ČEPS uvedla do provozu vedení V497 poškozené tornádem

publikováno:
vedení V497 vedení V497

Provozovatel přenosové soustavy dokončil opravu a uvedl do provozu vedení V497 mezi transformovnami Sokolnice v Jihomoravském kraji a Stupava na Slovensku, na němž došlo v červnu 2021 vlivem tornáda k pádu a destrukci osmi stožárů. Současně byla demontována náhradní přenosová trasa. Celkové náklady dosahují téměř 100 milionů Kč.

Přípravné práce na opravu poškozené části vedení V497 poblíž Břeclavi zahájila ČEPS bezprostředně po mimořádné události 24. června 2021. Oprava byla realizačně dokončena a vedení zprovozněno 31. 1. 2022.

„Oprava V497 proběhla díky mimořádnému úsilí pracovníků ČEPS a zhotovitelů v plánovaném termínu. Během prací nedošlo k narušení spolehlivých a bezpečných dodávek elektřiny pro obyvatele Jihomoravského kraje, oprava neovlivnila ani přeshraniční přenos elektrické energie se Slovenskem,“ říká Karel Slončík, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Správa, provoz a údržba PS.

Krátce po havárii se provozovatel přenosové soustavy rozhodl pro výstavbu náhradní přenosové trasy (NPT) v poškozené části vedení, aby tak obnovil přenos elektrické energie do doby finální opravy. NPT o délce 3 115 metrů byla postavena a zprovozněna k 21. 7. 2021. Její demontáž proběhla současně s uvedením opraveného vedení V497 do provozu.   

Celkové náklady spojené s odstraněním škod, výstavbou a demontáží NPT a uvedením vedení do původního stavu dosahují necelých 100 milionů Kč.