Marshallův plán pro 21. století: zelená injekce pro regiony

publikováno:
autor:

Nové technologie přináší řešení, která umožní postupnou decentralizaci a posílení energetické bezpečnosti. Čistá elektřina a teplo bez uhlí budou vznikat blíže spotřebitelům. Novými prvky mohou být například virtuální elektrárny, které spojí malé střešní solární instalace doplněné o baterie do bloku třeba až výkonu celého dukovanského reaktoru. Příležitost přichází z Fondem obnovy nebo Modernizačním fondem.

„Právě s rozvojem obnovitelných zdrojů je spojena moderní etapa rozvoje měst. Navíc bude zásadním benefitem pro místní ekonomiku. Během tohoto desetileté může v zelené energetice vzniknout až sto tisíc pracovních míst,” představuje příležitosti Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky. Právě Svaz moderní energetiky připravuje sérii regionální akcí, které představí možnosti rozvoje moderní energetiky nebo zelených střech pro veřejné instituce i firmy.

Šance pro malé i velké

Na vlastní solární projekty na střechách budov si myslí i Jihomoravský kraj. Fotovoltaické panely by mohly pokrývat část spotřeby energie ve školních budovách, nemocnicích či domovech s pečovatelskou službou. „Roční úspory na energiích by dohromady pro všech 30 budov činily mezi osmi a deseti miliony korun,“ uvedl začátkem letošního roku náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník (KDU-ČSL). Kraj počítá, že až polovinu investice pokryje z Modernizačního fondu. První příležitost pro podání žádostí se mu otevřela v květnu. Ministerstvo životního prostředí spustilo dvě první výzvy. Jednu miliardu korun chce rozdělit projektům solárních elektráren s instalovaným výkonem do 1 megawatt. Dalších 3,5 miliardy korun je určeno pro solární projekty s výkonem nad 1 megawatt.

Netradiční model financování pak zvolili v obci Nemile na Šumpersku. Na tamní čistírně odpadních vod vyroste fotovoltaika se vstupní investicí pouhou korunu. Svou výrobou pokryje bezmála třetinu celoroční spotřeby elektřiny čističky. Za dobu své životnosti tak na energiích uspoří více než dva miliony korun a rovněž 310 tun emisí oxidu uhličitého. Tamní radnice přitom za střešní instalaci zaplatí pouhou korunu, elektrárna se splatí během 15 let provozu. Stavbu získala díky spolupráci se společností ČEZ ESCO.

Klíčem jsou informace

Možnosti moderní energetiky pro města, obce a firmy představí konference Svazu moderní energetiky. Akce “Zelená ekonomika: zdravá města a moderní regiony” proběhne on-line 29. června od 10:00 pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha (KDU-ČSL). Během úvodního bloku konference budou debatovat o možnostech zeleného restartu ekonomiky a přínosech rozvoje udržitelných projektů pro regiony senátor Mikuláš Bek, Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje a Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

V další části zazní zajímavé zkušenosti s plánováním energeticky soběstačné čtvrti Chytré Líchy v Židlochovicích u Brna. Zkušenosti s přípravou solárních projektů ve městech popíše Kateřina Vosičková, energetická manažerka města Prostějov. Martin Madej z Aliance pro energetickou soběstačnost nabídne kombinaci zemědělství a fotovoltaiky. David Martinek z ČEZ ESCO přinese informace o možnostech podpory pro nové projekty obnovitelných zdrojů či úspor energie v budovách.

Konference však nebude pouze o energetice. V části věnované zeleným řešením se bude debatovat o možnostech příprav našich měst a obcí na horko a sucho. Zkušenost se zdravou krajinou a udržitelným zemědělstvím nabídne Martin Smetana z Farmy Blatnička, vítěz soutěže Adapterra Awards 2019. Využití satelitních dat k plánování adaptačních opatření ve městech i krajině bude prezentovat Štěpán Vizina, specialista na geografické informační systémy a práci se satelitními daty ze společnosti Ekotoxa.

Více informací o akci a registrace na www.modernienergetika.cz.