Předsedou výboru ICT asociace ENTSO-E zvolen člen představenstva ČEPS Radek Hartman

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Valná hromada evropské asociace provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E zvolila na svém zasedání 30. června 2022 Radka Hartmana, člena představenstva společnosti ČEPS, předsedou nově ustaveného Výboru pro informační a komunikační technologie (ICTC).

Posláním výboru, v němž má zastoupení všech 39 členských provozovatelů přenosových soustav, bude řídit a zodpovídat za činnosti asociace týkající se infrastruktury ICT, jakož i souvisejících produktů, služeb a standardů včetně informační bezpečnosti.

„Velmi si vážím důvěry, kterou mi asociace zvolením předsedou výboru ICT projevila. Své zvolení vnímám především jako velkou zodpovědnost a závazek vůči členům ENTSO-E a tuto roli jsem připraven vykonávat s nejvyšším nasazením,“ říká Radek Hartman.

Dne 6. července 2022 proběhla pod vedením Radka Hartmana ustavující schůze výboru, na 15. září letošního roku je plánována první řádná schůze. Podrobnosti o složení, náplni činnosti a jednáních výboru naleznete na vyhrazené stránce ENTSO-E.