Konference Elektrizační soustava 2022 představila investiční plány provozovatelů přenosových a distribučních soustav

publikováno:
autor:

V útulném prostředí zámeckého hotelu ve Valči u Třebíče se 2. a 3. června uskutečnil již 14. ročník konference Elektrizační soustava, která se zabývá vším kolem rozvoje, údržby a obnovy sítí a stanic zvn, vvn a vn. Transformace energetiky od méně velkých k většímu počtu malých zdrojů klade nové nároky jak na provozovatele přenosových soustav - v České republice ČEPS a na Slovensku SEPS – tak na provozovatele distribučních sítí. Ti reagují na jedné straně rekordními investicemi do robustnosti soustav, na straně druhé pak sázejí na digitalizaci a technologické změny, které lze zahrnout pod sousloví „chytré sítě“.

Kam bude směřovat Elektrizační soustava ČR v kontextu změn v energetice, nastínil v úvodní přednášce Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva společnosti ČEPS. Na úvodní přednášku navázal Jan Černohorský, který má v ČEPS na starosti kybernetickou bezpečnost, a seznámil auditorium s principy ochrany před kybernetickými útoky. Že je kybernetika horkým tématem současnosti potvrdil v závěrečné přednášce prvního dne i Juraj Koreň, který je jedním z top odborníku na ochranu kritických systémů před kybernetickými útoky. Tuto oblast pak společně rozvíjíme i v rámci školení na míru pro energetické společnosti, o kterém si můžete přečíst v jiné části časopisu. Odborné semináře – stejně jako konferenci Elektrizační soustava – organizuje společnost AF POWER agency.

Tradičními účastníky konference jsou i odborníci ze Slovenska. Společnost SEPS zastupoval Filip Zeman, který představil investiční plány včetně přeshraniční spolupráce až do roku 2030. A druhý den na něj navázali zástupci distribučních soustav. Strategické a investiční plány Západoslovenské distribučné představil Miloš Nagy, vedoucí úseku technického rozvoje. Společnost Stredoslovenská distribučná pak zastupoval Josef Nováček, který rovněž nastínil konkrétní investice do soustavy.

Elektrizační soustava se tradičně zabývá i zajímavými výzkumnými projekty, které se vztahují k praxi energetických soustav. Velkým tématem posledních let agregace flexibility, jejíž dopady na sítě představil Martin Střelec ze ZČU v Plzni. Navázal tím na přednášku Ondřeje Mamuly z CIIRC, který se zaměřil na vliv dekarbonizace na dostupnost zdrojů SVR. (Ne)překvapivě je přímým důsledkem dekarbonizace decentralizace. A s ní souvisí i stále více se rozvíjející lokální distribuční soustavy, o jejichž místě v rámci přenosových soustav pohovořil Petr Karafiát, předseda výboru asociace ČAPDS.

Konec prvního dne konference organicky přetéká do společenského večera, který umožňuje účastníkům neformálně podiskutovat, popít nebo si prostě vychutnat malebné prostředí Valče.

Co a kde se bude stavět. To zajímá především realizační firmy a potenciální dodavatele správců soustav. Tím největším je společnost ČEPS, za niž v úvodní přednášce druhého dne vystoupil Jiří Hrbek, ředitel sekce Správa energetického majetku. Zaměřil se na investiční výstavbu přenosové soustavy, do níž ČEPS plánuje „sypat“ do roku 2032 v průměru 6 miliard ročně.

Kompletní trojlístek klíčových českých distributorů pak představil plány a investice jednotlivých distribučních soustav. Rozvoj ČEZ Distribuce nastínil Petr Křesálek, vedoucí oddělení Rozvoj aktiv. EG.D. zastupoval Libor Kolář, vedoucí Management sítí a strategických projektů. A plány PREdistribuce přednesl Pavel Glac, který se zabývá inovacemi v distribuční síti.

Potenciálu velkokapacitních bateriových úložišť se pak ve své přednášce zaobíral František Žák, rovněž tradiční moderátor akce, jemuž patří velký dík za zdárný průběh konference. Děkujeme za podporu všem partnerům, bez kterých by akce nemohla proběhnout, a těšíme se na jubilejní 15. ročník, který se uskuteční 1. a 2. června 2023, pravděpodobně opět ve Valči.