podíleli na nezávislém ověření bezpečnostní dokumentace, které zahrnuje komplexní verifikační analýzy pro provozní, rozšířené projektové i havarijní podmínky. Jsme připraveni i na budoucí fyzikální spouštění bloku — máme čerstvou a cennou referenci z aktuálního zapojení do spouštění 3. a 4. bloku slovenských Mochovců. Můžeme pokrýt i práce při uvádění jaderného ostrova do provozu, například kontroly zavezeného paliva, ověření rozložení výkonu v palivové zóně, posoudit vlivy neutronových toků na stěny tlakové nádoby, bezpečnostní deterministické analýzy, pravděpodobnostní hodnocení a další.

Náklady na budoucí provoz nepodceňujme

Pro ekonomiku budoucího zdroje je velmi důležitý i přístup k otázkám řízení životnosti. Už na začátku je potřeba řešit, které materiály, komponenty a technologie jsou v projektu navrženy. Každý prvek a zařízení si s sebou nese soubor podmínek a požadavků na údržbu, periodicitu výměny a další nároky. Finanční náklady provozu bloku budou významné pro návratnost i budoucí cenu vyrobené energie. My v ÚJV Řež už řadu let navrhujeme programy řízení životnosti, které kombinují přístupy řízeného stárnutí, prediktivní a preventivní údržby a provozu zařízení do poruchy. Pro investora můžeme koordinovat dodávky technologií a pro nejrůznější typy zařízení vytvářet průkaznou dokumentaci nebo kontrolovat existující, která bude součástí vítězného projektu.

I o zadním cyklu mluvme na začátku

Jak bude navržen zadní palivový cyklus nové elektrárny a problematika zpracování radioaktivních odpadů (RAO) do velké míry závisí na typu vybraného projektu. Žádné z nabízených řešení ale pravděpodobně nebude plně odpovídat našim národním podmínkám a potřebám. Jako jediní v ČR pokrýváme kompletní řetězec služeb v oblasti nakládání s radioaktivními odpady a disponujeme všemi potřebnými povoleními SÚJB. Cítíme se tedy dostatečně kvalifikovaní, abychom investorovi NJZ nabídli komplexní posouzení nabízených variant řešení na zpracování a úpravu RAO a následně i celkové prověření všech součástí technologického řetězce nakládání tak, aby bylo prokázáno, že splňuje požadavky naší legislativy a že finální formu RAO lze uložit do úložiště v souladu s platnými limitami a podmínkami.

Posilujeme a konsolidujeme kapacity

Role, kterou bychom v rámci projektu Dukovany II chtěli plnit, klade už teď vysoké nároky na mobilizaci našich lidských zdrojů, na konsolidaci všech kapacit. Jeden z důležitých milníků v této přípravě představuje letošní začlenění společnosti ŠKODA PRAHA a.s. do Skupiny ÚJV. ŠKODA PRAHA se podílela na výstavbě všech českých (i slovenských) jaderných elektráren a zároveň disponuje know-how z projektů Obnovy české klasické energetiky. Tímto aktem jsme získali významnou posilu pro Skupinu ÚJV v oblasti koordinace a dodávek velkých energetických celků a také respektované partnerství s řadou českých dodavatelských firem, které se v projektu NJZ jistě budou angažovat.

V příštích letech máme s novými Dukovany příležitost navázat na to, že jsme byli devátou zemí světa, která spustila řízenou štěpnou jadernou reakci. Pokud ji využijeme, Skupina ÚJV bude zcela určitě u toho.

Ing. Daniel Jiřička
Předseda představenstva a generální ředitel
ÚJV Řež, a. s.