Zaplaceno během čtyř dnů

Vysokotlaké vodní čištění kondenzátoru Vysokotlaké vodní čištění kondenzátoru

Společnost ORMONDE, založená v roce 2008, vyrostla v jednu z předních firem v oblasti průmyslového čištění ve střední a východní Evropě. Ze své ostravské centrály nabízí čisticí služby už ve čtrnácti zemích světa a výrazně pomáhá zlepšovat technické i ekonomické parametry používaných technologií. Specializuje se na poskytování bezpečných a efektivních řešení průmyslového čištění se zaměřením na snížení provozních nákladů zákazníkovy technologie zvýšením účinnosti a výrobní kapacity jeho zařízení.

Na poměry odborného média si dovolím být více osobní. Pracoval jsem v ORMONDE desátým rokem, když mě oslovila lokální teplárenská společnost v České republice s žádostí o vyčištění hlavního kondenzátoru. Dotaz teplárny zněl poněkud neobvykle:

„Víte, my si normálně čistíme kondenzátor dlouhými kartáči a jde to skvěle. Trubky jsou čisté a my jsme spokojeni. Ale dodavatel rekonstrukce technologie požaduje kondenzátor vyčistit vysokotlakou vodou. Nevěříme, že budete úspěšnější než naše metoda čištění a chceme to dodavateli dokázat.“

Zprvu se mi nechtělo přijímat takovou zakázku, kde nás zákazník vlastně ani nechce, na druhou stranu mě nemohl lépe motivovat k tomu, abych ukázal skutečné schopnosti naší technologie vysokotlakého vodního čištění. Abych mohl ukázat, že ORMONDE opravdu poskytuje služby, které snižují náklady na energii.

Výzvu jsme přijali, předložili technologický postup i cenovou nabídku, zákazník čištění objednal. Nastal den „D“. Do Teplárny dorazil vysokotlaký agregát 2500 bar s dvoučlennou posádkou a s robotickým manipulátorem, a po krátké instalaci zahájil standardní čisticí práce obvyklým způsobem. Rutinní průběh prací nenasvědčoval ničemu neobvyklému. Neobvyklé se mohlo zdát jen množství materiálu,které jsme z trubek kondenzátoru vyplachovali, ale nijak významně se nelišilo od podobných zakázek.

„Nejvyšší změny účinnosti tepelného výměníku se dosáhne odstraněním nejtenčích vrstev nánosů“

Neobvykle nesvůj byl ale zástupce zadavatele, který s údivem sledoval stále narůstající množství materiálu pod čištěným kondenzátorem, když tento byl podle všech předpokladů před námi už vyčištěn a čistý. Práce skončily podle předpokladu po pěti dnech čištění. Zákazník za své peníze získal stříbrolesklý kondenzátor a k tomu patnáct kbelíků písku zdarma. Vzájemně jsme si poděkovali, rozloučili se a slíbili si setkat se nad vyhodnocením čištění po opětovném zprovoznění technologie.

Kvalitní čištění se vyplatí

Po dvou měsících mi zazvonil telefon a zákazník mě pozval na schůzku. S velmi vážnou tváří mi vypočítával dosažené změny v rozdílu tlaků a teplot po vyčištění kondenzátoru naší technologií vysokotlakého vodního čištění:

„O 11 kW jsme snížili spotřebu elektřiny na oběhových čerpadlech snížením hydraulických ztrát, o 700 kW jsme zvýšili výrobu při stejné spotřebě paliva. No abych to shrnul – celé to vaše čištění se nám zaplatilo za 11 dní a od té doby už jen vyděláváme.“

Nebyl jsem překvapen výsledkem naší práce, ale potěšil mě způsob, jak jej sám zákazník prezentoval a jak pracoval se získanými hodnotami:

„Pracujeme na modelu, který nám na základě změn vstupní a výstupní teploty napoví, kdy vás opět pozvat k čištění, abychom udrželi získanou výkonnost technologie.“

Výsledek čištění tak prokázal, co jsme znali z jiných zakázek a co tvrdí teoretické studie, a to že nejvyšší změny účinnosti tepelného výměníku se dosáhne odstraněním nejtenčích vrstev nánosů a že se mnohonásobně vyplatí investovat do kvalitního vyčištění výměníku.

Našli jsme nového obchodního partnera, a co více, partnera, který uvažuje skutečně ekonomicky a chápe vynaložené peníze na údržbu jako prostředek k získání daleko větších peněz z efektivně fungující technologie. Čištění kondenzátoru jsme už spolu jednou zopakovali a připravujeme se na další. Po astronomickém navýšení cen energií v uplynulých měsících byli autoři modelu nuceni výrazně upravit vstupní parametry. Náklady na čištění kondenzátoru se nyní zaplatí za necelé čtyři dny.

Robert Elingr
www.ormonde.cz