Využití dronů v elektroenergetické přenosové soustavě ČR

Původní bezpilotní prostředek včetně bateriové a pozemní stanice Původní bezpilotní prostředek včetně bateriové a pozemní stanice

Technologie UAS (Unmanned Aircraft Systems, bezpilotních letounů) prošla v posledních letech dynamickým vývojem. Stále častěji je využívána v různých odvětvích a výjimkou není ani obor elektroenergetiky, kde umožňuje mimo jiné pravidelnou kontrolu vedení a digitální mapování ochranných pásem vedení včetně stožárů a komponentů. Společnosti ČEPS slouží drony v rámci provozu, údržby a rozvoje přenosové soustavy ČR sedmým rokem.

Společnost ČEPS přišla do kontaktu s UAS již v roce 2013 při setkáni se zástupci dalších evropských přenosových soustav. Vzhledem k potenciálu dronů, spočívajícím v snadnějším přístupu do složitého terénu a zvýšení efektivity i kvality kontrol včetně snížení rizik bezpečnosti práce, se tým řízení údržby silového zařízení rozhodl v tom samém roce založit projekt, který se detailněji zabýval využitím bezpilotních letounů na vedeních přenosové soustavy a zároveň řešil technické parametry těchto prostředků.

Po několika testech v blízkosti elektrického vedení na napěťové úrovni 220kV a 400 kV si ČEPS objednala tři drony vyrobené na zakázku, které obstály i v silném elektromagnetickém poli vedení. Během uplynulých šesti let byly tyto stroje využívány především pro mimořádné kontroly elektrického vedení v přenosové soustavě, dále pak pro seznámení pracovníků údržby s novou technologií, zlepšení dovedností certifikovaných pilotů a získání povolení pro létání v ochranných zónách podle platné legislativy. S jejich pomocí došlo také ke zlepšení kontroly kvality dodavatelských prací, která v minulosti nebyla z technických důvodů možná.

Provádění mimořádných kontrol

V současné době ČEPS obnovila a rozšířila svůj letecký park na sedm typizovaných dronů Mavic 2 Enterprise Advanced od firmy DJI, které budou sloužit především pro detailní kontroly vedení. Šest strojů využívá oddělení řízení údržby silového zařízení, jeden pak oddělení technické koncepce a standardizace vedení. Proškolení piloti (specialisté) s nimi provádějí především tyto druhy mimořádných kontrol:

  • Kontrola po opětovném zapnutí vedení: kontrola izolátorů zaměřená na hledání stop po přeskoku po úspěšném nebo neúspěšném OZ (opětovném zapnutí vedení)
  • Kontrola závad: zaměřená na zjištění rozsahu již zjištěného poškození jednotlivých prvků na vedení pro následnou opravu (prasklá zemnící lana, fázové vodiče, izolátory apod). Do této skupiny patří rovněž vizuální kontrola koroze ocelových konstrukcí, především styků
  • Kontrola po opravách ocelových konstrukcí vedení: kontrola ocelových konstrukcí zaměřená na výměnu šroubového spoje, opravu sváru, výměnu diagonály apod.
  • Kontrola po neprovedené letecké kontrole: kontrola celého stožáru v nepřístupných místech, kde nemohla být provedena vizuální a termovizní kontrola z helikoptéry
  • Kontrola při investičních akcích: namátková kontrola kvality provedených prací externích dodavatelů po investičních akcích či jmenovitých opravách (kontrola ochranného nátěrového systému, uchycení izolátorů, otočení izolátorů, nesprávné montáže apod.) včetně kontroly vzrostlého porostu v ochranném pásmu vedení
  • Kontrola při pohotovostním zásahu: zaměřená na stav vedení při mimořádných událostech (spadlý stožár či utržený izolátor, vodič na zemi)
  • Kontrola pomocí IR snímků po provedené údržbě: zaměřená na opravu stykových ploch svorek vedení pomocí integrované termovizní kamery.

Četnost použití dronů

Speciálně proškolení piloti by měli v následujících letech s novými drony uskutečnit přibližně 100 kontrolních letů za rok, což společnosti ČEPS přinese roční úsporu nákladů za prováděné kontroly zhruba dva miliony Kč.

Budoucí výzvy pro ČEPS v oblasti UAS

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně české legislativy (zákon o civilním letectví č. 49/1997 Sb. § 102 odst. 2 a doplňku X leteckého předpisu L2) v návaznosti na vydání nových evropských nařízení/směrnic EU 2019/945 a EU 2019/947, musí ČEPS znovu podat žádost na Úřad pro civilní letectví (ÚCL) o povolení létání ve specifické kategorii, aby mohla provozovat nové drony i ve vzdušných zónách s omezeným prostorem.

Po získání této kategorie by společnost ČEPS v průběhu dalších let chtěla získat i certifikát LUC (Light Unmanned Certificate, osvědčení provozovatele lehkého UAS), díky němuž by mohla povolovat lety svým pracovníkům bez součinnosti s ÚCL a začít uskutečňovat tzv. BVLOS lety (Beyond Visual Line of Sight, lety mimo dohled pilota). To by následně pomohlo naplnit jeden ze záměrů společnosti, kterým je možné nahrazení leteckých kontrol prováděných helikoptérou bezpilotními letouny.

Ing. Václav Škréta
ČEPS, a. s.