Francouzský jaderný blok EPR1200 – jediná nabídka z EU na nový blok JEDU5 (3. díl - flexibilita)

Článek popisuje základní technické parametry a charakteristiky jaderného bloku EPR1200, který je společností EDF nabízen pro nový jaderný blok JEDU5. Bylo by dobré si uvědomit potenciální přínosy nabídky EDF a při hledání dlouhodobého jaderného spojence vzít v úvahu společné členství v EU.

V Evropě musí být dodržována pravidla provozování propojené Evropské soustavy ENTSO-E. Jaderné bloky EPR(1650) jsou projektovány, a již provozované starší typy (900, 1300, 1450 MWe), mají realizovány a certifikovány režimy „Load Following“, režim rozšířeného řízení výkonu, tzv. „Extended Load-Following“, a pochopitelně režim řízení frekvence „Frequency control“. Všechny tyto režimy výrazně zvyšují provozní flexibilitu jaderných bloků, včetně dodávek služeb výkonové rovnováhy (SVR) a kompenzace proměnlivých výkonů OZE (FVE, VtE). Francouzské bloky EPR výrazně převyšují provozní flexibilitu stávajících bloků JEDU, JETE. Vzhledem k energetickému zdrojovému mixu Francie a požadavkům provozovatele její přenosové soustavy (RTE) je možné konstatovat, že flexibilita francouzských bloků je nejvyšší ze všech bloků na světě.

Režimy Extended „Load-Follow“ a „Frequency control“ capabilities u starších bloků PWR-900, PWR-1300 a N4-1450 představují významnou referenci mnohaletých provozních zkušeností.

Parametry flexibilního provozu bloků třídy 900, 1300, 1450:

  • Primary Control v rozsahu + 2 až 3 % Pr
  • Secondary Control v rozsahu + 3 až 5 % Pr
  • Load Following, rychlost 5 % Pr /min

Primární a sekundární regulace poskytuje flexibilitu, tzn. rozsah změny výkonu až do 5 % jmenovitého výkonu Pr (tj. 45 MW pro řady 900 MW, 65 MW pro 1300 MW a 72 MW pro 1450 MW).

Parametry u bloků EPR(1650) režimu sledování spotřeby/zatížení jsou ještě vylepšeny:

  • Load Following - změna v rozsahu ± 7 % Pr (115 MW) je realizovatelná rychlostí 5 % Pr /min (82 MW/min).

Závěrečné poznámky

Sedm členských zemí v čele s Francií vyzvalo v dubnu 2021 Evropskou unii k úplnému přehodnocení pohledu na jadernou energetiku. „Jsme přesvědčení, že všechny dostupné technologie s nulovými a nízkými emisemi, které přispívají ke klimatické neutralitě (…), by měly být nejen uznané, ale i aktivně podporované Evropskou unií,“ uvádí státy v dopise. „Platí to zejména pro jadernou energii, jejíž rozvoj je jedním z hlavních cílů Smlouvy o založení společenství EURATOM, která zavazuje instituce EU k její podpoře,“ tvrdí skupina, do které se řadí vedle Česka také Maďarsko, Polsko, Slovensko, Rumunsko, Slovinsko a jediná západoevropská země Francie.

Česká republika má v jaderné energetice EU potenciálního silného spojence a tím je Francie. Tato země je jediným členským státem EU s komplexním vlastním vývojem, výrobou, dodávkou a uváděním do provozu jaderných bloků. Francie má současný provozní potenciál 56 reaktorů a má špičkový jaderný průmysl (Framatome, Orano, ...). Česká republika však také patří mezi jaderné státy EU s vyspělým jaderným strojírenstvím. Je tedy prakticky velmi výhodné s Francií sdílet evropskou jadernou cestu.

(část 3/3)

Ing. Petr Neuman, Ph.D.
NEUREG sdružení, senior konsultant v energetice
člen Spolku Jaderní Veteráni (F.NV)

Související články