Téma pro české předsednictví: nízkouhlíková elektřina, teplo a vodík – možnosti jaderné energie

publikováno:

Elektřina, teplo a vodík z jaderné energie má v EU zelenou – to je jedno z důležitých poselství taxonomie udržitelných financí, která pro orientaci investorů označuje výrobu elektřiny, tepla a vodíku z jaderných elektráren za udržitelnou činnost. České předsednictví Rady Evropské unie tato témata otevře na řadě akcí včetně konference před neformální Radou pro energetiku v Praze.

Francie, Česká republika a Švédsko chtějí během svých předsednictví naplňovat cíle Evropského právního rámce pro klima a cíle Evropského společenství pro atomovou energii, jak společně deklarovaly v programu předsednického tria. Chtějí pokročit v práci na transparentních a inkluzivních aliancích, strategických hodnotových řetězcích a v případě potřeby k překonání selhání trhu na důležitých projektech společného evropského zájmu (IPCEI). Předsednictví tří zemí využívajících jadernou energii za sebou je unikátní a téma jaderné energie rezonovalo hlasitě již během francouzského předsednictví, kdy se členské státy vyjadřovaly k návrhu doplňkového delegovaného aktu, který do taxonomie zařazuje za stanovených podmínek činnosti v oblasti jaderné energie a zemního plynu. Česká republika bude mít příležitost nastolit agendu zaměřením předsednických akcí. Cílem bude podpora rozvoje jaderné energetiky a také celého jaderného průmyslu včetně subdodavatelských řetězců.

11. října na půdě Ministerstva průmyslu a ochodu proběhne konference věnovaná budoucnosti centralizovaného zásobování teplem, výrobě nízkouhlíkového vodíku a roli jaderné energie v transformaci na takový systém, který zaručí dosažení klimatické neutrality a zabezpečení dodávek elektřiny a tepla pro potřeby domácností a průmyslu. Podpora rozvoje jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů s důrazem na energetickou bezpečnost, soběstačnost, klimatické cíle a dostupné dodávky energií je jednou z hlavních priorit vlády. Konference zapadá do kontextu úkolu z programového prohlášení vlády posílit výzkum a vývoj a mezinárodní spolupráci v jaderné energetice a připravit koncepci využití malých modulárních reaktorů v ČR. Představeno bude využití tepla z jaderné elektrárny Temelín, zkušenosti z výroby růžového vodíku ve Švédsku, vize vytápění užitím malých modulárních reaktorů ve Finsku, perspektiva Agentury pro jadernou energii OECD, Evropské komise a SÚJB.

V listopadu Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádá společně s Evropskou komisí v Praze dvě konference. Evropské jaderné fórum otevře 10. a 11. listopadu otázku systémových nákladů evropského energetického bezuhlíkatého systému za účasti zástupců provozovatelů přenosových soustav, ekonomů OECD a neziskových organizací, aby představili svůj pohled na širší důsledky transformace pro energetický systém a přiměřenost výroby jako celek. Při zvažování budoucího energetického mixu je žádoucí promítnout náklady na stabilitu soustavy a bezpečnost dodávek energie mj. do politik jednotlivých členských států za účelem optimálního využití národních a evropských prostředků. Druhá část fóra otevře otázku trendů v jaderné energetice, radioizotopy pro diagnostiku a léčbu, generaci IV, výzkum a nové výzvy. Panel by se měl zabývat potřebou zachování provozu jaderných reaktorů z důvodu předávání znalostí a zkušeností v akademické sféře a průmyslu. Bude se zabývat také tím, zda budou jaderné reaktory nahrazeny cyklotrony nebo dochází k vzájemné komplementaritě, a proto je potřeba nových reaktorů jako Pallas. V rámci konference Evropského strategického plánu pro energetické technologie ve dnech 9. a 10. listopadu představí Evropská komise aktualizaci tohoto strategického dokumentu a Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádá panel k jaderným technologiím pro bezpečný a odolný energetický systém – udržitelné štěpení a fúze, který otevře otázky vyplývající z taxonomie jako je využití nízkouhlíkového tepla, paliva odolného vůči haváriím a udržitelný dlouhodobý provoz. Naváže také na práci obnovené pracovní skupiny IWG 10, které se účastní zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a ÚJV Řež.

Jan Prášil
ředitel Odbor strategie, výzkumu a mezinárodní spolupráce v jaderné energetice
Ministerstvo průmyslu a obchodu