Všechny strany pro jádro. V Praze proběhla konference „JÁDRO – Nové jaderné zdroje“

publikováno:
autor:
Konference „JÁDRO – Nové jaderné zdroje“ (Foto: Rastislav Suchý) Konference „JÁDRO – Nové jaderné zdroje“ (Foto: Rastislav Suchý)

Dne 23.9.2021 proběhla v Praze konference pod názvem "JÁDRO - Nové jaderné zdroje". Konferenci uspořádal Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Aliancí české energeiky (CPIA). Za organizační zajištění konference byla zodpovědná společnost Sekurkon, s.r.o.

Konference se zúčastnili zástupci MPO, vedení společnosti ČEZ, ÚJV Řež, Technologické agentury ČR, akademické sféry, potenciálních dodavatelů nového jaderného zdroje v Dukovanech, tj. dodavatelských firem ze stavebnictví a dalších odvětví českého průmyslu. Konference se konala 14 dnů před volbami do Poslanecké sněmovny ČR, proto byl závěrečný panel věnován diskuzi zástupců politických stran, které se zúčastní nadcházejících voleb. Na konferenci byli přítomni i zástupci veřejnosti a médií.

Tomáš Ehler, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro jadernou energetiku, uvedl, že jediný nový jaderný blok v Dukovanech nebude schopen i při dalším zvyšování podílu OZE v energetickém mixu po ukončení provozu uhelných elektráren zajistit plnění závazků ČR v rámci EU ke snižování emisí skleníkových plynů. Je nutné postavit minimálně jeden další jaderný zdroj v Dukovanech a dva v Temelíně. Otázkou ovšem je, zda stát jako většinový vlastník společnosti ČEZ dokáže prosadit svou vůli ve vztahu k jejímu představenstvu, aby rozhodlo o přípravě výstavby těchto dalších nových jaderných bloků.

Tomáš Pleskač, člen představenstva společnosti ČEZ, sdělil účastníkům konference, že společnost ČEZ v dlouhodobém výhledu zatím plánuje uvedení do provozu pouze jednoho nového jaderného zdroje v Dukovanech a uvedení do provozu 6000 MW ve fotovoltaických elektrárnách jako náhrady výkonu po ukončení provozu uhelných elektráren. Bude sledovat možnosti použití SMR, po jejich komercializaci na konci třicátých let tohoto století počítá s výstavbou SMR o celkovém výkonu zhruba 1000 MW. Věří, že se podaří dosáhnout prodloužení provozu starých bloků VVER - 440 v Dukovanech na 60 let (tj. 2045 – 2047) bez nutnosti výměny parních generátorů. Pokud to nepůjde, plán B je výstavba paroplynových elektráren.

Zástupci výzkumných ústavů, akademické sféry a Technologické agentury ČR vyjádřili připravenost podílet s v maximální možné míře na projektu výstavby nových jaderných zdrojů v České republice.

Stejný postoj zazněl v diskuzních panelech, které organizoval Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Aliance české energetiky. Základní význam pro realizaci navrženého modelu EPC Flexi z hlediska účasti českého průmyslu a stavebnictví při výstavbě nových jaderných zdrojů bude mít to, co vyjedná společnost ČEZ jako investor ve smlouvě s dodavatelem, který se stane vítězem tendru. Pro české firmy má totiž obrovský význam, zda v podmínkách tendru a zejména pak ve smlouvě s jeho vítězem bude pasáž o opci na druhý blok v Dukovanech a dva bloky v Temelíně. Bez této garance bude ohroženo zapojení řady firem z českého průmyslu do takových dodávek pro vítěze tendru, které vyžadují investice do požadované certifikace kvality (ASME Code, RCCM - Code aj.) a do nového technologického zařízení. Jediný blok nemůže totiž u řady firem zajistit potřebnou návratnost investic.

Zástupci společností EdF, KHNP a Westinghouse prezentovali projekty, s nimiž se chtějí přihlásit do tendru, tj. EPR 1200 (EdF), APR 1000 (KHNP) a AP 1000 (Westinghouse). V současné době pracují na odpovědi v rámci bezpečnostních dotazníků, které jim zaslala společnost ČEZ. Mají je zaslat zpět do konce listopadu 2021 a očekávají brzké vyhlášení tendru.

V poslední části konference vystoupili zástupci nejvýznamnějších politických stran, které se zúčastnily ve dnech 8. a 9.října 2021 voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Všichni přítomní zástupci těchto stran odpověděli ano na otázku, zda Česká republika potřebuje v budoucnu jadernou energetiku jako součást energetického mixu, aby mohla splnit své závazky na snižování emisí skleníkových plynů a přechodu k uhlíkové neutralitě. Takže nezbývá než doufat, že se vítězové parlamentních voleb zasadí o to, aby jaderné elektrárny spolu s OZE zajistily v budoucnu nejen energetickou bezpečnost České republiky, ale současně i cestu k její uhlíkové neutralitě.