„Ve Vietnamu jsou klíčoví důvěryhodní partneři, firmám je pomůžeme prověřit,“

publikováno:
Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

říká v rozhovoru pro All for Power Ivan Nikl, ředitel kanceláře CzechTrade ve Vietnamu. Země s tradičními vazbami na Českou republiku připravuje rozsáhlou modernizaci energetiky, do níž se má v této dekádě napumpovat 148 miliard dolarů.

Vietnam plánuje rozsáhlou výstavbu OZE, bude řešit i distribuci a klasickou energetiku? A je tam prostor pro český průmysl?
Valná většina OZE projektů je soukromou investicí velkých mezinárodních společností, Vietnam v tomto směru značně ulehčuje podmínky importu jako například osvobození od cla, pomoc s administrativou, osvobození od DPH apod. Hlavním lákadlem je předem zafixovaná cena výkupu této energie, která se ale velmi často liší, a je zde i prostor pro vyjednávání. Jelikož se jedná o velké investiční celky, tak pro české společnosti je tu spíše možnost subdodávek.

Vietnam ale aktualizoval plán na energetický rozvoj, PDP 8, kde se počítá i s velkými investicemi ze strany státu se zaměřením na obnovitelné zdroje. Zde bude i větší možnost uplatnění převážně pro výrobce malých hydroelektráren.

Energetika je proto velmi perspektivní obor, zejména z pohledu českých dodavatelských možností, které by měla řešit Pracovní skupina pro energetiku a nerostné suroviny, jejíž první jednání proběhlo v rámci 5. zasedání Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci a druhé jednání těsně před 6. zasedáním smíšené komise v Hanoji.

Jaké firmy se pokoušejí ve Vietnamu prosadit?
V posledních letech jednaly firmy jako MAVEL, ČKD Blansko Small Hydro, Škoda Praha, Solek, Enelex aj., ale bez konkrétních obchodních závěrů.

Jsou ve Vietnamu ještě relevantní vazby, které si Češi vytvořili za socialismu?
Na rozdíl od ostatních zemí v asijském regionu s Vietnamem spojuje Českou republiku poměrně specifické pouto, které může českým exportérům pomoci při jejich vstupu na vietnamský trh. Ve Vietnamu je dnes už téměř 300 tisíc Vietnamců, kteří studovali nebo pracovali v ČR. Řada z nich zastává důležité funkce ve státní správě nebo státních podnicích a mohou českým firmám zprostředkovat důležité kontakty nebo informace. V České republice navíc žije více než 80 tisíc příslušníků vietnamské menšiny. I mezi nimi najdeme spoustu úspěšných podnikatelů, kteří se zapojují do zprostředkovávání obchodu a investic mezi oběma zeměmi a pomáhají tak českým firmám ve Vietnamu. Obrat vzájemného obchodu přesáhl v minulém roce 1 miliardu dolarů, přičemž český vývoz do Vietnamu činil 73 milionů dolarů a dovoz z Vietnamu 1437 milionů dolarů.

Je ve Vietnamu poptávka po investicích na klíč? Jak se řeší financování?
V podstatě je to nejvyhledávanější řešení, nicméně jak jsem avizoval dříve, Vietnam preferuje většinu projektů s vlastním financováním a popřípadě se splátkovým kalendářem, proto je zde v energetice velmi významný vliv okolních zemí jako je Čína, Japonsko, Korea, které mají „volnější ruku“ při financování a na rozdíl od zemí EU mohou více podpořit své společnosti.

V čem jsou úskalí byznysu ve Vietnamu – i s přihlédnutím ke zkušenostem, které tam udělal kdysi Inekon?
Vietnam je silné korupční prostředí, kde je potřeba být velice obezřetný. Situace se sice značně lepší, avšak jako největší problém spatřuji nevhodný výběr místního partnera. České firmy nedůsledně najímají „prvního“, na kterého narazí a nejčastěji přes konexe z ČR. Samozřejmě se těchto vazeb dá velmi dobře využít, ale české společnosti mají tendenci přeskakovat ověření kompetentnosti vybraného nebo doporučeného partnera na základě vazeb z ČR.

Zde bych rád podotkl, že velmi rádi a zdarma pomůžeme v prověření vietnamských společností a poradíme, jak postupovat před podpisem smlouvy. Později už bohužel nejsme schopni pomoci.

Které české firmy ve Vietnamu reálně a úspěšně působí?
Největší společností ve Vietnamu je Home Credit, který už zde řadu let působí. Mezi další velmi úspěšné české investory ve Vietnamu patří například firma Hydra, která v Danangu již od roku 2015 vyrábí elektrické kondenzátory, nebo firma Elmich, český výrobce nádobí a kuchyňských potřeb. Dále úspěšně dodává doplňky stravy Dr. Muller Pharma a Wallmark. Důlní dodávky také nebyly výjimkou. Pak je zde více dílčích úspěchů, kde ale nejsou objemy zatím tak zajímavé, jedná se např. o český porcelán a sklo. Samozřejmě zde bude více úspěšných příkladů, které z konkurenčních důvodů svou činnost provozují méně nápadně.

