Zprávy z jaderné energetiky

publikováno:
autor:
Konečný modul je zvednut na místo u Vogtle 3 (Obrázek: PRNewsfoto / Georgia Power) Konečný modul je zvednut na místo u Vogtle 3 (Obrázek: PRNewsfoto / Georgia Power)

Slovinské rozhodnutí o druhém jaderném bloku bude do roku 2027

Nejpozději do roku 2027 Slovinsko rozhodne, zda postavit druhou jadernou elektrárnu v jejím stávajícím areálu Krško, uvedl ministr infrastruktury Jernej Vrtovec při návštěvě areálu elektrárny 22. května. Ministr rovněž vyzval k okamžitému zahájení výstavby skladovacího zařízení pro radioaktivní odpad nízké a střední úrovně a ke změnám právních předpisů s cílem urychlit projekty v oblasti infrastruktury.

Poslední modul nainstalován na JE Vogtle 3

Poslední modul - vodní nádrž o objemu 2,8 milionu litrů – byl instalován na Vogtle blok 3 společnosti Georgia Power. Modul CB-20 je hlavní součástí pokročilého pasivního bezpečnostního systému reaktoru AP1000.

Komponenta, která má výšku 10,6 metru a váží více než 720 000 liber (326 tun), byla zvednuta na místo nad střechou kontejnmentu a střechy budovy ochrany a stínění v projektu JE Vogtle 3 poblíž Waynesboro v Gergii. Je to zásobník vody, pro nouzové chlazení reaktoru. Voda může být také nasměrována do bazénu použitého paliva v reaktoru, zatímco samotná nádrž může být doplňována z externích zdrojů vody.

Nádrž je součástí systémů pasivní bezpečnosti elektrárny, které nevyžadují zásah obsluhy ke zmírnění potenciálních havarijních situací, k dosažení jejich bezpečnostní funkce využívají přírodní síly, jako je gravitace, přirozená cirkulace a stlačený plyn.

Ve společnosti Vogtle jsou stavěny dvě jednotky AP1000 a použití modulů, jako je CB-20, pomohlo zefektivnit proces výstavby, uvedl Georgia Power. Moduly byly vyrobeny předem, poté byly dopraveny po železnici a kamionu na místo projektu, kde byly smontovány do větších součástí připravených k instalaci. Poslední ze 1485 hlavních modulů požadovaných pro dokončení stavby dorazila na místo koncem roku 2019.

Výstavba jednotky Vogtle 3 byla zahájena v březnu 2013 a jednotka 4 v listopadu téhož roku. Vogtle 3 by měl být uveden do provozu do listopadu 2021 a jednotka 4 do listopadu 2022. Georgia Power je dceřinou společností Southern Company.

NWMO začíná terénní studie v kanadské lokalitě pro možné budoucí úložiště radioaktivního odpadu

Kanadská organizace pro nakládání s radioaktivními odpady (NWMO) zaměří své aktivity v South Bruce v Ontariu na bezpečnost a ochranu životního prostředí, uvedla v aktualizaci pro místní zúčastněné strany. NWMO plánuje zahájit terénní studie koncem tohoto roku na místě potenciálního úložiště, aby určilo, zda splňuje bezpečnostní požadavky projektu. Práce bude zahrnovat vrty, geofyzikální studie, monitorování životního prostředí a další průzkumné práce na místě, uvedla NWMO.

NWMO je nezisková organizace, na kterou kanadská vláda v roce 2002 přenesla odpovědnost za dlouhodobé řízení národního programu likvidace jaderného paliva. South Bruce je jedním ze dvou potenciálních míst pro hluboké geologické úložiště zúžené ze seznamu 21 komunit, které o to projevily zájem, v dlouhodobém procesu nazvaném Adaptivní správa fází, který byl zahájen v roce 2010. Studie pokračují také v oblasti Ignace, v severozápadním Ontariu. NWMO očekává, že do roku 2023 identifikuje jediné, upřednostňované místo k umístění projektu v oblasti s informovaným obyvatelstvem se souhlasným stanoviskem s umístěním.

Zdroj: ČNN – Zprávy z jaderné energetiky