Závazek společnosti CGN k bezuhlíkové budoucnosti

publikováno:
autor:
HPR1000 Single Unit Layout HPR1000 Single Unit Layout

China General Nuclear Power Corporation (CGN) je přední světový poskytovatel čisté energie, který se zavázal k realizaci uhlíkové neutrality v Číně i v zahraničí.

Ze společného podniku, který vznikl za účelem výstavby první velké čínské komerční jaderné elektrárny Daya Bay v 80. letech, se společnost CGN vyvinula ve velkou skupinu pro čistou energii s významným obchodním portfoliem, který pokrývá jadernou energii, jaderné palivo, obnovitelné zdroje energie, aplikace jaderné technologie, technické služby pro šetření energií, finanční služby atd.

Od svého vzniku se společnost CGN neustále snaží plnit své poslání „vyvíjet čistou energii ve prospěch lidstva“ a realizovat svoji vizi „budování světové skupiny pro čistou energii“. Do konce roku 2020 dosáhl celkový instalovaný výkon společnosti CGN v oblasti výroby energie více než 63 GWe po celém světě, z toho je v provozu 24 jaderných bloků s instalovaným výkonem 27,14 GWe a dalších 7 bloků je v současné době ve výstavbě s celkovým instalovaným výkonem 8,23 GWe. Konkrétně z hlediska čisté výroby energie, celková výroba na síti v roce 2020 dosáhla 272,3 TWh, přičemž jaderná energie dosáhla 186,5 TWh.

Společnost CGN je schopna zavádět pokročilé jaderné technologie a vyvinula svou jadernou technologii HPR1000 třetí generace s vlastnickými právy k duševnímu vlastnictví, která v roce 2020 prošla hodnocením EUR s vysokou mírou shody s poslední verzí EUR E.

Doposud se po celém světě staví celkem 13 bloků HPR1000 a první rektor byl uveden do komerčního provozu koncem ledna 2021. Ve srovnání s ostatními jadernými technologiemi třetí generace, které jsou již v Číně zavedeny, se HPR1000 vyznačuje nižšími náklady a kratší dobou výstavby. U prvního bloku HPR1000, který byl uveden do provozu, je doba výstavby 68 měsíců od data první pokládky betonu (First Concrete Date, FCD) do data uvedení do komerčního provozu (Commercial Operation Date, COD). Podle plánu rozvoje jaderné energetiky v dané zemi a s ohledem na závazek Číny dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 bude k dispozici obrovský potenciál pro realizaci HPR1000 a rozvoj jaderných technologií nové generace, včetně malého modulárního reaktoru (SMR), a tím položení pevného základu pro postupné zlepšování výkonnosti HPR1000 v oblasti ekonomiky a bezpečnosti.

Za posledních 30 let nashromáždila společnost CGN bohaté zkušenosti v oblasti výstavby a provozu jaderných elektráren díky nepřetržité výstavbě a provozu jaderných elektráren. U projektů ve výstavbě dosáhla společnost GGN pokročilé úrovně mezinárodního srovnávání z hlediska hodnocení bezpečnosti a kvality. Konkrétně, pokud jde o provoz, v roce 2020 dosáhlo 72,6 % hotových bloků CGN hodnocení indikátorů WANO mezi světovou pokročilou úrovní, přičemž 12 hotových bloků dosáhlo plného počtu známek v hodnocení světových indikátorů WANO.

