Litostroj dodá zařízení pro novou slovinskou elektrárnu Mokrice

publikováno:
autor:
Test Vodní elektrárny Mokrice Test Vodní elektrárny Mokrice

Slovinský výrobce vodních turbín Litostroj Power ze skupiny Energo-Pro podepsal smlouvu s klientem HESS (Vodní elektrárny na spodní Sávě) a bude se podílet na výstavbě nové vodní elektrárny Mokrice. Dodávka zahrnuje 3 horizontální jednotky typu Bulb s oběžným kolem o průměru 4,8 m a všechny pomocné systémy. Hodnota zakázky činí  necelých 19 milionů EUR.

Mokrice jsou poslední, pátou, vodní elektrárnou na kaskádě na spodní Sávě těsně před hranicemi s Chorvatskem. Instalovaná kapacita celé kaskády bude činit 187 MW, samotné Mokrice 28 MW. „Litostroj Power dodával zařízení i na všechny další projekty na této kaskádě – a to na VE Boštanj,  Arto-Blanca,  Krško a  Brežice, takže jde o pokračování spolupráce s tímto významným slovinským klientem,“ doplňuje výkonný ředitel skupiny Energo-Pro Pavel Váňa. Projekt nové vodní elektrárny Mokrice se několikrát upravoval tak, aby splňoval všechny náročné podmínky pro naprosto ekologický provoz a nenarušil ekosystém řek Sáva a Krka.

Práce na projektu začala v těchto dnech v hydrologické laboratoři Litostroj Engineering v Blansku (Česká republika). Garantovaný výkon turbín totiž musí být ještě před pokračováním prací potvrzen modelovým testem. Inženýři v Blansku tak nejprve museli navrhnout přesný model nové turbíny. Podle inženýrů z Litostroje se u projektu Mokrice jedná o velmi zajímavé řešení. Jde o tzv. Kaplanovu turbínu, tedy typ vynalezený profesorem brněnské univerzity Viktorem Kaplanem před sto lety. Turbína pro elektrárnu Mokrice bude ale odlišná i tím, že do ní voda poteče napřímo horizontálně, ne z výšky. „Hodí se tak na místo s velmi malým spádem a velkým průtokem vody – tedy přesně pro podmínky projektu Mokrice,“ upřesňuje Pavel Váňa.

Pracovat se začalo také na návrhu a technické dokumentaci k prototypům jednotek. Poté, co bude dokumentace slovinským klientem schválena, začne Litostroj s výrobními aktivitami tak, aby zaručil konečnou kvalitu a včasné dodání. Na finalizaci celé zakázky včetně instalace a otestování má Litostroj Power 50 měsíců.

Technická data:

  • Typ turbíny Horizontal Bulb
  • Počet jednotek 3
  • Průměr oběžného kola 4800 mm
  • Rotační rychlost 107 rpm
  • Nominální spád 6,4 m
  • Nominální průtok 166,7 m3/s
  • Nominální výkon 9,6 MW
  • Max spád 8,4 m
  • Max průtok 166,7 m3/s
  • Max výkon 12,8 MW