Kotle Bosch pro teplárnu Trmice

Transport kotle Bosch ZFR-X 55000 x 22,5 do Trmic Transport kotle Bosch ZFR-X 55000 x 22,5 do Trmic

Pozitivní ohlasy z výstavby a následného provozu plynové kotelny se čtyřmi žárotrubnými kotli Bosch ZFR-X na elektrárně v Ledvicích byly dobrým základem při rozhodování a přípravě plynové kotelny na teplárně v Trmicích o požadovaném parním výkonu 167 t/h. Zdrojem přehřáté páry pro středotlakou plynovou kotelnu o základních parametrech páry 250 °C a středním provozním přetlaku 16,8 bar byly požadovány maximálně čtyři velkoobjemové žárotrubné kotle se stálým tlakem páry i při silně kolísající spotřebě, s extrémním regulačním rozsahem, možností provozu na jeden plamenec, nízkými hodnotami emisí, ověřenou konstrukcí a výrobou, malými kompaktními rozměry a v neposlední řadě i krátkým časem dodání. Nejenom těchto požadavků, ale mnoha dalších se dá dosáhnout použitím systémového řešení Bosch se čtyřmi parními kotli Bosch ZFR-X 55.000 x 22,5 s řídicím systémem kotlů BCO a řídicím systémem kotelny SCO.

Kotel ZFR-X 55.000 x 22,5 je třítahová konstrukce s plně oddělenými spalinovými cestami, které vedou vlnovcovým plamencem žárovými trubkami 2. tahu, přes přehřívák do žárových trubek 3. tahu a vystupují z kotle přes sběrač spalin a ekonomizér do společného kouřovodu. Pro dosažení nízkých hodnot emisí NOx 75 mg/m3 a CO 40 mg/m3, které byly zákazníkem požadovány, jsou použity hořáky s O2 regulací a externí recirkulací, kdy je část spalin ze samostatných sběrných spalinových komor vedena zpět do sání ventilátoru. Hodnoty emisí vycházely ve skutečnosti při uvádění do provozu při nejvyšších zatížení u všech osmi hořáků ještě mnohem lépe a pohybovaly se v rozsahu hodnot 64 až 72 mg/m3 NOx a max. do 10 mg/m3 CO.

Objednání, resp. zadání kotlů do výroby, předcházelo náročné a dlouhé výběrové řízení na dodavatele a zhotovitele kotelny. Tím došlo ke zkrácení času na přípravu realizační dokumentace a času na výrobu kotlů, resp. kompletaci nezbytného příslušenství. Díky zkušenostem pracovníků průmyslových kotlů v České republice, našich konstruktérů a inženýrů z výrobního závodu z obdobných projektů, jsme byli schopni ve velmi krátkém čase poskytnout veškeré potřebné informace pro přípravu realizační dokumentace a téměř okamžitě začít s výrobou kotlů, napájecí nádrže a kompletací veškerého příslušenství. Tlaková zkouška 1. tlakového celku kotle proběhla již za 4 měsíce od objednání a na konci 5. měsíce byly všechny tlakové celky kotlů včetně napájecí nádrže připraveny pro transport z německého Gunzenhausenu do Trmic. Samotná přeprava nebyla jednoduchá. Přeprava kotlového tělesa o váze 109 tun a rozměrech 11,6 x 4,7 x 4,7 metrů vyžaduje dlouhodobou přípravu, zkušenosti, ale i nemalé nervy, které k tomu patří.

Na začátku září v požadovaném termínu byly 4 tlakové celky kotlů, napájecí nádrž a 17 kamiónů příslušenství na stavbě. Po dokončení montáže a kompletaci kotlů z dodaného příslušenství, které je cíleně sestaveno ke kotli tak, aby byl garantován funkční celek včetně řídicího systému s odzkoušenými řídícími algoritmy, byla kotelna koncem března 2019 připravena k uvedení do provozu.

Oživení takto technicky komplikovaného zařízení není snadné. Bosch pro tyto případy využívá zkušeností servisních techniků z Německa, kteří uvádějí zařízení po celém světě. Nejenom díky zkušenostem a osobnímu nasazení našich servisních techniků, zájmu ze strany montážní firmy, ale především odpovědných lidí ze strany budoucího provozovatele se podařilo do konce června 2019 uvést plynovou kotelnu do provozu a předat do následného užívání.

Ing. Jiří Plaček,
Bosch Termotechnika s.r.o.