TaRC hlídá kvalitu na jaderných elektrárnách

publikováno:
autor:
Zdeněk Čančura, ředitel útvaru řízení kvality JE, v akreditované materiálové laboratoři TaRC Zdeněk Čančura, ředitel útvaru řízení kvality JE, v akreditované materiálové laboratoři TaRC

Za tři roky provozu se stalo Tréninkové a realizační centrum (TaRC) nepostradatelnou součástí výcviku zaměstnanců a dodavatelů divize jaderná energetika Skupiny ČEZ v oblasti svařování a nedestruktivních kontrol. Nedílnou součástí se stala i akreditovaná materiálová laboratoř.

Tréninkové a realizační centrum bylo otevřeno v dubnu 2019 v areálu temelínské elektrárny. Ani pandemie covid-19 školení a atestace v TaRCu nezastavila a útvaru řízení kvality JE se dokonce podařilo v průběhu pandemie nabízené služby zásadně rozšířit.

„Za tři roky fungování centra udělal tým kolem Zdeňka Čančury velký kus práce nejen v oblasti vzdělávání svářečského personálu a nedestruktivních kontrol, ale např. i v oblasti testování hutních materiálů. Mít ve vlastních rukách výcvik a ověřování kvality se ukázalo jako dobrá investice, která bude stabilně a dlouhodobě zajišťovat kvalitu a bezpečnost v našich jaderných elektrárnách,“ řekl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Aby se zachovala vysoká kvalita v oblasti údržby, investičních akcí a kontrol, musí svářečský i NDT personál získat nejen certifikát podle celosvětově uznávané normy, ale také atestaci pro jaderné elektrárny. Dnes již pracovníci prochází atestačními zkouškami pouze na jednom místě.

„Uvědomujeme si, jak důležité je mít kvalitně vyškolený personál v takto specifickém prostředí, jakým jaderné elektrárny jsou. Proto jsme v průběhu tří let podnikli takové kroky, aby se atestace, které se dříve dělaly externě, konaly v rámci TaRCu,“ uvedl Zdeněk Čančura, ředitel útvaru řízení kvality JE.

Cílem speciálních atestací je přiblížit proces svařování a NDT kontrol prostředí a stavu elektrárny. Součástí je školení řídící dokumentace a praktické nácviky, jak s dokumentací pracovat, jak se v ní orientovat, jak vystavit protokol a mnoho dalších detailů.

„Také pracujeme s výsledky atestací a se zpětnou vazbou od zaměstnanců i dodavatelů elektrárny i externích zákazníků. Školení podle potřeby umíme přizpůsobit na míru uchazečům a abychom jejich dovednosti a schopnosti posouvali dál,“ dodal Marek Palán, vedoucí útvaru tréninkové a realizační centrum.

A spolupráci si pochvalují i lidé z realizací. „Mohu říct, že spolupráce naší firmy s TaRCem je pro naše pracovníky dobrá a přínosná. Vysoká laťka atestací se promítá na kvalitě odvedené práce,“ uvedl svářečský inženýr Pavel Vrzák z firmy ČEZ ENERGOSERVIS.

I akreditovaná materiálová laboratoř během provozu TaRCu doznala výrazného progresu. Původně měla sloužit jako podpora pro svařování a analýzy během odstávek, avšak dneska se v rámci materiálové laboratoře provádí zkoušky hutních materiálů, které jsou dodávány do divize jaderná energetika. Jen loni se zde odzkoušelo přes 130 taveb skladového materiálu.

„V současné době zkoušíme vzorky pro 3D tisk kovových materiálů. A tak se jednou můžeme dočkat oběžného kola hlavního cirkulačního čerpadla vytisknutého na 3D tiskárně,“ uvedl Marek Palán. Velkou výhodou je pružné řešení nestandardních situací v době odstávky.

„Dokážeme operativně řešit požadavky elektrárny a provést například zkoušku materiálu v takovém čase, který by komerční laboratoř nebyla nikdy schopna zajistit. Navíc garantujeme tu nejvyšší kvalitu, kterou bezpečný provoz elektráren vyžaduje,“ upřesňuje Zdeněk Čančura.

V TaRCu ale myslí i dopředu, a tak již teď chystají atestace v dalších oblastech. Také připravují pořízení ultrazvukového modulu a modulů pro provádění kontrol teplosměnných trubek v parogenerátoru metodou vířivých proudů.

× W2E 2024 Fullbaner