Proběhl již 23. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“

Ve dnech 30.9. a 1.10.2021 proběhl již 23. ročník konference „Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva“. V roce 2020 nám pandemie COVID 19 znemožnila konferenci uspořádat. 23. ročník byl proto přesunut na letošní rok 2021. Doznívající další vlna pandemie nám ale znemožnila uspořádat konferenci v tradičním květnovém termínu. Společně s přednášejícími jsme se rozhodli uspořádat konferenci na přelomu podzimních měsíců září a října. Toto rozhodnutí se nakonec ukázalo jako správné a vyplatilo se. Přes stále probíhající a v podzimních měsících posilující pandemii COVID 19 se konference zúčastnilo 70 posluchačů a asi 30 zástupců přednášejících firem.

Bylo samozřejmě nutné dodržovat všechna nařízení a doporučení MZ, což bylo pořadateli také kontrolováno. Vše dopadlo na výbornou. V prvé řadě se nikdo nenakazil. Na posluchačích a také přednášejících bylo na první pohled vidět, že se na tuto akci po dvouletém půstu těší a užívají si každou minutu. Přestože venku vládlo pěkné a slunečné počasí, které lákalo na procházku krásnou podzimní Vysočinou, přednáškový sál byl stále zaplněn. Bylo vidět, že posluchači byli lačni po informacích z přednášek. Vždyť po dobu dvou let byly všechny odborné konference podobného charakteru zrušeny, případně probíhaly ON-LINE, což není úplně to „pravé ořechové“. Po ukončení prvního přednáškového dne čekalo na účastníky konference překvapení: kotvený let horkovzdušným balónem. Tuto volnočasovou zábavu jsme slibovali již několik let. Pro špatné počasí se ale nikdy nezrealizovala. Letos to konečně vyšlo! Věřím, že to byl pro všechny nevšední zážitek, který zůstane dlouho uložen v paměti.

V úvodu konference zástupci hlavních organizátorů Ing. Radek Strnad a Ing. Petr Hroch zavzpomínali na předcházející ročníky a také připomenuli smysl této konference. Bylo zmíněno také rychlé tempo legislativních změn pro klasickou energetiku ze strany EU a tedy také rychle se vyvíjející a měnicí technologií v elektrárnách a teplárnách na tuhá paliva používaných.

Ing. Radek Strnad, přednášející firmy TESPO engineering s.r.o., v první části své přednášky připomněl, že v roce 2021 slaví firma 20 let od svého založení a také 28 let od vzniku značky TESPO (TEchnologické Systémy a Pohony). Byla krátce připomenuta historie firmy a představeny technicky zajímavé zrealizované zakázky současné i ty z let nedávno minulých. V další části Ing. Radek Strnad poreferoval o možných potížích při přechodu ze spalování uhlí na spalování dřevní štěpky, při využití stávající skladovací a přepravní technologie vnitřního zauhlování. Mgr. Petr Nováček poreferoval o prototypu drapákového rozrušovače klenby v násypkách do kotlů, který jsme v roce 2020-2021 vyvinuli, nainstalovali a uvedli do provozu ve Spalovně odpadů Praha-Malešice.

Ing. Petr Hroch z firmy WEIR Minerals sdělil, že tato firma v různých uskupeních existuje již 150 let (1871 – 2021). Představil produkty a především novinky z produkce koncernu WEIR Minerals. Byla zde také zmíněna důležitost servisu, především toho preventivního, což se v dnešní době hodně zanedbává.

Ing. Jan Moša z firmy MOSA Solution s.r.o., představil příručku, kde jsou uvedeny všechny podstatné informace o tom, jak správně postupovat při návrhu technologií zásobního sila tak, aby byl zaručen tok sypké hmoty.

Velmi zajímavý příspěvek přednesl za firmu UNION OCEL s.r.o. Ing. Frank Napalowski (tlumočení z němčiny do češtiny Jiří Zedník) o tom, jak ušetřit náklady za repasi nadrozměrné hřídele drtiče vhodně zvoleným technologickým postupem a použitými materiály.

Odpolední přednáškový blok zahájila firma PROVYKO s.r.o. Ing. Josef Zajíc představil nízkoemisní kotel K13 od projektu až po předání – realizace v UNIPETROL Litvínov.

Ing. Ondřej Grolig představil za firmu EVECO Brno s.r.o. „malé ZEVO v praxi“, které firma postavila a uvedla do provozu v Plané nad Lužnicí. Spalování odpadů jistě bude patřit budoucnost.

Poprvé na konferenci vystoupila firma ENELEX s.r.o. Chvaletice. Jednatel firmy pan Vacek představil produkty firmy, týkající se odběru vzorků paliva, homogenizace paliva a také monitoring skládek paliva z hlediska možného zahoření. Posluchači se také dověděli, jak je to z uhlím v zemích mimo EU…

O přednášku firmy TRANSPORTA Technology s.r.o. se podělili jednatelé firmy Ing. Urban – chladící šnekové dopravníky, Ing. Nágl – doprava biomasy.

Ing. Martin Lenfeld z firmy pewag Czech s.r.o., sdělil zajímavé informace o historii firmy, o produktech z oblasti technologických řetězů pro hrnoucí dopravníky, a především o nových řetězech HERO, svařovaných třením. Páteční dopolední přednáškový blok zahájil Ing. Zdeněk Vlček a Ing. Dominik Matouš z ÚJV Řež, a.s. – Energoprojekt Praha. Uhlí jako palivo je v současné době na ústupu. Čím jej nahradit? Biomasa, RDF, TAP. Představení multipalivového kotle.

Již tradiční přednášející na této konferenci Ing. Lukáš Pilař, Ph.D. z ČVÚT v Praze, FS, Ústav energetiky, představil projekty dotované FAČR a EU, týkající se snižování emisí Hg a emisí NOx – především jejich výsledky. V závěru příspěvku byly zmíněny také nové projekty, které se chystají.

Na přednášku Ing. Pilaře navázal Ing. Patrik Tůma a Ing. Bořek Neumann z firmy ČEZ a.s., kteří podali informaci, jak se takové výzkumy mohou využít v praxi. Ing. Tůma poreferoval, jak se ve skupině ČEZ připravují zdroje na nové emisní limity Hg a TZL. Ing. Neuman zase rozebral již konkrétní výstavbu technologie pro snížení NOx v Teplárně Trmice.

Pokud sdílíte stejný názor jako pořádající firmy, že se 23. ročník konference povedl a užili jste si jej jak po odborné, tak po té relaxační stránce, chtěl bych Vás už nyní pozvat na další, 24. ročník, který proběhne v roce 2022 opět v hotelu Medlov. Vzhledem k tomu, že pandemie COVID 19 pomalu, ale jistě postupuje do další vlny, netroufneme si v tento okamžik uveřejnit konkrétní termín konání konference. Program, přesné datum a podklady pro přihlášení na konferenci budou zveřejněny v měsíci březnu 2022.

Za přízeň našich obchodních partnerů děkuje a na viděnou opět v Medlově se těší,

Ing. Radek Strnad
+ kolektiv TESPO engineering