Do budoucna je společnost CGN přesvědčena, že bude schopna stavět jaderné elektrárny podle plánu a rozpočtu pro různé vlastníky z různých částí světa, a to díky odlišným silným stránkám a výhodám takto:

  1. Společnost CGN prosazuje a provádí filozofii sdílení úspěchu se všemi účastníky projektu a vždy se věnuje vytváření prostředí, ve kterém každý účastník projektu uznává význam odpovědnosti za zajištění celkového úspěchu projektu. Pro společnost CGN je to jeden za všechny a všichni za jednoho! 
  2. Až dosud díky podpoře projektové kultury „kvalita na prvním místě, podle plánu a podle rozpočtu“ vytvořila společnost CGN u typického projektu rekord dokončení bloku během 51,9 měsíců a dosáhla průměrného kapacitního faktoru více než 92 % pro všechny provozní bloky za poslední tři roky. 
  3. Společnost CGN vyvinula a realizovala vyspělý systém řízení projektu, pod vedením techniky a prostřednictvím efektivní spolupráce mezi čtyřmi hlavními obory (technika a projekt, nákup a dodávky zařízení, výstavba, uvedení do provozu a spouštění) jaderného projektu, přičemž tento systém pokrývá všechny aspekty s 5 hlavními schopnostmi (nápady, správná organizace, kvalifikovaný personál, postupy řízení, nástroje IT), jako je kvalita, harmonogram, náklady, zdraví, bezpečnost a životní prostředí (HSE), technologie, riziko, licencování, zpětná vazba týkající se zkušeností atd.
  4. Byl vybudován komplexní systém řízení a kontroly, který pokrývá všechny fáze projektu od výběru lokality, předběžné přípravy lokality, studie proveditelnosti, hlavní výstavby v lokalitě až po dodání projektu provozovateli.
  5. Vyzrálá IT platforma byla vyvinuta pro komplexní podporu budování jaderných projektů společnosti CGN.
  6. Společnost CGN přijala nejnovější pokročilé stavební technologie, včetně modularizace, automatického svařování primárních trubek až po masivní betonování atd. Stručně řečeno, společnost CGN je ochotná a připravená sdílet své bohaté zkušenosti a odborné znalosti se svými partnery otevřeným způsobem a bez výhrad při společném úsilí dodat své jaderné projekty bezpečně a kvalitně, podle plánu a rozpočtu s vědomím, že jaderná bezpečnost nezná státní hranice a má zásadní význam pro celý průmysl po celém světě.

Na základě dosavadních zkušeností společnosti CGN je jaderná energie jediným zdrojem energie, který poskytuje spolehlivou energii bez uhlíku 24 hodin denně, rok za rokem. Spolu s obnovitelnými zdroji a akumulováním energie hraje v naší bezuhlíkové budoucnosti zásadní roli jaderná energie.

Ve spolupráci s dalšími světově proslulými společnostmi se společnost CGN zavazuje k nepřetržitým investicím a výstavbě v oblasti jaderné energie a dalších projektů pro čistou energii po celém světě, a proto má neustálý nárůst poptávky po globálních partnerech v celém dodavatelském řetězci. Společnost CGN je a vždy bude otevřena mezinárodní spolupráci na různých úrovních a v různých formátech. V České republice se společnost CGN nadále zajímá o projekt výstavby nového bloku JE Dukovany a věří, že její účast přinese jedinečnou hodnotu v odvětví jaderné energetiky v České republice. Společnost CGN se proto neustále snaží o spolupráci s dodavatelským řetězcem v dané zemi a plánuje další angažovanost navzdory pandemii Covid-19.

Od svého založení se společnost CGN držela základního principu „bezpečnost na prvním místě, kvalita především, prosazování špičkové kvality“ a vytvořila hluboce zakořeněnou kulturu jaderné bezpečnosti, která bude nepřetržitě řídit všechny její činnosti. Při hledání mezinárodní spolupráce společnost CGN trvá a vždy bude trvat na zásadě naplňování požadavků a očekávání vlastníka a hostitelské vlády. Za tímto účelem společnost CGN přizpůsobí svůj program dodávek tak, aby vyhovoval potřebám zákazníka. S ohledem na nový blok JE Dukovany je společnost CGN ochotná a připravená vyvinout společné úsilí se všemi potenciálními českými partnery k vybudování a realizaci projektu podle plánu, rozpočtu a v plném souladu s požadavky zákazníka s cílem přispět ke společným cílům mezinárodní jaderné energetiky.