Do reaktoru BN-800 bylo poprvé zaváženo jen palivo MOX

publikováno:
autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Čtvrtý blok Bělojarské jaderné elektrárny s reaktorem BN-800 byl 24. února 2021 připojen k síti po odstávce kvůli výměně paliva. Během ní do něj bylo vůbec poprvé zavezeno pouze čerstvé palivo MOX vyrobené přepracováním použitého jaderného paliva.

Odstávka probíhala od 8. ledna 2021. Prvních 18 palivových kazet se směsným palivem MOX bylo do aktivní zóny reaktoru zavezeno v lednu 2020, nyní se k nim přidalo dalších 160 kazet. To znamená, že je aktivní zóna tvořena palivem MOX z jedné třetiny. Od nynějška se bude do reaktoru zavážet už jen směsné palivo.

Reaktor BN-800 je chlazený sodíkem a ke štěpení paliva využívá tzv. rychlé neutrony, takže je schopen energeticky využívat širší spektrum prvků než klasické tlakovodní reaktory. Provozuje jej Rosenergoatom, součást ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

„Bělojarská jaderná elektrárna je o další krok blíže k realizaci strategického cíle v rozvoji jaderné energetiky, vytvoření nové technologické platformy s uzavřeným palivovým cyklem. Palivo MOX umožní energetické využívání izotopu uranu, u kterého to dosud nebylo možné, což přinese několikanásobné zvětšení zásob paliva pro jadernou energetiku. Kromě toho reaktor BN-800 umožňuje opakovaně používat recyklované jaderné palivo z jiných jaderných elektráren a „spalovat“ v něm vzniklé dlouhodobé radionuklidy, a minimalizovat tak radioaktivní odpady. S ohledem na plánované odstávky budeme schopni přejít k aktivní zóně tvořené pouze palivem MOX už v roce 2022,“ uvádí ředitel Bělojarské jaderné elektrárny Ivan Sidorov.

Palivové kazety byly vyrobeny v podniku GCHK (Gorno-chimičeskij kombinat, součást Rosatomu). Oproti klasickému palivu nebyly vyrobeny z vytěženého a obohaceného uranu, ale vstupní surovinou byl ochuzený uran, který vzniká jako odpad během obohacování, a plutonium získané recyklací použitého paliva z energetických reaktorů.

„Souběžně s výměnou paliva v reaktoru BN-800 pokračují pracovníci Rosatomu v rozvoji výrobních technologií v podniku GCHK. Konkrétně byla odladěna výroba čerstvého paliva za použití vysoceaktivního plutonia z použitého paliva v reaktorech VVER: Všechny technologické operace jsou plně automatizované a probíhají bez přítomnosti personálu. Celkem už bylo s vysokoaktivním plutoniem vyrobeno 20 palivových kazet typu MOX, které budou podle plánů zavezeny do reaktoru BN-800 v roce 2022. Špičkové technologie recyklace a fabrikace jaderného paliva v budoucnu umožní přepracovávat použité palivo namísto toho, aby bylo ukládáno, a také zmenšit objem vysoce aktivních odpadů,“ uvádí Alexandr Ugrjumov, viceprezident pro vědecko-technickou činnost a kvalitu ve společnosti TVEL (součást Rosatomu).

Průmyslová výroba paliva MOX začala na konci roku 2018 v podniku GCHK. Musela tomu předcházet široká spolupráce mnoha podniků ruského jaderného průmyslu pod vedením Palivové společnosti Rosatomu TVEL. Ta je také oficiálním dodavatelem paliva MOX pro Bělojarskou jadernou elektrárnu. Během spouštění reaktoru BN-800 byla vytvořena hybridní aktivní zóna, kterou tvořily uranové palivové kazety vyrobené podnikem MSZ (součást TVELu) a zkušební směsné kazety vyrobené výzkumném ústavem NIIAR (součást Rosatomu).

Letos v lednu označil americký odborný časopis Power Magazine zavážku sériového paliva MOX do reaktoru BN-800 za událost roku 2020 ve světové energetice.