V ČEPS to již pojedenácté jiskřilo studentskou energií

publikováno:
autor:
Letní škola ČEPS Letní škola ČEPS

Studenti z technických vysokých škol z celé České republiky měli možnost se letos opět zúčastnit Letní školy ČEPS – prestižní akce nabízející zájemcům vhled do fungování české přenosové soustavy. Účastníci se tak dostali nejen do zajímavých provozů, ale zároveň měli možnost setkat se přímo s experty, kteří ve společnosti působí na různých pozicích. Není výjimkou, že někteří absolventi Letní školy najdou později ve společnosti ČEPS pracovní uplatnění.

Během týdne získali studenti možnost prohloubit si znalosti o přenosové soustavě a také se přesvědčit, jak je možné jejich teoretické vědomosti ze studia uplatnit v praxi. Většina z nich ocenila i to, že za tak krátkou dobu získala informace, k nimž se během studia nemá šanci dostat.

Program celého týdne byl velmi nabitý. Tvořily ho především přednášky a exkurze do provozu. Účastníci navštívili moderní rozvodnu 400 kV v Hradci u Kadaně nebo si vyzkoušeli výcvik dispečerů na unikátním trenažeru.

Kromě odborných přednášek měli studenti možnost nahlédnout i pod pokličku činností odborníků různých profesí. Dozvěděli se, jaká je konkrétní náplň jejich práce a míra jejich zodpovědnosti, a také zjistili, co vše obnáší práce v terénu. Získali tak ucelenou představu o tom, zda by je práce na dané pozici bavila a profesně naplňovala. Někteří účastníci přiznali, že jejich představy o práci v ČEPS byly před absolvováním Letní školy zcela mylné.

Ani letos nechyběly v bohatém odborném programu volnočasové aktivity, a tak po „našlapaných“ dvou dnech plných informací všichni na chvíli vypnuli a vyrazili na rafty na divokou vodu do Slalomového kanálu Veltrusy. Bylo zde pro ně také připraveno překvapení, a to osobní návštěva snowboardistky Evy Samkové.

Díky neformálním večerům a setkáním se zaměstnanci a některými představiteli ČEPS se naskytla i možnost rozvinout téma budoucí spolupráce, zapojení do stipendijního programu či vedení jejich diplomových prací.

A jaká část programu studenty bavila nejvíce? Jednoznačně největší úspěch sklidil trenažér na dispečinku, kde si vyzkoušeli, jak se „poprat“ s nestandardními situacemi v přenosové soustavě.

Během pěti intenzivně prožitých dní se účastníci seznámili s firemní kulturou, dozvěděli se, jak funguje česká přenosová soustava, navštívili zajímavé provozy, potkali se s inspirativními lidmi, získali cenné kontakty, a především si odnesli spoustu neopakovatelných zážitků.

A jak hodnotí zpětně Letní školu ČEPS samotní absolventi? Na to jsme se zeptali konkrétně Pavla Paluříka z ČVUT v Praze.

Jak byste shrnul pět dní v ČEPS?

S odstupem pár dnů hodnotím akci jako velice povedenou, dobře promyšlenou a celkově na vysoké úrovni. Přednášky z různých sekcí firmy byly nápadité, různorodé a každý z nás se mohl najít v tom svém, o co se nejvíce zajímá. Seznámili jsme se s tématy od bezpečnosti přes projektování až k zahraničnímu obchodu nebo rozvoji přenosové soustavy. Po celou dobu provázela akci soutěživost a přátelská rivalita tří týmů, kdy každý na tričku nosil znak jednoho druhu stožáru přenosové soustavy. Samozřejmě jsme nebyli zavřeni celý týden jen v přednáškové místnosti, ale měli jsme možnost si prohlédnout například rozvodnu v Hradci u Kadaně. Na té jsme strávili celý den. Sjíždění rychlé řeky na raftech byla adrenalinová tečka na závěr.

V minulém roce jste absolvoval letní „soustředění“ i v jiné energetické firmě, máte tedy srovnání. Splnil pobyt vaše očekávání?

Mohu za sebe tvrdit, že mé očekávání Letní škola ČEPS předčila. Z řad účastníků se nás sešlo více se zkušenostmi i z jiných letních škol. Někteří navštívili ČEZ, jiní včetně mě se byli podívat u E.ON. Mohu říct, že tyto akce mají něco do sebe. Přednášek od odborníků bylo všude mnoho a témata se různila kvůli různému zaměření firem.

Máte představu, kde byste chtěl pracovat po absolvování vysoké školy? Pomohl vám tento odborný týdenní pobyt ve vašem rozhledu?

Díky možnosti poslechnout si na workshopech z jednotlivých oddělení odborníky a jejich náplň práce, jak to u nich funguje a možnosti doptat se na otázky, se mi vytvořila ucelená představa, co by mě zajímalo a bavilo. Mnohé z kolegů zaujalo projektování a jiné zase dispečink. Obzory budoucích příležitostí pro práci se mi značně rozšířily a v jistých věcech se mi „otevřely oči“.

Co byste vzkázal spolužákům, kteří budou uvažovat o přihlášení do dalšího ročníku Letní školy ČEPS?

Shrnul bych krátce: „Přihlaste se a jeďte. Má to smysl a je to super! Poznáte nové lidi z celé ČR, z firmy a navážete nová přátelství a kontakty.“