Slovenské elektrárne majú nový rekord: 95 % elektriny bez emisií CO2

publikováno:
autor:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Vďaka jadrovým a vodným zdrojom najväčší slovenský výrobca elektriny dodáva do siete až 95 % bez emisií oxidu uhličitého.

Na jar 2020 to pre energetický sektor nevyzeralo optimisticky, pretože veľké fabriky pre koronavírus nevyrábali a spotreba elektriny sa prepadla až o 14 %. Situácia sa však postupne stabilizovala a podľa predbežných údajov štátnej Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (SEPS) spotreba elektriny na Slovensku v roku 2020 medziročne klesla o 3,3 percenta na 29 309 gigawatt-hodín. Na našom území sa vyrobilo 28 991 GWh, krajina tak časť elektriny dováža, ale po spustení tretieho bloku Mochoviec sa stane čistým exportérom.

„Výrobe na Slovensku už tradične dominuje jadrová energetika, ktorej podiel na výrobe v minulom roku dosiahol 53,3 %. Napriek koronakríze a veľmi prísnym opatreniam pracovali všetky jadrové bloky spoľahlivo, nezaznamenali sme žiadne neplánované odstavenie blokov. V Jaslovských Bohuniciach sa vyššia dodávka o 100 GWh podarila aj vďaka cielenému skráteniu plánu odstávok, ale aj kvôli dosahovaniu vyššieho výkonu blokov po oprave chladiacich veží. V Mochovciach, obdobne, stojí za dobrými výsledkami spoľahlivá prevádzka i úspešná realizácia projektu zvýšenia účinnosti druhého bloku, vďaka čomu dodali Mochovce oproti plánu zhruba o 140 GWh viac.“

Ján Mazánik
vedúci optimalizácie nasadzovania zdrojov
Slovenské elektrárne, a.s.

Najčistejšia v histórii 

Až 18 775 GWh, teda takmer dve tretiny zo všetkej elektriny v SR vyrobili Slovenské elektrárne, a.s. Tie vlastnia a prevádzkujú jadrové elektrárne v Bohuniciach a Mochovciach, ktoré vlani vyrobili vyše polovicu všetkej elektriny v krajine. Keďže je jadro nízkoemisným zdrojom, jeho vysoké zastúpenie v energetickom mixe znamená vysoké percento vyrobenej elektriny bez skleníkového plynu CO2.

Celkovo Slovenské elektrárne, a.s., dodali do siete 16 994 GWh, z toho až 95 % bez emisií oxidu uhličitého – najviac v histórii.

Viac vody

Výrobe z jadra výborne sekundovala výroba z vody. Stúpla najmä vďaka extrémne daždivému októbru o 14,8 %, vďaka čomu najväčší slovenský výrobca elektriny naplnil nádrže prečerpávacích elektrární až po okraj. Z vody načerpanej v októbri potom vyrábal elektrinu ešte dokonca aj v novembri a decembri. Vodné elektrárne z portfólia Slovenských elektrární, a.s., v roku 2020 vyrobili 2 268 a do siete dodali 1 846 GWh elektriny.

Menej uhlia

K vysokej bezemisnej dodávke prispela aj skutočnosť, že uhoľná elektráreň vo Vojanoch prakticky od marca stála a k obmedzovaniu výroby došlo párkrát aj v nováckej tepelnej elektrárni. Slovenské elektrárne, a.s., medziročne znížili výrobu z uhlia takmer o tretinu – na 1 059 GWh, pričom do siete dodali 865 GWh.

Z dovozcu sa stane exportér

Po plánovanom ukončení výroby elektriny z hnedého uhlia v Novákoch a spustení tretieho bloku Mochoviec slovenskí energetici počítajú s novými rekordmi v dodávke čistej elektriny nielen do slovenských domácností a firiem, ale aj do zahraničia. Krajina by totiž mala viac elektriny, než sama spotrebuje.

Pri nezmenenej výrobe ostatných zdrojov a nezmenenej spotrebe sa Slovensko stane exportérom elektriny v odhadovanom objeme 3 TWh. Pre ilustráciu, to je viac, než v priemere za rok spotrebuje milión slovenských domácností.

Zdroj: Slovenské elektrárne, a.s.