Konference Srní 2022

publikováno:
Konference Srní 2022 Konference Srní 2022

V Srní na Šumavě úspěšně proběhl již 17. ročník konference „Životnost komponent energetických zařízení“. Význam této tradiční konference, které se zúčastnilo více než 150 odborníků z oblasti energetiky, podtrhuje i skutečnost, že na základě rozhodnutí ministra Ing. Josefa Síkely byl její letošní ročník pořádán pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Program konference byl zaměřen nejen na tradiční témata životnosti součástí a konstrukčních celků pracujících v provozně nepříznivém prostředí energetických zařízení (tj. primárnímu okruhu jaderných elektráren, praktickým tématům využitelných při provozu klasických tepelných elektráren, diagnostice, degradaci mechanických vlastností konstrukčních materiálů, korozi, svarovým spojům, materiálovému inženýrství a servisním službám v energetice), ale nově i na tři perspektivní odborná témata: na problematiku vodních elektráren, na zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) a na vodíkové hospodářství v energetice.

Nová témata byla uvedena plenárními přednáškami významných odborníků: Ing Pavel Veselý s přednáškou „Provoz ZEVO Plzeň – provozní zkušenosti po 6 letech provozu“, Ing. Roman Mašika uvedl prezentaci s názvem „Generální oprava soustrojí TG2 Elektrárny Slapy a technologicko-obchodní komplikace, které kriticky ovlivňují udržitelnost údržby a oprav vodních elektráren“ a Ing. Aleš Doucek, Ph.D. přednesl téma „Vodíkové technologie jako nástroj dekarbonizace ekonomiky ČR“. Celkem bylo v rámci konference předneseno 37 příspěvků zaměřených na aktuální problematiku související s odbornou náplní konference.

Jako každý rok bychom rádi poděkovali všem přednášejícím a účastníkům konference za jejich inspirativní příspěvky, podnětnou diskuzi a přátelskou atmosféru, která provázela konferenci po celou dobu jejího trvání. Velké díky patří také partnerům, sponzorům a organizátorům celé konference za přípravu a zajištění jejího bezproblémového průběhu.

Těšíme se na viděnou 17.-19. října 2023 na 18. ročníku „Konference Srní“.