„Slavíme 25 let, přesto stále splňujeme přísné emisní limity. Ale chceme jít ještě dál“

Ing. Tomáš Kubín Ing. Tomáš Kubín

„ŠKODA AUTO má eminentní zájem, aby vyráběla své vozy a komponenty s energiemi bez uhlíkové stopy, to pro nás znamená zajišťovat od druhé poloviny tohoto desetiletí veškeré energie CO2 neutrální,“ říká v rozhovoru pro All for Power Tomáš Kubín, jednatel společnosti ŠKO-ENERGO, která poskytuje automobilce komplexní energetické služby. V rozhovoru rovněž poodhaluje, co jsou klíčové podmínky náročné investice a na čem můžou moderní teplárny v budoucnosti vydělávat.

V Mladé Boleslavi jste začínali jako teplárenský provoz, který letos slaví 25 let na trhu. Můžete popsat vývoj průmyslové energetiky pro Škodovku?
Letošní rok je pro nás jubilejní. ŠKO-ENERGO jsme s našimi partnery zakládali 1. 7. 1995 a tehdy došlo k vyčlenění většiny energetických provozů ŠKODA AUTO, které jsme začali okamžitě provozovat. Vedle toho jsme začali s projektem a následně i výstavbou nové teplárny, takže teplo a elektrickou energii v novém zdroji jsme začali reálně vyrábět až o pět let později.

V jakém stavu je technologie teplárny po zhruba 20 letech provozu?
Technologie byla navržena tak moderně a nadčasově, že ještě i dnes splňuje přísné emisní podmínky. A v ekologizaci neustále pokračujeme. Snažíme se maximálně redukovat uhlíkovou stopu, proto jsme postupně zaváděli spoluspalování biomasy. Začali jsme s malým množstvím, až jsme se dostali na maximální technické možnosti technologie. V současnosti spalujeme mix 30 procent biomasy ve formě rostlinných pelet a 70 procent hnědého uhlí. Přitom stopa CO2 je stejná, jako bychom spalovali zemní plyn.

Stačí to na přísné limity, které požadují evropské normy?
Jednoznačně, ale chceme jít ještě dál. „ŠKODA AUTO má eminentní zájem, aby vyráběla své vozy a komponenty s využitím energií bez uhlíkové stopy, to pro nás znamená vyrábět od druhé poloviny tohoto desetiletí veškeré energie CO2 neutrální. Samozřejmě si to vyžádá vysoké výdaje. Jsme ve fázi, kdy čekáme, jak dopadne legislativa.

Nechali jsme udělat řadu studií, abychom zjistili, jestli premisy a parametry, které jsme použili pro projekt, jsou správné a abychom dále projekt upřesnili. Naše představa je nechat si příští rok schválit dozorčí radou ŠKO-ENERGO jeho realizaci a od konce roku 2021 začít s fyzickou přípravou projektu, který v tento moment zatím nechci více konkretizovat.

Dalším velkým ekologickým tématem pro nás je i hospodaření s vodou. Pro závod v Mladé Boleslavi zajišťujeme průmyslovou a pitnou vodu. Chceme maximálně snížit její plýtvání a diskutujeme o tom, co můžeme udělat pro vytvoření zásob vody nebo jak využít vodu, která by jinak další využití neměla. Konkrétní výstupy bychom měli mít na konci letošního roku.

Zmínil jste, že klíčová je pro vás legislativa.
Ano, především to jsou zákon o POZE, který je postoupený Poslanecké sněmovně ČR ke schválení, a také Modernizační fond. Ten je v podstatě tvořený z CO2 povolenek, takže se přispívá do společné pokladny a je určený zejména na podporu podniků, které chtějí udělat velký krok k CO2 neutralitě.

Jaká je hranice ceny povolenky, kdy teplárna ještě vydělává?
To neumím říct.

A u vás?
U nás máme obrovskou výhodu, že vyrábíme teplo a elektrickou energii. Pokud elektrickou energii vyrábíme pro svoji potřebu, nemusíme platit poplatky, které se platí, když se nakupuje ze sítě. Samozřejmě velikou roli hraje každé navýšení povolenek CO2.

V rámci naší společnosti zavádíme úsporné programy. Sestavili jsme investiční výbor, který má přísná pravidla. Každá investice, která se realizuje, jde do investičního výboru. Žadatel tam musí vedení společnosti obhájit efekty investice a proč je vůbec nutná. Také jsme zavedli výbor pro opravy, který funguje na stejném principu. Každá oprava nad určitou hodnotu musí projít tímto výborem.

A běží spousta dalších aktivit s cílem snížit náklady. Nechceme realizovat nové projekty tak, že si řekneme o lidi navíc, ale snažíme se udělat optimalizaci v rámci naší společnosti. Máme za sebou i analýzu funkčních míst a řekli jsme, za jakých podmínek si dokážeme potřebu personálu pro nové projekty zkompenzovat, to znamená vydělat si na to.

Kolik lidí pracuje ve ŠKO-ENERGO?
ŠKO-ENERGO má v současném stavu 350 lidí a to chceme zachovat i pro budoucí léta. Se současným personálem chceme zvládnout všechny budoucí projekty.

