EDF oznámila záměr vytvořit v Česku technologické centrum pro jadernou technologii EPR1200

publikováno:
Český průmysl je připraven navázat na dosavadní zkušenosti s technologií EPR

Dosavadní zkušenosti s jadernou technologií EPR a sdílené regulatorní prostředí v Evropě předurčují český průmysl k vysokému podílu dodávek pro nové české bloky a širokým možnostem zapojení do dalších projektů EPR. Tak by se dalo ve stručnosti shrnout Technické sympozium o EPR1200, které 18. června v Praze uspořádala společnost EDF se svými hlavními partnery pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Podobná akce se dosud v Česku nekonala. Více než stovka jaderných expertů, akademiků a zástupců českého průmyslu měla unikátní možnost seznámit se podrobně s technologií EPR1200, kterou společnost EDF nabízí pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR. Sympozium zahájili velvyslanec Francie v Česku Stéphane Crouzat a Tomáš Ehler, zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V průběhu celodenní akce třicítka předních světových expertů ze společností EDF, Framatome a Arabelle Solutions (dříve GE Steam Power) představila českému publiku v mimořádném detailu jaderný blok EPR1200.

„Záměrem EDF je vybudovat s Českem silné průmyslové a technické vazby. Proto chceme technologii EPR1200 zpřístupnit nejen společnosti ČEZ, ale celé české jaderné komunitě,“ říká Roman Zdebor, ředitel české pobočky EDF.

EPR1200 je nejnovější design z rodiny EPR, který v sobě kumuluje zkušenosti z provozu 57 reaktorů ve Francii a rovněž zpětnou vazbu z provozu prvních EPR v Evropě. Tato technologie ve světě funguje od roku 2018 a první evropský EPR byl spuštěn ve Finsku v roce 2023. Další EDF uvádí do provozu ve francouzském Flamanville a zároveň staví dvojici nových EPR ve Velké Británii. Na tomto projektu v Hinkley Point C se aktuálně podílí několik českých firem.

„Český průmysl nepochybuje o vysoké kvalitě technologie EPR v oblasti jaderné energetiky. V realizaci je už i řada dodávek jednotlivých společností, takže proces adaptace českých firem na technologii EPR probíhá kontinuálně,“ uvedl Josef Perlík, výkonný ředitel Aliance české energetiky.

Spolupráce mezi českým a francouzským jaderným průmyslem probíhá už desítky let. Ať už jde o dodávky komponent z Česka na francouzské elektrárny nebo modernizaci řídících systémů v JE Dukovany a Temelín v podání společnosti Framatome.

V současné době EDF eviduje zhruba dvě stovky českých firem, které se mohou stát dodavateli pro nové jaderné bloky v ČR. Zhruba 90 z nich je ve fázi předkvalifikace. Pokud se stanou kvalifikovanými dodavateli EDF, mohou se uplatnit nejen v Česku, ale i na řadě dalších jaderných projektů EDF po Evropě.

„Dosavadní úspěšná spolupráce a také fakt, že jsme společně zvyklí na evropské technické normy a standardy, předurčují české firmy k rozsáhlému uplatnění na projektech EDF,“ prohlásil Bilel Ouertani, manažer dodavatelských auditů v EDF.

EDF plánuje spolupracovat nejen s českým průmyslem, ale také mobilizovat české inženýrské a výzkumné kapacity. Společnost oznámila, že v příštích desetiletích bude třeba uvést do provozu až 50 jaderných elektráren, aby byly splněny evropské cíle v oblasti snižování emisí uhlíku, a usiluje o to, aby velká část těchto elektráren byla postavena s využitím technologií EPR a EPR1200.

„Česko není v jaderné energetice žádným nováčkem. Má nejen velmi silný jaderný průmysl, ale také vynikající inženýrské, akademické a výzkumné prostředí v mnoha technických oborech, které jsou pro jaderný průmysl zásadní. V rámci naší vize vybudovat flotilu evropských reaktorů chceme z Česka udělat technologické centrum pro EPR1200, které bude sloužit nejen českému programu, ale i dalším projektům EDF v Evropě,“ oznámila Sarah Illouz, ředitelka zodpovědná za nabídku EDF společnosti ČEZ.


Nové požadavky na chlazení

Témata sympozia podrobně pokryla všechny klíčové funkce, architekturu a vlastnosti EPR1200. Od zajištění bezpečnosti přes jaderné palivo, systémy kontroly a řízení až po diskusi o tom, jak je EPR1200 plně přizpůsoben splnění provozních, klimatických a regulačních požadavků v Evropě.

Česko jako vnitrozemský stát může umístit jaderné elektrárny pouze na březích řek a k jejich chlazení využít systém s chladícími věžemi. „Při rostoucích problémech vyvolaných klimatickými změnami je otázka výběru vhodné technologie přizpůsobené novým podmínkám velmi důležitá. Díky tomu, že 36 z 57 provozovaných reaktorů ve Francii je chlazeno říční vodou, je zřejmé, že EDF má rozsáhlé zkušenosti s optimalizací svých chladících řešení pro takové podmínky,“ uvedl Jiří Marek, předseda spolku Jaderní veteráni.


Tři evropské licence

Při potenciálním schvalování ERP1200 ze strany jaderného dozoru se Česká republika může opřít o licence pro technologii EPR ze tří evropských zemí: Finska, Francie a Velké Británie. Francouzský jaderný regulátor ASN je připraven plně podpořit český Státní úřad pro jadernou bezpečnost v jeho roli nezávislého posuzovatele. ASN už také osvědčil, že výchozí design EPR a jeho adaptace EPR1200 mají shodné bezpečnostní systémy. *(https://www.asn.fr/l-asn-reglemente/bulletin-officiel-de-l-asn/installations-nucleaires/avis/avis-n-2022-av-0413-de-l-asn-du-10-novembre-2022)

Stejně tak všechny klíčové komponenty, jako jsou kompenzátor objemu, parogenerátor, či hlavní cirkulační čerpadlo, jsou prakticky totožné pro EPR i pro EPR1200. Právě mimořádná míra shody mezi výchozím reaktorem a jeho středně velkou obdobou, společně se zkušenostmi EDF s licencováním a výstavbou v Evropě, dávají velkou míru jistoty pro úspěšnou realizaci projektu EPR1200 v České republice.