Stavební povolení pro dva nové bloky JE Paks II má být vydáno na podzim 2021

publikováno:
autor:
Vizualizace nových bloků v JE Paks II Vizualizace nových bloků v JE Paks II

3. prosince 2020 se během pracovní návštěvy Budapešti setkali generální ředitel ruské korporace pro atomovou energii Rosatom Alexej Lichačov a maďarský premiér Viktor Orbán. Rozebírali současný průběh přípravy výstavby jaderné elektrárny Paks II i budoucí kroky.

Schůzky se za ruskou stranu dále účastnil poradce generálního ředitele Rosatomu Alexandr Merten a ruský velvyslanec v Maďarsku Vladimir Sergejev a za maďarskou stranu ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó a ministr bez portfeje zodpovědný za rozšíření jaderné elektrárny Paks János Süli.

Během schůzky obě strany diskutovaly o průběhu projektu Paks II a shodly se na tom, že jeho realizace běží v souladu s harmonogramem. Za poslední rok bylo dosaženo několika důležitých pokroků při přípravě výstavby dvou nových bloků VVER-1200: 30. června byla podána žádost o stavební povolení od maďarského jaderného dozoru OAH a 19. listopadu byl schválen záměr připojení budoucích bloků k maďarské přenosové soustavě ze strany maďarského energetického regulačního úřadu MEKH. Dále bylo řečeno, že po vydání dílčích stavebních povolení byla zahájena stavba jednotlivých podpůrných staveb pro vlastní průběh výstavby jaderné elektrárny.

Strany dále probíraly nadcházející úkoly pro nejbližší budoucnost. Mezi ně patří pokračování stavby podpůrných objektů, zemní práce na zpevňování podloží, stavba opěrných stěn základové jámy a kopání samotné základové jámy. Tyto práce začnou v první polovině roku 2021.

Během schůzky bylo řečeno, že se během podzimu 2021 očekává vydání stavebního povolení pro jadernou elektrárnu Paks II ze strany maďarského jaderného dozoru OAH. Poté začnou hlavní práce na výstavbě nových bloků.

Ředitel Rosatomu maďarskému premiérovi popsal také další projekty Rosatomu, které probíhají ve spolupráci s maďarskými partnery. Jde například o plynulé dodávky čerstvého paliva pro stávající bloky jaderné elektrárny Paks, společný podnik s firmou MVM na údržbu a dodávky komponent a plány na realizaci projektů v oblasti jaderné medicíny ad.