Nová technologie „studeného nástřiku“ řádově rozšiřuje možnosti materiálového výzkumu. Centrum žárových nástřiků VZÚ Plzeň zahájilo provoz vlastního zařízení Cold Spray.

Nástřik Cold Spray Nástřik Cold Spray

VZÚ Plzeň úspěšně uvedlo do zkušebního provozu technologii žárového nástřiku Cold Spray. Tato unikátní aditivní technologie umožňuje nanášení funkčních vrstev a současně nástřik/tisk složitých dílů libovolné tloušťky, podobně jako 3D tiskárny. Na světě zatím existuje pouze několik pracovišť, zaměřených na vývoj průmyslových aplikací v oblasti Cold Spray. Nové zařízení rozšiřuje portfolio stávajících špičkových technologií tohoto centra, mezi které patří nástřik kaskádovou plazmou, vysokorychlostní technologie HVOF a nástřiky elektrickým obloukem a plamenem. Centrum žárových nástřiků VZÚ Plzeň se tím posouvá v kategorii materiálového výzkumu a vývoje v této extrémně rychle se rozvíjející oblasti na pozici jednoho z nejkomplexněji pracovišť v Evropě.

„Za posledních pět let jsme s týmem žárových nástřiků ušli obrovský kus cesty. Od výstavby a zprovoznění nového centra povrchových úprav přes významné rozšíření výzkumného týmu až po vývoj desítek aplikací, které úspěšně nacházejí své komerční využití napříč průmyslem. Původně jsem plánovali pořízení technologie Cold Spray na rok 2023, ale díky vynikajícím výsledkům a entuziasmu celého týmu se nám podařilo celý proces urychlit a dnes proto můžeme stříkat první vzorky vlastní technologií. Naši kompetenci v oblasti Cold Spray si cíleně budujeme už od roku 2018, například ve spolupráci s jadernou divizí společnosti ČEZ. Cílem je vyvinout jedinečné, funkční a komerčně využitelné povlaky, zlepšující odolnost proti korozi a erozi u nejvíce exponované technické infrastruktury," komentuje zahájení provozu technologie Stanislav Martínek, ředitel a jednatel VZÚ Plzeň.

V porovnání s konvenčními procesy žárových nástřiků nabízí Cold Spray několik zásadních výhod. Během procesu nedochází k roztavení, ani částečnému natavení stříkaného materiálu, čímž je minimalizován tepelný vliv na deponovanou vrstvu i na povlakovaný materiál. Proces studeného nástřiku dále umožňuje vytvářet vrstvy téměř bez omezení tloušťky, řadí se tím mezi aditivní technologie. Oproti konvenčním AM technologiím je proces Cold Spray unikátní také díky rozměrům součástí, které je schopen „vytisknout“.

VZÚ Plzeň, dříve ŠKODA VÝZKUM, letos slaví své 115 výročí od založení a v oblasti žárových nástřiků se pohybuje více než 40 let. Během té doby se podílel na vývoji řady povlaků a aplikací, které našly uplatnění napříč energetickým, ropným, plynárenským nebo leteckým průmyslem. Centrum žárových nástřiků získalo v roce 2019 cenu Podnikatelský projekt roku. Mezi jeho referenční zakázky patří například úpravy povrchu trysek fluidního kotle elektráren úprava komponent turbín Doosan Škoda Power nebo nástřiky povlaků pístních tyčí těžebních strojů. Know-how Centra využívají i klienti z oblasti leteckého průmyslu pro nástřiky podvozkových dílů nebo úpravy komponent leteckých motorů H-80 společnosti GE Aviation Czech. V odvětví automotive našly technologie VZÚ Plzeň uplatnění například při nástřiku turbínových skříní.

VZÚ Plzeň
Společnost se zabývá aplikovaným průmyslovým výzkumem, vývojem a akreditovaným zkušebnictvím v oblasti materiálů. Působí zejména v sektoru energetiky a dopravního průmyslu. Společnost je součástí Skupiny ÚJV.