Celých devadesát procent energie v Kazachstánu generují uhelné elektrárny. Jejich technologie zastarávají a potřebují modernizovat

Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

Kazachstán je s HDP na hlavu ve výši 9812 USD nejbohatší zemí střední Asie. Zajímavostí je, že prakticky vyváží jen ropu a nerostné suroviny, většina ostatního zboží se dováží. Platí to nejen o produktech na pultech obchodů, ale také o velké části technologií pro energetické celky. To v součtu s ohromnou rozlohou a geografickou polohou činí Kazachstán zemí pro exportéry zaslíbenou. Vliv na ekonomiku země mají samozřejmě opatření proti šíření nákazy covid-19 a svou roli hraje propad cen ropy a nerostných surovin, avšak s ohledem na celkovou koncepci, kdy země takřka všechny technologie dováží, neočekáváme ve struktuře obchodu výrazné změny.

Vstup do země a obchodní cesty po Kazachstánu jsou navzdory pandemii možné

Základem pro úspěšné uzavření obchodu v Kazachstánu je osobní kontakt, který je ovšem v současné nelehké době značně limitován. Každý vstup do země musí schvalovat meziresortní komise, na jejímž rozhodnutí následně závisí udělení víza. Pokud máte v Kazachstánu obchodního partnera, povolení ke vstupu vyjedná za vás. Lety do země jsou do jisté míry omezené, jejich frekvence není tak častá a je třeba se připravit na dlouhé přestupní doby a vyšší ceny oproti dřívějšku. Pravidlům pro cestování do Kazachstánu v období pandemie je na portálu pro podnikání a export Businessinfo.cz věnována samostatná kapitola, která podrobně informuje o možnostech, jak se i v tomto období dostat do Kazachstánu na obchodní cestu. V Kazachstánu platí určité restrikce, ty jsou neporovnatelné se situací v České republice. Cestování po Kazachstánu není nijak výrazně omezeno.

Téměř všechna energie v Kazachstánu pochází z uhelných elektráren

Energetická síť zde je tvořena z 90 % uhelnými elektrárnami založenými na sovětských technologiích. Tyto elektrárny jsou velmi zastaralé a neobejdou se bez neustálých rekonstrukcí. Příležitosti pro české výrobce jsou hlavně v dodávkách kotlů, filtrů za účelem ekologizace a v neposlední řadě také všech typů armatur. S ohledem na rozlohu země je těchto elektráren opravdu velký počet, a i obchodních příležitostí je velmi mnoho. Navíce české technologie zde mají dobrou pověst a jsou hodně rozšířené. Struktura vlastníků elektráren je pestrá. Je zde možné nalézt elektrárny ve vlastnictví soukromých subjektů, tak i ty se státní účastí (zpravidla na úrovni samosprávných celků). Zbylých devět procent energie produkují plynové elektrárny či elektrárny na mazut a obnovitelné zdroje energie zastávají pouhé jedno procento z celkového objemu produkce.

V Kazachstánu se úspěšně etablovala SIGMA GROUP

Se strojírenskou společností SIGMA GROUP spolupracujeme dlouhá léta. Její dodávky do Kazachstánu jsou zaměřené převážně na tepelnou energetiku. Nutnost modernizovat tamní elektrárenský park potvrzuje Petr Vetešník z exportního oddělení SIGMA GROUP: „Ve většině kazašských elektráren v současné době probíhají postupné rekonstrukce a obnova technického zařízení. Spolupracujeme s pavloradrskou firmou AO PAVLODARENERGO, která je součástí energetické korporace AO CAEK a vlastní elektrárny v kazašských městech Pavlodar a Petropavlovsk.“

SIGMA GROUP dodává svá čerpadla do Kazachstánu od roku 2015. Tehdy to byla horkovodní oběhová čerpadla pro tepelnou elektrárna Pavlodarská TEC-3 a oběhová čerpadla vnitřního okruhu na rekonstrukci turbíny pavlodarské elektrárny. Export pokračoval i v roce 2016 dodáním dalších dvou kusů oběhových horkovodních čerpadel a cirkulačních čerpadel pro rekonstrukci chladicího okruhu elektrárny.

SIGMA GROUP se v dalších letech podílela na obnově příměstských kotelen ve městě Pavlodar. Dodala vertikální i horizontální cirkulační čerpadla, která zajištují cirkulaci a dopravu horké vody ke koncovému uživateli ve městě i přilehlých oblastech. „V současné době se připravují v Kazachstánu další projekty, na kterých se naše firma aktivně podílí,“ doplňuje Petr Vetešník.

Pomoc exportérům přímo v teritoriu

Naše zahraniční kancelář CzechTrade v Almaty již řadu let pravidelně organizuje pro podnikatele oborové mise. V sektoru energetiky se koná jednou za dva roky mise zaměřená na dodávky technologií pro uhelné elektrárny. Ta se vloni s ohledem na pandemickou situaci nemohla uskutečnit, plánujeme proto její realizaci letos v březnu. O misi je pravidelně velký zájem, tak doporučujeme zájemcům přihlásit se s dostatečným předstihem. Vedle těchto akcí naše kancelář poskytuje firmám exportní konzultace a asistenci přímo v teritoriu. Díky našemu dlouhodobému působení v Kazachstánu disponujeme potřebnými zkušenostmi a kontakty pro zvládnutí rozličných problémů, se kterými se mohou čeští exportéři na místním trhu setkat.

Petr Jurčík,
ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade
Kazachstán