ČSZE vítá spuštění mapy připojitelnosti FVE, ale upozorňuje na limity distribučních soustav

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Společnost EG.D jako první distributor v Česku nasazuje pro zákazníky tzv. mapu připojitelnosti. Jedná se o online nástroj, který zájemcům o fotovoltaiku umožní zjistit možnosti připojení přímo v místě, kde plánují elektrárnu instalovat. Minimalizuje se tak možnost zamítnutí žádosti o připojení v průběhu instalace.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice tento online využitelný nástroj považuje za jeden z praktických kroků vůči odběratelům i firmám. „Mapa připojitelnosti instalovaná společností EG.D přispěje podle našeho názoru k větší informovanosti zájemců o instalaci FVE a může pomoci k rovnoměrnějšímu rozložení poptávky v jednotlivých regionech,“ uvedl ředitel ČSZE Richard Vidlička.

Česko zažívá solární boom, což dokládá i skutečnost, že EG.D na svém distribučním území od roku 2018 připojila přes 18 500 obnovitelných zdrojů, ale z toho 11 500 elektráren jen v minulém roce. Představuje to meziroční nárůst žádostí o připojení decentrálního zdroje o celých 430 %.

Koncem loňského roku tři velké distribuční společnosti dokonce uváděly, že v různém stadiu příprav bylo zhruba 18 000 megawattů nového výkonu ve fotovoltaice.

“Pochopitelný příklon k obnovitelným zdrojům je způsoben nejenom zájmem spotřebitelů snižovat do budoucna své výdaje za elektrickou energii, ale také velkou dotační podporou nových investic do obnovitelných zdrojů. Poptávka po připojení nových fotovoltaik může být v některých případech motivována zájmem získat dotaci než efektivním využitím nového zdroje. Mimo jiné i proto naráží současný zájem investorů na limity distribučních soustav,“ upozornil Richard Vidlička.

Další informace najdete ZDE.