Ukrajina plánuje investice do efektivní energetiky, výrazně to pomůže i železnici

publikováno:
autor:

V ukrajinském parlamentu se v pátek 17.12.2021 uskutečnilo první zasedání nově ustavených Mezifrakčních poslaneckých Asociací „Energeticky efektivní Ukrajina“ a „Ukrajinská železnice“, na nichž byly představeny základní Evropské principy energetické efektivizace Ukrajiny a zejména její železnice, které by se měly v rámci asociační dohody Ukrajiny s EU postupně implementovat a realizovat.

Poslanci zmíněných výborů se pod předsednictvím vlivného poslance Mykoly Tyščenko zabývali jednak obecně efektivitou plánování, řízení dodávek a využíváním klíčových energetických zdrojů (zemní plyn, elektřina, nafta, uhlí) a zejména výsledky provedených energetických auditů ve státní akciové společnosti Ukrajinská železnice. „Země EU a jejich železniční podniky se dlouhodobě a programově věnují zvyšování provozní účinnosti železniční dopravy, rapidně elektrifikují tratě a zároveň významně navyšují efektivitu celého energetického hospodářství. Ukrajina jde touto cestou také! Musíme umět nejen na železnici, ale v celém spektru hospodářství Ukrajiny najít a zavést inovativní programy, které dokáží snížit náklady na provoz, naftu, uhlí, plyn a elektřinu,“ okomentoval Mykola Tyščenko zasedání výborů exkluzivně pro náš server.    

V důsledku společné práce bylo podepsáno Memorandum o spolupráci a interakci mezi Ukrajinskou státní Agenturou pro energetickou účinnost a akciovou společností Ukrajinská železnice o zavádění nových inovativních opatření a projektů ke zlepšení energetické účinnosti. „Očekávám, že se těchto příležitostí zlepšujících energetickou efektivitu ukrajinských podniků chopí také české průmyslové firmy a svými inovativními řešeními pomohou v rozvoji ukrajinské ekonomiky,“ doplnil nezávislý poradce obou výborů a poradce časopisu SILNICE ŽELEZNICE František Bureš.