Španělsko investuje do údržby jádra 40 mil. EUR ročně CzechTrade připravuje misi českých podnikatelů

Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com) Ilustrační foto (zdroj: Pixabay.com)

S Green Dealem je téma energetiky aktuální po celé Evropě a ve Španělsku rezonuje také. Jedním ze zajímavých témat je i jaderná energetika, neboť tu akutně řeší téma provozu, údržby a modernizace jaderných elektráren a též skladování jaderného odpadu (zejména sanace a dekontaminace, manipulace a skladování jaderného odpadu a jaderná bezpečnost a údržba stávajících zařízení), přestože je výhled postupného uzavírání a přechodu na OZE.

Přechod na OZE bude ale složitější a pravděpodobně nebude tak rychlý. Využití jaderné energetiky tak bude možná delší, než se očekávalo. Otázka je, jak se vše bude vyvíjet dále, každopádně uvedená témata provozu, údržby či renovace a skladování jaderného odpadu jsou stále aktuální i nyní. Stále však existují nové projekty a možnosti vytváření konsorcií na nové projekty jaderných elektráren ve světě, např. pro LATAM, kde silně působí právě španělské firmy a ty hledají další dodavatele a mají zájem o české firmy, které s nimi do projektů mohou jít společně.

Vědí o našem know-how a zkušenostech na tomto poli a chtějí vědět více. V tom může být zajímavá příležitost pro české firmy. Jsme v úzkém kontaktu s asociací FORO NUCLEAR, se kterou připravujeme naši misi. Zajišťuje výborné zázemí, důvěryhodnost celého projektu pro obě strany a zajímavé aktuální informace o oboru. Původně jsme měli v plánu i návštěvu některé elektrárny a skladu odpadu, ale je otázkou, co bude kvůli aktuální situaci možné. Věřím, že minimálně návštěva skladu jaderného odpadu EL CABRIL na jihu Španělska by se mohla podařit.

Jaderné elektrárny musejí pravidelně představovat plány, v rámci nichž vysvětlují svá bezpečnostní opatření. Ačkoli tyto plány nepodléhají žádnému formálnímu schvalování ze strany Rady, důsledkem může být řada doporučení a opatření ve snaze zvýšit bezpečnost stávajících zařízení. Každoročně je ve Španělsku investováno cca 40 milionů Eur do údržby existujících jaderných elektráren. Nicméně cílem těchto procedur není obnovování jaderné energetiky v zemi, pouze hledání vhodného způsobu a prozatímního řešení až do úplného přechodu na energii z obnovitelných zdrojů.

Plán na uzavření jaderných elektráren (zmíněný v Plan nacional integrado de energía y clima 2021-2030) počítá s uzavřením 4 reaktorů do roku 2030. Zbylé 3 postupně uzavře do konce roku 2035 (ačkoliv konkrétní harmonogram uzavírek těchto zbylých elektráren nebyl plně podpořen ze všech zainteresovaných stran).

S výše zmíněným plánem také souvisí stanovisko společnosti ENRESA, která má na starosti jadernou bezpečnost a která má připravený „7º Plan General de Residuos Radiactivos“ (7. Plán se zacházením s jaderným odpadem), který počítá s vypnutím jaderných elektráren v roce 2035 a nastavuje způsob nakládání s jaderným odpadem – tento plán však nebyl vzhledem k neexistující vládě ve Španělsku doposud prezentován.

V současné době disponuje Španělsko pouze jedním skladem pro jaderný odpad s velmi nízkou, nízkou a střední radiací v Cábrilu. Zbylý jaderný odpad s vyšší radiací je uskladňován v dočasných skladech jednotlivých jaderných elektráren. Již několik let je snaha o vytvoření tzv. „Dočasného centralizovaného skladu (ATC)“ v Cuence, nicméně plány doposud narážely na politické a ekologické bariéry. Cílem současné vlády je podpořit vznik centralizovaného skladu, který by měl být vytvořen ideálně do zahájení rušení jednotlivých jaderných elektráren, maximálně pak do roku 2035.

Marek Zmrzlík
Ředitel zahraniční kanceláře Španělsko