Areál vojenského letiště v Prostějově je ekologičtější

publikováno:
Slavnostní předání hotového díla investorovi, kterým byla společnost Armádní servisní, příspěvková organizace Slavnostní předání hotového díla investorovi, kterým byla společnost Armádní servisní, příspěvková organizace

V areálu leteckých kasáren v Prostějově proběhla ekologizace vytápění, kdy stávající uhelnou kotelnu nahradil moderní biomasový kotel o výkonu 2500 kW a záložní plynový kotel shodného výkonu. Nově navržené řešení je výrazně ekologičtější a celý prostějovský areál se může spolehnout na kvalitní dodávky tepla k vytápění a ohřevu teplé vody v každém z dvaceti devíti objektů připojených na centrální kotelnu. Ve čtyřech objektech, které jsou od centrální kotelny daleko, byly osazeny nové plynové domovní kondenzační kotle. Investorem celé akce byla společnost Armádní Servisní, příspěvková organizace, která je přímo řízena Ministerstvem obrany České republiky. Generálním dodavatelem pak společnost Metrostav a.s.

Účelem projektu bylo nahrazení stávající uhelné kotelny, která byla tou dobou již za hranicí své životnosti, a na dobu výstavby byla nahrazena mobilními plynovými kotli, které zajišťovaly dodávky páry do předávací stanice. Odtud pokračovala nepříliš jistá dodávka horké vody do objektů vojenského areálu pomocí rozvodů, jejichž životnost byla rovněž na hraně. V jednom z objektů pak bylo zásobování teplem řešeno pomocí kotlů na lehký topný olej.

PRŮBĚH PRACÍ

Metrostav jako realizátor podepsal smlouvu o dílo v říjnu roku 2020. Ihned po podpisu smlouvy se tým pustil do realizace specifického úkolu v rámci vojenského areálu. Jako první na řadu přišla příprava území pro nově budovanou kotelnu, tedy vytýčení stavby a stávajících sítí, vykácení náletových dřevin, sejmutí ornice a stabilizace pláně pod novými budovami kotelny a skladem biomasy.

Na konci zimy začaly přípravné práce pro piloty a po příchodu příhodných klimatických podmínek samotná výstavba budov. Betonování základových konstrukcí a podlah probíhalo postupně a v různých úrovních s ohledem na požadavky budoucí technologie, v souladu se stavebním povolením a nabídnutým řešením. Po dokončení podlah přišla řada na dodávku technologie kotlů, usazení největších zařízení na svá místa. Za zmínku stojí umístění dvou akumulačních nádrží v prostoru kotelny, každá o objemu 50 m3, které slouží pro vykrytí případných špiček v odběrech tepla. Následně probíhala montáž nosných ocelových konstrukcí kotelny a skladu biomasy, montáž komínů, propojování technologie, montáž opláštění a kabelových lávek pro silové, datové a sdělovací kabely.

Na to navazovala realizace prostor v 2. NP kotelny, kde se nachází velín pro obsluhu kotelny a jednotlivých předávacích stanic, rozvodna pro nově instalovanou technologii a sociální zařízení pro pracovníky kotelny. Na závěr byla kotelna „obsazena“ elektrikáři a programátory, kteří veškerá zařízení připojili, odzkoušeli, naprogramovali a uvedli do provozu tak, aby systém pracoval v co největší míře autonomně.

PROSTĚJOV LETECKÁ KASÁRNA – EKOLOGIZACE VYTÁPĚNÍ

 • Nové zdroje tepla:
  • hlavní biomasový kotel 2,5 MW
  • vedlejší plynový kotel 2,5 MW
 • Předpokládaná roční spotřeba štěpky: 4500 t
 • Položené rozvody:
  • 2690 m teplovodního potrubí
  • 3350 m plynového potrubí
 • Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace
 • Dodavatel: Metrostav a.s.
 • Realizace: listopad 2020 – říjen 2022
 • Náklady stavby: 336 122 155 Kč bez DPH

Součástí díla bylo rovněž vybudování nové teplovodní sítě a nové plynovodní přípojky. Nová plynová přípojka je v zemním provedení z materiálu HDPE se signalizačním vodičem napojená za hlavním plynoměrem a je vedena do hlavní kotelny a ke čtyřem objektům, které jsou vytápěné plynovými kondenzačními kotli. Celková délka trasy plynovodní přípojky je přes 3300 m. Nové dvoutrubkové teplovodní vedení je z předizolovaného potrubí se dvěma signalizačními vodiči, z centrální kotelny je potrubí vedeno v dimenzi DN 250 k objektu rozdělovače a sběrače, kde je rozděleno do tří větví, které jsou následně vedeny k jednotlivým objektům. Celková délka trasy předizolovaného potrubí je 2690 m. Po demontážích stávající technologie v objektech byly provedeny stavební opravy místností a realizována nová technologie tlakově závislých předávacích stanic, které zajišťují regulaci topné vody k vytápění objektů a ohřevu teplé vody. Všechny předávací stanice jsou napojeny na prostředky měření, řízení a regulace a po optickém vlákně přenášeny data na velín pro možnost nastavení a úpravu jednotlivých parametrů vytápění.

V listopadu 2022 jsme předali zkolaudovaný zdroj investorovi k užívání a za celý tým jsem rád, že jsme úspěšnou realizací pomohli k ekologičtějšímu vytápění prostějovských kasáren.

David Nový
vedoucí projektu
Metrostav a.s.