Srbsko plánuje v rámci programu Serbia 2025 investovat čtrnáct miliard eur na podporu růstu své ekonomiky

Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

V rámci energetiky se plánují dodatečné kapacity skladování plynu a další projekty spojené s plynofikací. Největší šance pro české firmy jsou v oblasti obnovitelných zdrojů, před modernizací je řada tepláren (především mazutových).

Aktuální a potenciální projekty v energetice

Kolem 500 milionů EUR se plánuje investovat do oblasti energetiky, především na dodatečné kapacity skladování plynu, na výstavbu nového bloku termo-elektrárny Kolubara B a jiné projekty v souvislosti s plynofikací. Velké projekty v energetickém průmyslu si již rozdělili čínští a ruští investoři, ale velmi dobré možnosti pro obchod i investice se otevírají pro dodavatele technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Před modernizací je velká řada (často mazutových) tepláren a tím pádem se očekává růst poptávky po kotlích na jiná paliva.

Možnosti uplatnění českých firem – repase a projekty s financováním

Vztahy České republiky a Srbska se stále rozvíjejí. Srbsko patří mezi atraktivní země pro české podnikatelé. Obchodní výměna v r. 2020 přes pandemii covid-19 dosáhla více než 30 mld. korun a za poslední desetiletí se ztrojnásobila. Česká republika je v posledních letech v oblasti přímých zahraničních investic do Srbska aktivní, přičemž lze zmínit například akvizice společnosti SEBRE do filmových studií Avala Studios Beograd a získání developerského projektu Marina Dorćol, investiční vstup skupiny PPF do telekomunikační společnosti Telenor a do srbského mobilního bankovnictví, vstup skupiny PENTA (Dr. MAX) do sítě lékáren Farmanea, akvizice karlovarské společnosti Mattoni do firmy Knjaz Miloš, akvizice leteckých opraváren JATTehnika českou společností Avia Prime atd.

Česká společnost Central European Industries (CE Industries) v polovině září 2021 kapitálově vstoupila do srbské společnosti Beohemija – přední výrobce detergentů a domácí chemie v regionu jihovýchodní Evropy.

České výrobky mají v Srbsku dobré jméno již z dob bývalé Jugoslávie. Produkty českých výrobců se nacházejí v řadě dolů, elektráren, strojírenských podniků a v dopravní infrastruktuře. Oproti velice dobrým možnostem na tyto historické dodávky navázat však stojí nedostatek prostředků na straně srbského státu, nicméně probíhající reformy nutí srbské firmy i stát investovat aspoň do repasí stávajícího vybavení. Naskýtá se tak celá řada příležitostí i pro menší české firmy.

Stabilita legislativního prostředí

Srbsko je ve fázi přístupových rozhovorů s EU a díky tomu provádí rozsáhlé reformy veřejné správy, elektronizaci a rozvoj e-governmentu (např. elektronické stavební řízení). V rámci přístupového procesu přizpůsobuje svoji vnitřní legislativu a administrativní kapacitu unijnímu acquis. Výrazný pokrok Srbsko dosáhlo v hospodářských a finančních oblastech, jako je právo obchodních společností, právo duševního vlastnictví, hospodářská soutěž a finanční služby, ale je např. zapotřebí dalšího pokroku v oblasti zadávání veřejných zakázek a snížení byrokracie.

Požadavky na financování

K financování projektů se v Srbsku používají předvstupní fondy EU a fondy investičních bank. Evropská investiční banka (EIB) např. uvolnila za posledních deset let více než 8,6 miliardy eur na podporu modernizace důležité infrastruktury a rozvoje soukromého sektoru na západním Balkáně. Podporu českého exportu zajišťují dále na území Srbska státem řízené finanční a pojišťovací instituce – Česká exportní banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost. Srbská vláda také nabízí pro usnadnění počátečních kapitálových investic a zahájení podnikání zahraničních investorů finanční podporu pro projekty ve výrobním sektoru a službách, pokud jsou předmětem mezinárodního obchodu.

Vládní agentura pro rozvoj (Development Agency of Serbia) uvádí mezi hlavními státními benefity a investičními pobídkami zejména následující:

  • disponuje 14 bezcelními zónami mj. s 0% sazbou DPH
  • právnické osoby odvádí daň z příjmu ve výši 15 %
  • umožňuje daňové prázdniny až na 10 let
  • poskytuje přímé dotace na tvorbu pracovních míst – až 7 000 EUR / 1 místo
  • nabízí úlevy z odvodů na zaměstnance – až 75 %

CzechTrade, Srbsko