Metodika BIM rezonuje i v Technodat Elektro, s.r.o.

Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Společnost Technodat Elektro, s.r.o. působí dlouhodobě v oblasti podpory tvorby a správy databázové dokumentace technologických částí elektrických stanic v rámci přenosu a distribuce elektrické energie. Již delší dobu rezonuje v naší firmě téma aplikace a správné uchopení metody BIM - Building information management, neboli management informací o stavbě. V uvedené metodě vidíme zejména nové možnosti spolupráce s našimi zákazníky a rovněž příležitost k novému a komplexnímu řešení problematiky fází přípravy, projekce, výstavby a provozu elektrických stanic a vedení.

I z tohoto důvodu jsme, jak situace po jarním lockdownu dovolila, zorganizovali 3. června 2021 ve Zlíně setkání našich zákazníků, tedy zástupců všech českých energetik, které mělo pouze 2 témata: Standardizace a BIM. Na setkání zazněla z úst téměř každého účastníka jednoznačná potřeba jednotného datového standardu pro všechny účastníky „hry“.

Naše zkušenosti se společně se zákazníky snažíme přetavit do pilotních BIM projektů, jejichž motto neboli cíle jsou stejné jako na našich již dávno časem vybledlých marketingových materiálech o Engineering Base. Single source of truth – jednotný zdroj pravdy a pokrytí celého životního cyklu, transparentnost procesů, jednotné celopodnikové řešení respektující hierarchii firmy a rozdělení zodpovědnosti.

V současnosti je naší výzvou podílet se na navržení a následném ověření datového standardu staveb (DSS) ve specifických podmínkách tvorby modelu stavby elektrických stanic. Věříme, že se podaří v rámci pilotních projektů ověřit praktické využití jednotného datové prostředí CDE a workflow přenosu informací dle ČSN EN ISO 19650-2 mezi tzv. pověřující stranou (investor) a pověřenou stranou (projektant). Věříme, že naší společností dodávané softwarové nástroje, zejména pak Engineering Base, pomohou efektivně realizovat procesy a metodiku BIM u staveb nejenom z oblasti přenosu a distribuce. Těšíme se na diskuse při příležitosti konference ČK CIRED ve dnech 9. a 10. 11. 2021.

Matúš Babinec,
Obchodně-technický manager

Josef Fritschka,
Jednatel společnosti Technodat Elektro, s.r.o.