Společnost NET4GAS zahájila provoz plynovodu Capacity4Gas

publikováno:
autor:

Společnost NET4GAS zahájila provoz nového 150kilometrového vysokotlakého plynovodu postaveného v rámci projektu Capacity4Gas, a to poté, co v prosinci roku 2020 získala všechna příslušná povolení. Dosažením tohoto důležitého milníku byla úspěšně dokončena druhá a poslední etapa projektu Capacity4Gas.

"Největší poděkování patří našim projektovým týmům v čele s Jaroslavem Sedlákem a Jitkou Kafkovou a všem našim zaměstnancům i smluvním partnerům, kteří se na stavbě podíleli, za jejich úsilí projekt v požadovaném čase dokončit, a to i přes nesnáze způsobené pandemií Covid-19," řekl Andreas Rau, generální ředitel společnosti NET4GAS, a dodal: „S kapitálovými výdaji přesahujícími k 31. prosinci 2020 částku 540 milionů EUR je projekt Capacity4Gas největším samostatným investičním projektem v historii naší společnosti.“

Poděkování dále patří dodavatelům za jejich profesionální práci, příslušným orgánům veřejné správy za jejich konstruktivní spolupráci, sousedním provozovatelům přepravních soustav za jejich koordinační úsilí a všem dalším partnerům za podporu při realizaci projektu.

Nová infrastruktura vybudovaná v rámci projektu Capacity4Gas posiluje propojení České republiky a celého regionu střední a východní Evropy se západoevropskými plynárenskými trhy, a zajišťuje tak přístup k diverzifikovaným dodávkám plynu za konkurenceschopné ceny, včetně přístupu k plánovaným terminálům pro zkapalněný zemní plyn (LNG) v Německu. Realizace projektu zároveň zvyšuje strategickou roli České republiky v oblasti mezinárodního tranzitu plynu, a to i s ohledem na možnou budoucí přepravu obnovitelných plynů, včetně vodíku.

První etapa projektu Capacity4Gas zahrnovala zejména výstavbu nové kompresní stanice Otvice, propojení s novým německým plynovodem EUGAL nedaleko hraniční předávací stanice Hora Svaté Kateřiny a rozšíření měřicí stanice v Lanžhotě na česko-slovenské hranici. Všechna tato zařízení byla uvedena do provozu v prosinci roku 2019.

Realizace projektu Capacity4Gas měla pozitivní ekonomický dopad díky rozsáhlým stavebním činnostem na území České republiky, se silným zapojením českých dodavatelů a subdodavatelů. Pozitivní ekonomický dopad pro Českou republiku bude mít zároveň následný provoz nově vybudované plynárenské infrastruktury.


PARAMETRY A ZAJÍMAVOSTI

 • Maximální roční přepravní kapacita nového plynovodu DN 1400 je přibližně 27,5 miliardy metrů krychlových, což odpovídá téměř devadesátinásobku objemu nádrže Lipno, největší přehradní nádrže na území České republiky, a trojnásobku celkové roční spotřeby plynu v České republice.
 • Nový plynovod kříží 353 komunikací, jako jsou silnice, dálnice, polní a lesní cesty, 99 vodních toků, tedy řek, potoků, potůčků či vodních struh, a celkem 13 železničních tratí.
 • Plynovod váží více než 96 000 tun
 • Nová kompresní stanice Otvice je vybavena třemi moderními bezemisními elektricky poháněnými kompresory, které jsou tak maximálně šetrné k životnímu prostředí.
 • Řídicí systém nové kompresní stanice zpracovává 3000 signálů senzorů, měření a ovládacích povelů.
 • Celková délka kabeláže instalované v rámci nové kompresní stanice je okolo 150 kilometrů, což je stejná délka, jakou má nový plynovod z Kateřinského potoka do Přimdy.
 • Nová infrastruktura byla navržena mimo zastavěná území, v maximální možné míře v již existujících ochranných pásmech energetických koridorů.

PROJEKT CAPACITY4GAS VE ZKRATCE

 • 6. března 2017 - Právně závazné rezervace kapacit až do výše 40 mld. m3 za rok pro období 2020–2039 obdrženy na každoroční evropské aukci kapacit PRISMA
 • Listopad 2018 - Stavební činnost v rámci projektu Capacity4Gas zahájena 
 • Prosinec 2019 - Nový propojovací plynovod plynovod DN 1400 PN 85 na nový německý EUGAL uveden do provozu
  • Nová bezemisní elektricky poháněná kompresní stanice Otvice uvedena do provozu 
 • 2019 / 2020 - Stávající infrastruktura zmodernizována, včetně instalace nových moderních turbosoustrojí na třech kompresních stanicích a kapacitního rozšíření hraničních předávacích stanic Hora Svaté Kateřiny a Lanžhot
 • 1. ledna 2021 - Nový vysokotlaký plynovod DN 1400 PN 85, vedoucí z nově vybudovaného rozdělovacího uzlu Kateřinský potok v Ústeckém kraji do upraveného rozdělovacího uzlu Přimda v Plzeňském kraji, uveden do provozu