„Zaměřujeme se na efektivní využívání stávajících koridorů přenosové soustavy,“

publikováno:
Jiří Hrbek Jiří Hrbek

říká v rozhovoru pro All for Power Jiří Hrbek, ředitel sekce Správa energetického majetku společnosti ČEPS.

Co vše spadá pod agendu správy energetického majetku společnosti ČEPS?
V naší sekci zajišťujeme správu zařízení přenosové soustavy a realizaci z této správy vzešlých požadavků na obnovu a rozvoj, a to na základě námi plánovaných investičních činností. Reagujeme tak na požadavky výsledků údržby a provozu, vyplývající ze stárnutí a opotřebení jednotlivých prvků soustavy či potřeby plánovaného rozvoje. Naši specialisté zajišťují modernizaci a novou výstavbu v oblasti elektrických stanic a elektrických vedení. Akce řídíme od přípravy po vlastní provedení stavby, včetně smluvního zajištění. Spravujeme provozní dokumentaci realizovaných staveb včetně aktualizace a jejího budoucího použití pro obnovu a rozvoj.

Na co se ČEPS zaměřuje ve svém investičním programu?
Cílem investičního programu ČEPS je rozvíjet českou přenosovou soustavu tak, aby byla plně připravena na zvyšující se nároky spojené s vývojem v energetickém sektoru. Musíme splnit aktuální potřeby tuzemských zákazníků i požadavky vyplývající z mezinárodní spolupráce na trhu s elektrickou energií. Součástí našich investic je proto výstavba nových vedení o napěťové hladině 400 kV a posílení kapacity vedení stávajících. Rozvoj přenosové soustavy se zaměřuje především na efektivní využívání stávajících koridorů, a to formou přestavby sítě 220 kV na 400 kV, modernizace stávajících vedení a přestavby jednoduchých vedení na dvojitá.

Změní současná situace investiční záměry ČEPS?
Posláním ČEPS je především zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a rozvoje přenosové soustavy ČR v rámci propojených evropských soustav. Toto poslání musí naše společnost plnit bez ohledu na momentální situaci, proto se na našich investičních záměrech nic nemění. Vlivem situace spojené s COVID-19 pouze došlo k částečnému nebo dočasnému pozastavení některých investičních činností, což bylo způsobeno nemožností zahraničních specialistů přicestovat do ČR.

Jaké významnější investice jste v poslední době realizovali a můžete popsat, jak změnily kapacitu přenosové soustavy?
Během roku 2019 byla dokončena investiční akce V413/416 Zasmyčkování vedení V413 Řeporyje–Prosenice do rozvodny Mírovka. K dalším důležitým investičním akcím loňského roku patří například výstavba nového vedení V490/491 Přeštice–Vítkov, modernizace vedení V422 Mírovka–Čebín a V402 Krasíkov–Prosenice nebo výstavba zapouzdřené rozvodny 420 kV Vítkov. Dále jsme pokračovali v rozšíření a rekonstrukci rozvodny Kočín, která je plánována až do roku 2023, zahájili rekonstrukci rozvodny Prosenice či rozšíření rozvodny Výškov a také zmodernizovali pracoviště technického dohledového centra rozvodny Nošovice. Ke všem těmto investicím lze velmi obecně říci, že přispěly k posílení celé přenosové soustavy ČR a zvýšily spolehlivost dodávek elektrické energie v příslušných regionech.

Jaká je výše ročních investic vaší společnosti do rozvoje přenosové soustavy?
Jedná se o investice v řádu miliard Kč. Za rok 2018 se tato částka blížila čtyřem miliardám, v loňském roce ČEPS investovala do rozvoje přenosové soustavy více než pět miliard.

Jak vás na začátku roku zasáhl orkán Sabine a jak se to projevilo na rozvodnách a vedeních?
Přenosová soustava ČR je velmi robustní. Již při navrhování výstavby či modernizace jejích prvků musíme počítat s možnými rozmary počasí včetně extrémních povětrnostních podmínek. V případě bouře Sabine jsme nicméně byli v pohotovosti, vznikla také koordinační skupina vedení Správy železnic, Ředitelství silnic a dálnic, Řízení letového provozu a společností ČEPS a ČEZ. Nezaznamenali jsme však v souvislosti s orkánem žádné poruchy. Neměli jsme ani problémy s přetoky energie z Německa, neboť naši západní sousedé preventivně odstavili či snížili výrobu větrných elektráren na severu země a svou roli při ochraně přenosové soustavy ČR sehrály i transformátory s posuvem fáze v rozvodně Hradec u Kadaně, které brání přetokům směrem z německé strany.