Takže budou mít více práce?
Snažíme se jim práci usnadnit. Jdeme po procesech, které se snažíme zjednodušit. Ať se jedná o plánování, realizace, aktivace, odepisování investičního majetku, kdy to bude mít jasná pravidla podpořená systémem. A druhou pomocí bude digitalizace, která zrychlí práci s dokumenty.

V minulých letech jste investovali do elektromobility, infrastruktury… Uvedl jste, že projekt CO2 neutrality bude znamenat obrovské výdaje. Jak moc to ovlivní investice do dalších částí vašeho byznysu?
Investiční plány normálně pokračují. A samozřejmě se bavíme s bankami o financování dalších projektů.

Můžete některé nové projekty přiblížit?
Jedním z nich je instalace fotovoltaických panelů. To je pilotní projekt, který chceme realizovat ve spolupráci s našimi společníky. Je to instalace panelů na třech vybraných objektech v rámci ŠKODA AUTO, které byly vystavěny tak, že mají statickou připravenost pro instalaci panelů. U ostatních objektů, pokud bychom chtěli jít do dalších fází, je nutné zmapovat statiku střech a zjistit, zda by nebyl nutný větší výdaj, aby mohly být panely instalovány.

Dále se chceme zaměřit na podpůrné služby pro ČEPS. V roce 2016 jsme instalovali elektrokotel, kterým řešíme minutovou zálohu. To znamená, že když dojde k výkyvu ve špičce, jsme schopni odebrat proud tak, aby byla síť chráněná.

Další poptávanou službou, kterou lze nabízet, je řízení frekvence. To je hodně zajímavý projekt, na kterém taky spolupracujeme s naším společníkem. Pořídli bychom baterii o výkonu 1,5 megawattů, která ve spolupráci s blokem na teplárně bude schopna frekvenci korigovat. Uvažujeme také o rozšíření kapacity baterie o použité bateriové systémy z vozů ŠKODA, tzv.“ 2nd Life Batteries“.

Kdo jsou vaši společníci?
U fotovoltaik jde o ČEZ ESCO. Ohledně baterie spolupracuje se společností E.ON.

Pozice automobilky v relativně větším městě poskytuje docela zajímavý inkubátor pro smart city. Můžete říct jaký obsah toto slovo má v Mladé Boleslavi a jak se na tom podílíte? A možná to rovnou propojme i s plány v rámci elektromobility…
Fakt, že ŠKODA AUTO bere elektromobilitu vážně, dokládá svým portfoliem vozů. K tomu samozřejmě patří i infrastruktura, nejenom nabíjecí, ale i třeba montáže baterií pro hybridy a montáže baterií pro elektroauta. ŠKODA vyhrála soutěž v rámci koncernu a zajišťuje montážní kapacity nejenom pro své potřeby, ale i pro potřeby koncernových společností. My jako ŠKO-ENERGO zajišťujeme veškerou údržbu a servis, které jsou spojené s provozováním nabíjecích stanic. To znamená, že se jedná o nabíjecí stanice, které jsou v Mladé Boleslavi a ve dvou pobočných závodech - Kvasiny a Vrchlabí s přilehlými parkovišti.

Zahrnuje to také spolupráci na softwaru. V současnosti zavádíme novou generaci systému pod názvem ChargeUp CPO, která bude kromě základních funkcionalit (správa stanic, plateb, tarifikace, dobíjení a autorizace) podporovat další pokročilé funkcionality, včetně centrálního statického či dynamického řízení výkonu a vedení agendy servisní činnosti v rámci dobíjecí infrastruktury.

Za hranice závodů automobilky nejdete?
Ale ano, udělali jsme pilotní projekty, kdy jsme instalovali pět nabíjecích stanic ve městě Mladé Boleslavi. ŠKO-ENERGO je servisuje a provozuje. To byl takový první počin. Pokud bude město chtít rozšířit síť nabíjecích stanic, jsme připraveni spolupracovat a poskytnout naši odbornost.

Automobilka i energetika jsou součástí kritické infrastruktury státu, jak řešíte kybernetickou bezpečnost?
Kybernetika je jedním z témat našeho riziko managementu. Máme výhodu, že jsme v koncernu VW, který na to klade velký důraz.

Větší než české úřady?
VW je krůček vepředu a všechna témata ohledně řízení rizik má perfektně propracované.

Kam kráčí evropská energetika?
To je zajímavá otázka. Když si vezmu, co se teď děje s jadernými elektrárnami, kdy se postupně odstavují a náhrada jejich výkonu v nedohlednu… Určitě se budou muset hledat další zdroje. Zdroji jsou obnovitelné zdroje energií. Dokážu si představit, že v Německu jsou natolik dobré podmínky, že větrné elektrárny se tam dají instalovat poměrně dobře. Když si ale vezmu mapu ČR, tak ideální podmínky pro instalaci větrných elektráren jsou v chráněných krajinných oblastech, kde instalace není možná, nebo jen s velkými problémy. Pak nám zůstává např. jádro nebo plyn.

Vy osobně jste podporovatelem jaderné energetiky v ČR?
Myslím si, že pokud je jaderná energie pod kontrolou, pak je to jednoznačně čistá energie.