Šedesát let transformovny Hradec u Kadaně

Letecký pohled na transformovnu Hradec u Kadaně Letecký pohled na transformovnu Hradec u Kadaně

V roce 1961 byla uvedena do provozu transformovna Hradec, jedna z nejvýznamnějších transformoven přenosové soustavy. Je známá mimo jiné i díky čtyřem transformátorům PST, které jsou zde od roku 2017 nainstalovány kvůli omezení rizika přetížení způsobovaného přetoky energie ze severního Německa do Rakouska přes ČR. Rád bych vám tuto „oslavenkyni“ při příležitosti jejího jubilea představil v následujícím článku.

Transformovna (TR) 420/245 kV Hradec je největší transformovnou přenosové soustavy (PS) na území bývalého Československa s plochou areálu 279 850 m2. Jde o systémový bod, do něhož je vyveden výkon elektráren Tušimice 2 (vedení V463 a V464) a Prunéřov 2 (vedení V465 a V466). Do systému 400 kV se napojují vedení V411 Výškov, V420 Mírovka, V441 Etzenricht, V412 Řeporyje, V430 Chrást, V445 a V446 Röhrsdorf. Do systému 220 kV jsou pak napojena vedení V223 Vítkov, V224 Vítkov, V226 Chomutov a V225 Výškov.

ČTYŘI TECHNOLOGICKÉ CELKY

Transformovna sestává ze čtyř základních technologických celků: dvou oddělených rozvoden 420 kV (Hradec Západ s označením HRA4, 10 polí, a Hradec Východ s označením HRD4, 10 polí), rozvodny 245 kV (HRA2, 7 polí) a transformace 400/220 kV (T402). Rozvodna 245 kV je napájena z R420 kV transformátorem T402, z něhož je dále vyveden terciár 35 kV sloužící k napájení vlastní spotřeby ČEPS, případně záložním přívodem z vedení 22 kV.

Samostatným objektem v prostoru transformovny je revizní věž, kde se provádějí revize transformátorů. Její součástí jsou olejové hospodářství a laboratoř olejů. V transformovně se dále nacházejí tři centrální domky. Dále jsou zde v provozu dvě kompenzační skupiny 400 kV (olejové tlumivky), z nichž každá je složena ze čtyř jednofázových jednotek.

TRANSFORMÁTORY PST

Součástí TR Hradec jsou také čtyři transformátory s řízeným posuvem fáze (Phase Shifting Transformers – PST), jež byly nainstalovány v roce 2017 jako jediné v PS. Jde o stroje, které prostřednictvím změny fázového úhlu napětí na jeho vstupu a výstupu umožňují aktivní řízení protékajícího činného výkonu. Tyto transformátory účinně omezují velké kolísavé toky výkonu po přeshraničním profilu přenosové soustavy ČR z Německa prostřednictvím vedení V445/446. Jejich připojení probíhá z rozvodny ACT se čtyřmi poli, umístěné v rozvodně HRD4. Další výjimečností TR Hradec je, že se zde nachází jediný kabel 400 kV v přenosové soustavě ČR. Tento kabel o délce zhruba 450 metrů vyvádí výkon z rozvodny HRA4 do východního zaústění linky V441 Etzenricht. K jeho uvedení do provozu došlo v roce 2003.

Významnou událostí v historii rozvodny Hradec bylo trvalé připojení sítí CENTREL k západoevropské síti UCPTE dne 18. 10. 1995. Synchronním připojením byla z provozu vyřazena stejnosměrná spojka v Etzenrichtu.

PŘÍPRAVA NA MODERNIZACI

V současné době společnost ČEPS s ohledem na požadavky zajištění zkratové odolnosti transformovny v základním zapojení, životnosti zařízení a budoucího zdvojení síťových vedení připravuje v TR Hradec modernizaci rozvoden 420 kV. V následujících letech bude rozvodna 245 kV v rámci probíhajícího útlumu sítě 220 kV postupně omezována až do úplného odstavení.

HISTORIE TR HRADEC

  • 1959 uvedeno do provozu dvojité vedení 2 x 220 kV Výškov–Hradec
  • 1961 vznik transformovny Hradec – celkem 14 polí
  • 1965 zapnuta transformace 400/220 kV a první vedení 400 kV
  • 1969 rozvodna 400 kV rozšířena o šest polí
  • 1995 rozvodna 420 kV: rozšíření rozvodny včetně připojení k západoevropské síti UCPTE
  • 2003 uvedení do provozu kabelu 400 kV – nové vyvedení V441
  • 2004 rozdělením rozvodny 420 kV vznikají rozvodny 420 kV Hradec Západ a Hradec Východ
  • 2016 nové jednofázové jednotky T402 o celkovém výkonu 500 MVA
  • 2017 zprovoznění rozvodny ACT o celkovém výkonu 1 700 MVA

Ing. Tomáš Petržílka
ČEPS, a. s.