Španělsko chce do roku 2030 investovat téměř čtvrt bilionu eur do energetiky. CzechTrade připravuje misi dodavatelů technologií a služeb

publikováno:
autor:
Jaderná elektrárna Cofrentes u Valencie (zdroj: Pixabay) Jaderná elektrárna Cofrentes u Valencie (zdroj: Pixabay)

Země z Pyrenejského poloostrova chystá velké investice do digitalizace i úplného přechodu na obnovitelné zdroje energie. V mezidobí revitalizuje i jaderné elektrárny, což patří mezi příležitosti pro české dodavatele, říká ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Španělsko Marek Zmrzlík.

Kancelář v Madridu jste převzal nedávno. Co bude patřit k vašim pracovním prioritám?
Rád bych se zaměřil zejména na energetiku a životní prostředí. Nový energetický plán Španělska má mnoho témat od dekarbonizace a postupného přechodu na obnovitelné zdroje až po energetickou bezpečnost. A dopad této strategie se samozřejmě přelévá i do dalších oborů, jako jsou železniční doprava či elektromobilita.

Španělsko je závislé na dovozu energie, i když má výsadní postavení, pokud jde o obnovitelné zdroje. Nástroje a harmonogram přechodu představuje Integrovaný národní plán pro energii a klima (PNIEC) pro období 2021 až 2030. Energetickou krizi se snaží země řešit i různými fiskálními nástroji, jako jsou snižování DPH nebo redistribuce zisku energetických společností.

JAK USPĚT VE ŠPANĚLSKU:

 • Připravte si prodejní argumenty, mějte jasnou cenovou nabídku.
 • Bez španělštiny se minimálně při úvodních jednáních neobejdete.
 • Nezapomínejte na průběžnou komunikaci.
 • Nepodceňuje svůj zevnějšek, volte klasiku – oblek s kravatou.
 • Buďte k firmě loajální, využijte při jednáních zkušenější osoby.
 • Dbejte na design a grafické zpracování jak promo materiálů, tak i samotného produktu.
 • Pošlete kompetentního pracovníka. Je očekávána pružná reakce na poptávku.
 • Nechovejte se nadřazeně a nepřehánějte to s temperamentem.
 • Budujte vztah s partnerem a nepodceňujte small talk.
 • Prověřte si bonitu svého partnera, opakovaně.

Jak je na tom s jádrem?
Španělsko má několik jaderných elektráren, které chce dále využívat, než v budoucnu přejde stoprocentně na obnovitelné zdroje. Neustále řeší otázku jejich údržby a renovace. Téma jaderné energetiky je zde živé a velmi zajímavé, ač je v plánu postupné uzavírání sedmi jaderných reaktorů. Plán na uzavření jaderných elektráren počítá nejprve s uzavřením čtyř reaktorů do roku 2030. Zbylé tři země postupně uzavře do konce roku 2035.

Stále se o tom vede diskuze, jelikož jaderná energetika je jedna z nejlevnějších a v současné energetické krizi, kdy raketově rostou ceny energií i zde ve Španělsku, dává smysl uchování těchto zdrojů, jako se k tomu například přiklonila sousední Francie. Nicméně s plánem na postupné uzavírání jaderných elektráren se počítá, francouzskému postoji navzdory.

Jak jsou na tom španělské jaderné elektrárny v otázce bezpečnosti?
Musejí pravidelně představovat plány, v jejichž rámci vysvětlují svá bezpečnostní opatření. Každoročně je v zemi investováno přibližně 40 milionů eur do údržby existujících jaderných elektráren.

Mohou se na dodávkách podílet české firmy?
Určitě. V příštím roce v květnu bychom chtěli zrealizovat misi podnikatelů právě v oblasti jaderné energetiky. Na programu budou B2B jednání, konference s odborníky i návštěva některé elektrárny a skladu odpadu. Věřím, že i přes pandemická omezení se podaří zrealizovat minimálně návštěvu skladu jaderného odpadu El Cabrilu na jihu Španělska. Určitě doporučuji případným zájemcům sledovat webové stránky agentury CzechTrade pro více informací a možnost přihlásit se na tuto akci.

Velké příležitosti pro české podniky jsou v oblasti služeb a technologií pro provoz jaderných elektráren, zajištění bezpečnosti, renovacích a údržbě stávajících zařízení stejně jako pro dodavatele technologií pro skladování jaderného odpadu, sanaci a dekontaminace okolí. Především skladování jaderného odpadu je téma, které Španělsko dlouhodobě trápí. Jsme v úzkém kontaktu s asociací Foro Nuclear, s níž misi připravujeme.

Skladování jaderného odpadu je nejen ve Španělsku palčivé téma.
Ano, v současné době disponuje země pouze jedním skladem pro jaderný odpad s velmi nízkou, nízkou a střední radiací. Zbylý jaderný odpad, ten s vyšší radiací, je uskladňován v dočasných skladech jednotlivých jaderných elektráren. Již řadu let existuje snaha o vytvoření „dočasného centralizovaného skladu“ v Cuence. Plány nicméně dosud narážely na politické a ekologické bariéry. Cílem současné vlády je podpořit vznik centralizovaného skladu, který by měl být vytvořen ideálně před ukončením jednotlivých jaderných elektráren, nejpozději pak v roce 2035.

Co byste doporučil exportérům, kteří se chystají vstoupit na španělský trh?
Určitě by se firmy měly připravit na to, že zde čas běží jiným tempem, pracovní den je jinak rozvržený, a i způsob komunikace se liší. Důležitý je osobní kontakt, a především znalost španělštiny. Pouze s angličtinou neobstojíte.

Co také může pomoci otevřít dveře na místní trh jsou Sourcing Days naší agentury. Setkání s nákupčími ze Španělska může být skvělým prvním krokem pro dlouhodobý export do této jihoevropské destinace. Co určitě také stojí za zmínku, je fakt, že úspěšný vývoz do Španělska může být jen mezistupněm k širší expanzi. Tento trh je totiž brán jako vstupní brána pro Latinskou Ameriku. V případě, že uspějete a navážete tu byznysové kontakty, máte dobrou možnost rozšířit své působení i za Atlantický oceán.

INTEGROVANÝ NÁRODNÍ PLÁN PRO ENERGII A KLIMA PNIEC V KOSTCE

 • Program, který španělská vláda navrhla, aby usnadnila plnění cílů stanovených Evropskou unií v roce 2030.
 • Jeho cílem je dosáhnout 42procentního podílu obnovitelných zdrojů energií na konečné spotřebě energie v roce 2030 a dosáhnout 74procentního podílu obnovitelných zdrojů v odvětví elektřiny.
 • Za tímto účelem zahrnuje různé technologie skladování energie: sezonní, denní, distribuované parkem elektrických vozidel, tepelné skladování (termoelektrické solární elektrárny), chemické skladování ve formě obnovitelného vodíku.
 • PNIEC zmobilizuje ve Španělsku v letech 2021 až 2030 investice ve výši 241 miliard eur, což bude mít významný expanzivní efekt na ekonomiku.
 • Opatření vytvoří 253 až 348 tisíc nových pracovních míst. Pouze investice do obnovitelných zdrojů vygenerují během desetiletí 107 až 135 tisíc pracovních míst, z čehož bude mít prospěch zpracovatelský průmysl, stavebnictví a všechny služby spojené se sektorem obnovitelných zdrojů.