V jaké ekonomické kondici je Vietnam?
Momentální situace je výrazně ovlivněna pandemií, ostatně jako všude ve světě. HDP se stále drží v plusu, nicméně zaznamenalo výrazné snížení, což je naprosto obvyklé pro rozvíjející se země. Dle analytiků z banky HSBC jsou dvě různé predikce pro rok 2022. Ta první počítá s úspěšným naočkováním populace a znovu rozběhnutí ekonomiky, kde samozřejmě bude záležet na rychlosti a úspěšnosti očkování. V tomto optimistickém scénáři je odhad růstu HDP 5-5,5 %. V opačném případě, kdy budou stále uplatňována protipandemická opatření, jako společenský odstup, zákaz vycházení, a hlavně stále platný zákaz vstupu turistům, je odhad růstu HDP 3,5-4 %.

Je nutno dodat, že pokud dojde k uklidnění situace, Vietnam velice rychle naskočí na původní koleje ekonomického růstu a znovuotevření ekonomiky. Hlavně zprovoznění velkých továren je jeho nejvyšší prioritou.

Jaká je aktuální energetická situace? Maji dostatečné množství zdrojů na pokrytí spotřeby?
Dle IEV reportu z března roku 2021 je aktuální kapacita elektrické sítě ve Vietnamu 56 GW. Celková kapacita vietnamské sítě má pak kapacitu 69 GW, a to včetně importované hydro energie z Laosu a střešních solárních panelů. Vietnam momentálně produkuje maximálně 38,7 GW.

Vietnam ale potřebuje více produkce energie, a proto se aktualizoval plán na posílení a navýšení kapacit a modernizací. Aktuálně dochází k čím dál méně častým výpadkům elektrické energie, kde je v tomto směru preferováno zásobování do továren a průmyslových zón. Většina nově vybudovaných obytných komplexů s touto situací počítá a je zde implementováno několik záložních generátorů, aby nebyl narušen provoz a komfort. Elektrické vedení ve městech bohužel odpovídá trendům Asie. Spletité husté kabely, které mají tendenci nezřídka vzplanout.

Jaký nárůst spotřeby energie se předpokládá?
Poptávka po energii s rostoucí industrializací stále roste, předpokládá se 8% nárůst poptávky ročně, v období 2021-2030 se tedy očekává nárůst z aktuálních (2020) 265-278 TWh na 572-632 TWh v roce 2030. Aby Vietnam mohl úspěšně uspokojit tuto poptávku, je potřeba ročně navyšovat kapacitu o 6 000 – 7000 MW a předpokládané náklady jsou kolem 148 miliard USD do roku 2030.

Jakým portfoliem energetických zdrojů disponuje Vietnam?
Energetický mix Vietnamu se skládá z 34 % uhelných elektráren, 30 % hydroelektráren, plynové turbíny a tepelná energie využívající spalování oleje 15 %, solární energie, včetně soukromých střešních solárních panelů, pak 24 %, větrná energie přispívá 1 %, stejně tak jako importovaná energie z Laosu. Celkový počet elektráren v provozu, vyjma malých hydroelektráren a obnovitelných zdrojů, je 162.

Jaké jsou trendy v energetice? Jsou tyto trendy ovlivněny klimatickými změnami?
Aktuální trendy jsou ovlivněny vydáním návrhu plánu na energetický rozvoj z února 2021. Jde o tzv. PDP (Power Development Plan 8) pro léta 2021 – 2030. Návrh PDP 8 chce navýšit kapacity větrné a solární energie tak, aby se zvýšil jejich podíl na energetickém mixu země. Návrh také upřednostňuje vylepšování elektrické sítě a infrastruktury tak, aby zajistila stabilní chod pro větší podíl obnovitelných zdrojů.

Řeší ve Vietnamu skleníkové plyny?
Podle Pařížské dohody o snížení emisí skleníkových plynů (GHG) se Vietnam zavázal do roku 2021 snížit emise o 8 % a s mezinárodní podporou až o 27 %. Vietnam si také stanovil cíl snížit emise do roku 2030 o dalších 9 % a s mezinárodní podporou až o 27 %. Po úpravě je tato země jednou z osmi zemí, které upravují míru závazků snižování emisí skleníkových plynů. Vietnam také vytváří právní mechanismy pro budování domácího trhu s uhlíkem a účast na zahraničním trhu. Vietnam uvolňuje asi 200 milionů tun oxidu uhličitého (CO2) ročně, což představuje 1 % z celkových světových emisí.

V roce 2020 předseda vlády Nguyen Xuan Phuc schválil aktualizaci Vietnamského národně určeného příspěvku (NDC), která usiluje o snížení emisí uhlíku o 9 procent do roku 2030, což je 1 procento více, než cíl stanovený v roce 2015. Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova podepsalo dohodu o platbě snížení emisí (ERPA) s nástrojem Světové banky pro partnerství v oblasti lesního uhlíku (FCPF), který by uvolnil až 51,5 milionu dolarů na úsilí Vietnamu o snížení emisí uhlíku. Očekává se proto, že Vietnam do roku 2025 sníží o 10,3 milionu tun emisí oxidu uhličitého ze šesti severo-centrálních provincií: Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri a Thua Thien-Hue, aby mohl obdržet tyto peníze.

ENERGETICKÝ MIX VIETNAMU:

  • Hydroelektrárny: současná produkce je kolem 17 GW
  • Uhelné elektrárny: Vietnam chce výhledově snížit současný podíl 34 % na 27 % do roku 2030
  • Obnovitelné zdroje: Prvenství drží hydroenergetika, následována větrnou energií a biomasou. Následuje solární energie a bioplyny. Technologie jako geotermální a přílivová jsou v naprostých začátcích.
  • Nukleární energie: V listopadu roku 2016 odložila vláda projekt nukleární energie na neurčito.