Parní kotel Bosch UNIVERSAL typ ZFR-X s přípravou na horkovodní provoz - Teplárna Písek, a.s. výtopna Samoty

Doprava parního kotle Bosch UNIVERSAL typ ZFR-X do Teplárny Písek Doprava parního kotle Bosch UNIVERSAL typ ZFR-X do Teplárny Písek

Následující řádky se věnují projektu dodání parního kotle s přípravou na horkovodní provoz. U typu kotle UNIVERSAL typ ZFR-X se jedná o první případ v České republice, kdy se původně parní kotel přestavbou upravil na horkovodní.

S blížícími se požadavky na plnění přísných emisních limitů byla Teplárna Písek, a.s. postavena před rozhodnutí, co s mazutovou kotelnou v areálu Výtopny Samoty.

Parní kotelna, která byla vybudována v 80. letech minulého století, byla do poslední chvíle provozována na těžký topný olej. Provoz zastaralé technologie již nevyhovoval jak moderním požadavkům na ochranu životního prostředí, tak i požadavkům na hospodárný provoz, který Teplárna Písek, a.s. jako řádný hospodář zajišťuje.

V polovině roku 2017 vyhlásila Teplárna Písek, a.s. výběrového řízení na dodávku parního zdroje o jmenovitém výkonu 27 000 kg/h přehřáté páry, spalující zemní plyn, který je možné bez výraznějších finančních nákladů schopen v budoucnu přestavby na horkovodní provoz. Parní zdroj o max. jmenovitém příkonu do 20 MW musel být instalován v jednom zdroji s dvěma hořáky, s max. regulačním rozsahem a musí plnit emisní limity dle vyhlášky 415/2012 Sb.

Všechny výše uvedené požadavky na realizaci plně splňoval třítahový dvouplamencový žárotrubný kotel Bosch UNIVERSAL typ ZFR-X 30000x16 se dvěma monoblokovými hořáky Weishaupt WKmono G80/1-A ZM-3LN s plně oddělenými spalinovými cestami, vhodný také pro jednoplamencový provoz. Samozřejmostí parního kotle je vysoká účinnost díky třítahovému principu, integrovanému ekonomizéru a vodou chlazenou zadní spalinovou obratovou komorou.

Přednosti dvouplamencového kotle Bosch UNIVERSAL typ ZFR

 • „Neomezený“ provoz s jedním nebo dvěma plamenci
 • Nízké pohotovostní ztráty
 • Nízkoemisní spalování díky použití nejlepší kombinace kotel/hořák a geometrií spalovací komory s hodnotami NOx do 100 mg/Nm3 dle vyhlášky 415/2012 Sb.
 • Vysoká stálost tlaku a kvalita páry i při silně kolísající spotřebě páry
 • Extrémně vysoký regulační rozsah díky možnosti provozu s jedním plamencem
 • K regulaci teploty přehřáté páry není nutná žádná vstřikovací voda
 • Intuitivní ovládání na kotlovém rozvaděči BCO s nejvyšší přehledností provozních dat na dotykovém Touch panelu
 • Automatické najíždění, pohotovostní a odstavovací zařízení SUC
 • Kotel je vybaven pro bezobslužný provoz až 72 hodin
 • Snadná údržba a montáž – jednoduchá možnost čištění druhého a třetího tahu kotle
 • Vysoká životnost díky nízkému termickému zatížení svazku tepelného výměníku přehříváku 

Ve výběrovém řízení zvítězila firma SYSTHERM s.r.o. s technologií od společnosti Bosch Termotechnika a následně byla podepsána kupní smlouva s termínem dodávky technologie do konce 4/2018 a předání kompletního díla do 30. 9. 2018.

Dne 22. 4. 2018 byl kotel dopraven z německého Gunzenhausenu do prostoru Výtopny Samoty v Písku specializovanou přepravní společností DAN-CZECH.

Transport kotle trval dva dny a urazil cestu dlouhou více jak 350 km. Celková délka soupravy měla 34 m a její celková hmotnost byla 131 tun.

Zaizolovaný kotel byl přepravován již s namontovanými hořáky Weishaupt a integrovaným ekonomizérem, což podstatně snížilo čas potřebný na montáž.

Rozměry přepravovaného kotle

 • Délka 10 000 mm
 • Šířka 4 310 mm
 • Výška 4 507 mm (včetně podélných nosníků)
 • Přepravní hmotnost: 67 100 kg

Společnost Bosch dodala parní kotel UNIVERSAL typ ZFR-X k výrobě přehřáté páry.

Technické parametry dodaného zařízení

 • Dvouplamencový parní kotel, jmenovitý parní výkon 27 000 kg/h
 • Střední provozní přetlak 8 bar
 • Střední teplota přehřáté páry (při plném zatížení) 220 °C
 • Monoblokové nízkoemisní hořáky Weishaupt typ WKmono G80/1-A ZM-3LN
 • Příprava pro přestavbu na horkovodní provoz (vstupní a výstupní příruby DN300/PN25)
 • Jmenovitý výkon horkovodního kotle 18 200 kW
 • Teplotní spád sítě 130/90 °C
 • Střední provozní přetlak 13,5 bar
 • Bezpečnostní omezovač teploty 145 °C
 • Udržování kotle v teplém stavu externí parou (topný had)

Instalací moderního plynového kotle s nižšími emisemi znečišťujících látek počítá teplárna s tím, že bude plynový kotel používat nejen při provozních špičkách, ale i v přechodném období snížené spotřeby tepla od května do října, kdy bude nahrazovat v teplárenské soustavě v Písku výkon uhelného kotle. Celý proces ekologizace výtopny Samoty byl velice efektivní. Podařilo se docílit enormního snížení emisí NOx výtopny z původní hodnoty 200mg/Nm3 na 60 mg/Nm3. Díky tomu byl projekt ekologizace výtopny vyhlášen Teplárenským sdružením ČR jako Projekt roku v kategorii Snižování emisí znečišťujících látek v ovzduší. Jako památku na toto vítězství obdržela paní ředitelka teplárny Andrea Žáková cenu Křišťálový komín, a to z rukou pana Tomáše Drápela, předsedy výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.

I tyto výsledky poukazují na to, že společnost Bosch Termotechnika přináší kvalitní a spolehlivá řešení. Pokud stojíte před podobným rozhodnutím o výměně zdroje tepla či ekologizace výroby, můžete se obrátit na některého z technických zástupců. Více informací najdete na stránkách www.bosch-industrial.com/cz.

Bosch Termotechnika s.r.o.