Elektrárna Tušimice úspěšně prošla kompletní generální opravou

publikováno:
Oprava a sanace chladících věží Oprava a sanace chladících věží

Skupina ČEZ dokončila v roce 2022 generální opravu hnědouhelných bloků v Tušimicích. Po blocích A a B, jejichž modernizace proběhla v roce 2021, pokračovaly loni práce v podobném rozsahu i na blocích C a D. „Druhá etapa ekologizace zahrnovala mj. náročnou investici do elektroodlučovačů, díky nimž se nám povedlo výrazně snížit emise tuhých znečišťujících látek a rtuti. U obou splňujeme nové limity dle BAT a pohybujeme se výrazně pod požadovanými limity,“ uvedl ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov Jiří Hampl. Elektrárna je tak připravená na provoz až do konce plánované životnosti, což byl hlavní cíl kompletní modernizace.

V rámci balíku generální opravy prošly modernizací chladící věže, kouřovody a obnovou prošly všechny technické parametry v rámci odsíření. „Využili jsme zkušeností z první etapy a druhá proběhla prakticky identicky. Důležitá byla koordinace prací, aby se drobné revize přizpůsobily hlavním pracím na kritické cestě v rámci modernizace třetího a čtvrtého bloku,“ zdůrazňuje Jiří Hampl s tím, že revizí prošly i průtočné části na strojovně. V kotli pak proběhla výměna důležitých částí výparníků, příprava žárovzdorných nástřiků a další akce.

Kompletně se sanoval vnitřek chladicích věží a vyměňoval se i celý chladicí systém. Důležitou součástí pak byla sanace vnitřního povrchu chladicích kanálů. Všechno s cílem zvýšit účinnost elektrárny. „Dodrželi jsme všechny plánované termíny a díky zkušenostem z první etapy je často i zkracovali,“ popisuje ředitel elektrárny úspěšnou akci.

Ekologické parametry uhelného zdroje jsou teď natolik dobré, že elektrárna je připravena i na případné zpřísnění už tak nízkých limitů. „Samozřejmě bereme v potaz, že stárnutím zařízení se mohou některé hodnoty lehce zvednout, ale i tak budeme hluboko pod současnými požadovanými limity.“

Generální oprava zásadně neovlivnila spotřebu uhlí, ta se mohla lehce snížit díky části modernizací, které se propsaly do zvýšení účinnosti. Zde je třeba ale zdůraznit, že primárně záleží na tom, jakou výhřevnost palivo má. To je klíčový parametr spotřeby.

V rámci generální opravy prošly rekonstrukcí i mlýnské okruhy a sušící šachty, jejichž vyzdívky byly v dezolátním stavu. A měnily se i práškové hořáky a další technologie. Modernizace se dotkla i oblastí elektro a SKŘ. Upgradovaly se systémy, kompletní revizí prošly generátory, vyměnily se vypínače a další akce. „Vzhledem k velikosti projektu oceňuji perfektní práci technologických firem a osobně jsem s výslednými parametry generální opravy velmi spokojený,“ uzavírá Jiří Hampl, který se tak může těšit z řízení modernizovaného zdroje.