Společnost Elektrárna Dukovany II dnes požádala o vydání územního rozhodnutí pro nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany

publikováno:
autor:
JE Dukovany (zdroj: ČEZ) JE Dukovany (zdroj: ČEZ)

Elektrárna Dukovany II, dceřiná firma společnosti ČEZ, dnes požádala o vydání územního rozhodnutí pro Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany. Začíná tak další z důležitých etap v rámci přípravy stavby, zároveň ale jde o správní řízení, které nemá přímou souvislost s výběrem dodavatele. Příprava podkladů a dokumentace trvala přes dva roky a zapojilo se do ní přibližně sedm desítek odborníků. 

Více než 30 000 stran dokumentace a příloh o váze 250 kg předaných Stavebnímu úřadu v Třebíči. Tak vypadají podklady k žádosti pro vydání územních rozhodnutí pro jeden z nejvýznamnějších investičních projektů v historii České republiky. Vše je digitalizované, ale s ohledem na legislativu museli být podklady předány v tištěné podobě. 

Kromě jiného v rámci přípravy podkladů musel přípravný tým získat více než 900 stanovisek, rozhodnutí, souhlasů, a vyjádření od dotčených orgánů nebo vlastníků či správců technické a dopravní infrastruktury a dalších institucí.  

„Postupujeme v souladu s harmonogramem, kdy na sebe jednotlivé etapy navazují. Stávající trend evropské energetiky potvrzuje naše původní předpoklady, že stabilní, a především bezemisní významný zdroj budeme v příštích desetiletích nutně potřebovat. A my děláme vše pro to, abychom i v budoucnu byli mezi moderními a úspěšnými energetickými firmami,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. 

Územní řízení, které probíhá podle stavebního zákona, navazuje na proces posuzování vlivů nového zdroje na životní prostředí (proces EIA). Stejně jako v případě už získaného povolení k umístění nového jaderného zdroje se územní řízení týká až dvou bloků s maximálním výkonem do 2400 MWe 

„Aktuálně počítáme se stavbou jednoho bloku, ale řízení, jež na sebe navazují, se od začátku týkají dvou výrobních jednotek. Navíc nám tento postup dává možnost se případě operativně rozhodnout o změně záměru, pokud by to situace vyžadovala,“ doplňuje generální ředitel Elektrárny Dukovany II, Petr Závodský. 

Souhlasné stanovisko EIA Elektrárna Dukovany II získala v roce 2019. Letos Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal této společnosti povolení k umístění jaderného zařízení v této lokalitě. Do schvalování se letos zapojilo i  Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vydalo Elektrárně Dukovany II takzvanou autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny. Tyto přípravné kroky nemají přímou souvislost s procesem výběru dodavatele, jejich uskutečňováním ale společnost ČEZ plní schválený harmonogram příprav.