ČEPS získá dotaci na ztráty energie v přenosové soustavě a na zajištění systémových služeb

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Nárůst velkoobchodních cen elektřiny zvyšuje náklady provozovatele přenosové soustavy na nákup elektřiny na ztráty v přenosové soustavě. Aby se tento nárůst cen neprojevil plně v regulované ceně za přenos elektřiny pro rok 2023 a nezatížil konečného zákazníka, Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhlo společnosti ČEPS poskytnout dotaci na krytí nákladů na ztráty elektřiny a na zajištění systémových služeb v celkové výši 22,7 miliardy korun.

Vysoké ceny elektřiny se týkají jak zákazníků, tak provozovatelů distribuční a přenosové soustavy. Ti nakupují elektřinu na krytí ztrát v elektrizační soustavě, což by se mohlo promítnout v plně regulované ceně za přenos elektřiny v letošním roce. „Naším cílem je co nejvíce snížit riziko toho, aby se domácnostem a firmám zdražovaly energie. Proto stát společnosti ČEPS poskytne dotaci na krytí nákladů na ztráty elektřiny ve výši 7,2 miliardy korun a dotaci na zajištění systémových služeb pro rok 2023 ve výši 15,5 miliardy korun. Celkově se tedy jedná o 22,7 miliardy korun,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Na rozdíl od nákladů na ztráty elektřiny v distribučních soustavách, které jsou dobře odhadnutelné, není možné náklady na ztráty elektřiny v přenosové soustavě jednoduše odhadnout kvůli množství ztrát, které ovlivňuje i výsledný tranzit a export elektřiny,“ říká vrchní ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů René Neděla s tím, že proto se při stanovení odhadu výše dotace na úhradu části nákladů na krytí technických ztrát v přenosové soustavě vyšlo z celkové alokace ponížené o dobře stanovitelné složky vztahující se k distribuci elektřiny.

Energetický regulační úřad (ERÚ) stanovil pro rok 2023 cenu služby přenosové soustavy a cenu služby distribuční soustavy na úrovni roku 2022, aby nedocházelo k negaci efektu zastropování obchodní části cen energií. Rovněž výše ceny za systémové služby byla stanovena ve shodné výši, jaká byla v roce 2022. ERÚ stanovil cenu za systémové služby poskytované provozovatelem přenosové soustavy ve výši 113,53 Kč/MWh.

Očekává se, že celkové náklady na zajištění systémových služeb pro rok 2023 budou přibližně 20,8 miliardy korun. Tržbami z regulované ceny za systémové služby pro rok 2023 však bude pokryta pouze část nákladů ve výši 5,3 miliardy korun, což odpovídá úrovni nákladů na služby výkonové rovnováhy za roky 2019–2021. Zbývající část nákladů na pořízení systémových služeb (15,5 miliardy korun), která se bude odvíjet od mimořádné tržní situace na trhu s elektřinou je nutné pokrýt z prostředků státního rozpočtu tak, aby byla zachována konkurenceschopnost českého hospodářství i finanční stabilita společnosti ČEPS, která je na základě energetického zákona jediným a výlučným provozovatelem přenosové soustavy na území České republiky.

Stát vyplatí kompenzace i distributorům. „Konkrétně se jedná o 12,2 miliardy korun pro kompenzaci části nákladů na ztráty elektřiny v regionálních distribučních soustavách, 1,1 miliardy korun pro kompenzaci části nákladů na ztráty elektřiny v lokálních distribučních soustavách a na ztráty v plynárenských soustavách 2,1 miliardy korun,“ dodává Neděla.