Zpráva z Valné hromady Energoregionu 2020

publikováno:
autor:
JE Dukovany (zdroj: ČEZ) JE Dukovany (zdroj: ČEZ)

Valná hromada spolku Energoregion 2020, který sdružuje obce v okruhu 20 km okolí JE Dukovany, se uskutečnila v pátek 30. 7. 2021 ve Sporthotelu Hrotovice. Valné hromady se zúčastnili: předseda Senátu PČR, ministr průmyslu a obchodu, náměstek MPO pro jadernou energetiku, předsedkyně SUJB, poslanci a senátoři z regionu, členové představenstva ČEZ B. Zronek a T. Pleskač, hejtman JM kraje, náměstek hejtmana kraje Vysočina, vedení JE Dukovany, GŘ EDU II P. Závodský, předsedkyně Ekoregionu 5, předseda Energetického Třebíčska, předseda OBK a zejména starostové a zástupci obcí z regionu.

Jednání řídil předseda Energoregionu 2020 starosta Náměště nad Oslavou Vladimír Měrka. Hlavní téma valné hromady byla situace s přípravou výstavby EDU 5. Obyvatelstvo je zneklidněno neustálým oddalováním vyhlášení výběrové řízení na dodavatele nového bloku, říkají starostové a dodávají, že nejsou protijaderní aktivisté, ale starostové obcí, jejichž obyvatelé se s jadernou elektrárnou sžili, našli zde stabilní zaměstnání a zdroj obživy. JE Dukovany byla spuštěna s projektovanou životností 30 let v roce 1985 respektive 1987. Nový blok, který má nahradit současné bloky, by měl být spuštěn v roce 2036, teprve poté bude možné odstavit bloky současné. Dlouhodobá sázka na 60 let provozu je však z nepředvídatelných technických a ekonomických důvodů velmi nejistá, zdůraznila předsedkyně SÚJB, proto je nutné urychleně budovat EDU 5 jako náhradu současných bloků. B. Zronek z ČEZ potvrdil, že ekonomika provozu je rozhodující kritérium.

Na vznesené pochybnosti a nejistoty reagoval ministr průmyslu K. Havlíček takto: Vnímá svoji účast na Valné hromadě jako skládání účtů co vláda udělala a co nás dále čeká. Zdůraznil, že vláda nastavila proces výstavby podporovaný většinou stran s cílem, aby ho následující vlády převzaly a dotáhly do konce. Je nastaveno financování, je znám investor, zákon o výkupu elektrické energie a další podrobnosti včetně zahájení notifikačního procesu s Bruselem. Byl zrušen model Vládního zmocněnce a byl nahrazen úsekem jaderné energetiky, vedený náměstkem ministra T. Ehlerem. Tendr měl být zahájen vloni, nicméně se zadrhl na vyloučení některých potenciálních uchazečů a to zařazením procesu bezpečnostního hodnocené dodavatelů. Ministr však zdůraznil, že celková doba pro předložení nabídek zůstala zachována. Také zdůraznil, že cílový termín spuštění EDU 5 je rok 2036.

Předseda Senátu M. Vystrčil dodal, že zásadní je, aby lidé v okolí elektrárny cítili, že se hraje otevřeně a říká se jim všechno, co by měli vědět, zejména zda dříve vyslovené plány platí. Valná hromada po vystoupení dalších hostů a diskusi schválila následující prohlášení:

Prohlášení valné hromady Energoregion 2020
Dne: 30. 7. 2021, Hrotovice

Region v okolí Jaderné elektrárny Dukovany dlouhodobě podporuje jadernou energetiku. Pro starosty obcí je zásadní bezpečný provoz, pozitivní socioekonomické dopady do regionu a v neposlední řadě i energetická bezpečnost státu. Proto také podporují výstavbu nového jaderného zdroje. Jsme si vědomi toho, že výstavba přinese nejen udržení, ale i posílení ekonomiky, rozvoj regionu a také toho, že nové jaderné bloky nahradí polovinu výkonu stávajících bloků, které jsou již před „důchodem“. Pokud nebude zajištěna výstavba nového jaderného zdroje včas, nebudeme v regionu podporovat dále ani současný provoz stávajících bloků, jejichž bezpečný provoz nemůže být prodlužován do nekonečna. Na každé posunutí termínů jsme v regionu velmi citliví, dotýká se našeho pocitu bezpečí a klidného života v sousedství s tímto jedinečným energetickým zdrojem celorepublikového významu.

Valná hromada i nadále požaduje, aby Energoregion 2020 byl informován o postupu přípravy tak, jak bylo slíbeno Ministerstvem průmyslu a obchodu, a to v podobě pravidelného newsletteru distribuovaného do všech obcí pásma havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany. Valná hromada i nadále oceňuje velmi dobrou spolupráci s krajem Vysočina, Občanskou bezpečnostní komisí při JE Dukovany, Energetickým Třebíčskem a Ekoregionem 5, stejně tak jako se zástupci JE Dukovany a skupiny ČEZ při naplňování společných cílů. Dle podpisové listiny - starostky a starostové účastni na zasedání valné hromady sdružení.

Zdroj: A.J. ČNN 28/2021